Pokaż menu

Firmy z okładek

Minebea intec  FANUCBosch Rexroth   Danfoss

Reklama

Współpraca

III Konferencja Naukowo-Techniczna:
Ważenie i dozowanie w procesach przemysłowychKonferencja zorganizowana przez redakcję kwartalnika "Ważenie i Dozowanie" miała miejsce w dniach 26-27 września br. Zgromadziła przedstawicieli kilkunastu firm, którzy zaprezentowali swoją ofertę dla przedstawicieli zakładów z całej Polski. Honorowy patronat nad imprezą objął Główny urząd Miar. Nad merytorycznym przebiegiem czuwali członkowie rady programowej kwartalnika: mgr inż. Ewa Mączewska (dyrektor Zakładu Masy i Siły w Głównym Urzędzie Miar) i prof. dr hab. Zbigniew Pawelski (z Politechniki Łódzkiej). Dużym zainteresowaniem zgromadzonych gości cieszył się referat mgr E. Mączewskiej Kodyfikacja norm prawnych z przepisami pańśtw członkowskich Unii Europejskiej. Warto wspomnieć tylko, że nowa ustawa Prawo o miarach stwarza możliwość dokonywania kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych przez jednostki nie wchodzące w skład struktur administracji miar, po spełnieniu przez nie określonych wymagań. Ten system umozliwi w przyszłości polskim producentom przyrządów pomiarowych umieszczanie ich na rynku w dowolnym państwie Wspólnoty Europejskiej bez potrzeby powtarzania oceny zgodności. W trakcie konferencji spotkaliśmy się z przedstawicielami Unii Producentów Wag ze Słowacji, którzy przedstawili nam propozycje powołania analogicznego stowarzyszenia w Polsce. Redakcja kwartalnika objęła patronat nad tym przedsięwzięciem.Głównym punktem programu były jednakże prezentacje uczestniczących firm zarówno na stoiskach, jak i w formie wystąpień. byał to znakomita okazja do zaprezentowania nowości z zakresu systemów ważących i dozowania. Spora liczba przedstawicieli zakładów obecnych na sali konferencyjnej świadczyła o dużym zainteresowaniu prezentowanymi urządzeniami. Mamy nadzieję, że konferncja spełniła oczekiwania wszystkich uczestników. Naszym celem była popularyzacja urządzeń wagowych i dozujących, systemów pomiarowych, jak również umożliwienie wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów pomiędzy przedstawicielami branży. chcemy wierzyć, iż cel ten udało się nam osiągnąć. W tym miejscu chcielibyśmy jako organizatorzy podziękować wszystkim uczestnikom konferencji - członkom rady programowej kwartalnika, przedstawicielom firm i zakładów za wkład w zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie konferencji. Jednocześnie już dzisiaj pragniemy zaprosić serdecznie na kolejną konferencję, która odbędzie się w dniach 6-8 lutego 2002 roku.

Reklama