Pokaż menu

Firmy z okładek

Festo  WDPRADWAG  Minebea Intec

Reklama

Współpraca

VI Konferencja Naukowo-Techniczna:
WAŻENIE, DOZOWANIE, PAKOWANIE I OPAKOWANIA W PRZEMYŚLE - 2007

Procesy ważenia, dozowania i pakowania, jak również zagadnienia związane z samymi opakowaniami i ich zastosowaniem w przemyśle były tematem kolejnej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ważenie, dozowanie, pakowanie i opakowania w przemyśle – 2007”, zorganizowanej przez redakcję kwartalnika „Ważenie, Dozowanie, Pakowanie”.

Spotkanie przedstawicieli świata nauki, producentów maszyn i urządzeń, jak również użytkowników końcowych (z branży rozlewniczej, spożywczej, farmaceutycznej i kosmetycznej ) odbyło się w dniach 17-18 maja br. w Szczyrku. Patronem konferencji została Kompania Piwowarska, natomiast patronat honorowy objęli: Browary Polskie, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, Polska Izba Opakowań, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pakowania EMPAK, Krajowa Izba Gospodarcza – Przemysł Rozlewniczy, Krajowa Izba Gospodarcza – Przemysł Spożywczy, Herbapol w Krakowie S.A. oraz Związek Gorzelni Polskich. Tradycyjnie już patronat internetowy objął serwis branżowy opakowania.com.pl. Procesy ważenia, dozowania i pakowania, jak również zagadnienia związane z samymi opakowaniami i ich zastosowaniem w przemyśle były tematem cyklicznej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ważenie, dozowanie, pakowanie i opakowania w przemyśle – 2007”, zorganizowanej przez redakcję kwartalnika „Ważenie, Dozowanie, Pakowanie”. Konferencji przewodniczył prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk – dyrektor Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań.

Branża opakowaniowa jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu. Zgodnie z oceną Polskiej Izby Opakowań już w tej chwili europejski rynek opakowań szacowany jest na ok. 127 mld USD, a udział krajów naszego regionu to ok. 10%. Firmy analityczne wskazują na dalszy, stały wzrost wartości tego sektora do ok. 130 mld USD w 2008 r. Opakowania, jak i cała infrastruktura związana z procesem pakowania, dozowania produktu i jego ważenia obecne są właściwie w każdej dziedzinie przemysłu. Wiodącym sektorem jest oczywiście nadal przemysł spożywczy i rozlewniczy, co ma związek z wysokimi wymaganiami stawianymi procesom produkcji, pakowania oraz opakowaniom w tej branży. To właśnie tutaj można zaobserwować największą innowacyjność i elastyczność związaną z wykorzystywanymi materiałami oraz designem.

Przemysł farmaceutyczny, którego przedstawiciele również byli gośćmi spotkania jest drugim w kolejności odbiorcą rozwiązań prezentowanych podczas konferencji. Zgodnie z danymi Freedonia Group, zapotrzebowanie na opakowania farmaceutyczne na świecie osiągnie już niebawem wartość 30 mld USD, a przewidywany roczny wzrost osiągnie 6,3%. Największy potencjał w tej branży, zgodnie z opiniami analityków będą miały systemy wstępnie napełniające, butelki z tworzyw sztucznych (ze względu na duże zużycie, niskie koszty i różnorodność w zakresie wzornictwa) oraz opakowania typu blister.

Znaczenie zagadnień objętych tematem konferencji podkreślił w swoim słowie wstępnym prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk – dyrektor Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań, prezes Polskiej Izby Opakowań i jednocześnie przewodniczący Rady Programowej kwartalnika „Ważenie, Dozowanie, Pakowanie”.
 
Ta szczególna ważność wynika z faktu, iż wszystkie produkty na końcu procesu produkcyjnego muszą być zapakowane – podkreślił prof. Tkaczyk. – Pakowanie zamyka proces produkcyjny wyrobu. Jest jego końcowym etapem, wymagającym szczególnej staranności w trosce o zachowanie wysokiej jakości nadanej produktowi we wcześniejszych fazach procesu produkcyjnego. Stąd też, przemysł pakujący, podobnie jak inne przemysły, a być może w jeszcze większym stopniu, musi reagować na stale rosnące wymagania, co do metod ochrony, przechowywania i eksponowania jakości, nie tylko wyrobów spożywczych ale także i innych dóbr konsumpcyjnych – dodał prof. Tkaczyk.

Drugim ważnym aspektem jest wpływ tych czynników na inne gałęzie gospodarki.

– Ogromna różnorodność opakowań, szeroka gama pakowanych produktów oraz wysokie wymagania stawiane przez konsumentów, stają się coraz większym wyzwaniem dla projektantów i producentów maszyn oraz urządzeń do pakowania – podkreślił prof. Tkaczyk. – Wyzwaniom tym przemysł pakujący może sprostać dzięki rozwojowi nowych technik i technologii, w większości przypadków nigdzie dotychczas nie stosowanych. Współczesny rozwój przemysłu pakującego stawia nowe wymagania przed dostawcami systemów sterowania, które zapewnią realizację skomplikowanych i szybkich algorytmów, przyjazną wizualizację, większe pamięci, kompleksową budowę, łatwość rozbudowy systemu oraz uniwersalne narzędzia programistyczne – stwierdził prof. Tkaczyk.
 
Rangę polskiego przemysłu piwowarskiego, również jako odbiorcy prezentowanych podczas konferencji systemów i urządzeń, podkreślił w przesłanym słowie wstępnym Paweł Sudoł, prezes Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego. W chwili obecnej Polska zajmuje piąte miejsce na rynku europejskim w tym sektorze, zatrudniając 15 tys. pracowników. Jest to także jedna z najnowocześniejszych gałęzi w sektorze spożywczym.

Patronat honorowy nad konferencją zorganizowaną przez redakcję kwartalnika „Ważenie, Dozowanie, Pakowanie” objął Związek Gorzelni Polskich. Prezes Ryszard Wojtasiewicz w przesłanym słowie wstępnym podkreślił rolę jaką spełniają tego typu spotkania.

– Problematyka techniczna zajmuje poczesne miejsce w działalności Związku, przyjmującego na siebie również rolę koordynatora w dziedzinie wdrażania nowych, wydajnych i energooszczędnych technologii produkcji spirytusu surowego. Związek promuje firmy i instytucje działające na rzecz gorzelni rolniczych, poszukuje partnerów do współpracy i upowszechnia zagadnienia z dziedziny techniki. Jedną z takich form działania jest uczestnictwo w konferencjach naukowo-technicznych, stwarzających okazję do zaprezentowania charakteru, zakresu i rezultatów działania Związku.
 
Ubiegły rok był jednym z najbardziej udanych sezonów dla branży rozlewniczej. Sytuację tego sektora przedstawił w swojej prezentacji Mieczysław Kucharski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej – Przemysł Rozlewniczy. Producenci napojów bezalkoholowych są jednymi z najbardziej wymagających odbiorców systemów napełniających i linii produkcyjnych, jak również opakowań. Wysokie wymagania w tej dziedzinie stawiają również przepisy unijne dotyczące warunków higieny, możliwości śledzenia produktu, terminów przydatności do spożycia i recyklingu. Warto dodać, że polska branża opakowaniowa ma coraz mniej czasu na dostosowanie się do unijnych norm dotyczących odzysku i recyklingu opakowań. W wyniku negocjacji przedakcesyjnych Polska uzyskała okres przejściowy na uzyskanie wymaganych poziomów – zaproponowano datę 31 grudnia 2007 roku jako graniczną. Obowiązujące postanowienia dyrektywy 94/62/WE zostały przeniesione na grunt prawa polskiego ustawą „O opakowaniach i odpadach opakowaniowych”. Prezes Kucharski podkreślił również specyficzny trend w tej branży, czyli niespotykaną gdzie indziej konsolidację rynku. W chwili obecnej aż 70% rynku napojów bezalkoholowych i soków należy do trzech firm.

W dalszej części konferencji najnowsze rozwiązania i propozycje dla zakładów wykorzystujących w swoich procesach produkcyjnych linie ważące, dozujące i pakujące przedstawili reprezentanci wiodących polskich firm.
 
Zbigniew Połomski, dyrektor Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Mechanizacji Pakowania EMPAK przedstawił referat „Tendencje rozwojowe w maszynach pakujących OBR EMPAK”.
 
Zagadnienia i problematykę statycznej i dynamicznej kontroli masy opakowań zaprezentował Michał Staniak z Zakładu Mechaniki Precyzyjnej RADWAG. Problem zgodności masy netto zawartości opakowania jest jedną z najczęstszych bolączek producentów, a wszelkie niezgodności, spowodowane niedokładnością urządzeń dozujących mogą mieć swoje konsekwencje w postaci dotkliwych kar. Zakres produkowanych przez RADWAG wag automatycznych stawia tą firmę w czołówce producentów krajowych. Szczegółowo zagadnienia te omawiane są również na łamach kwartalnika „Ważenie, Dozowanie, Pakowanie”, w artykułach prezentujących osiągnięcia specjalistów z radomskiej firmy.
 
Mariusz Andryszczak reprezentujący BONIAR s.c. oraz Mariusz Benna prezes VIX AUTOMATION Sp. z o.o. zaprezentowali zastosowanie systemu MES opartego na rozwiązaniach GE FANUC w zakładach piwowarskich. Systemy klasy MES (Manufacturing Execution System) pozwalają na monitorowanie i śledzenie procesu produkcyjnego w celu minimalizacji czasu i strat oraz maksymalizacji wydajności. MES pozwala na analizę kolizji wydarzeń produkcyjnych, raportowanie pracy maszyn produkcyjnych, zarządzanie jakością i zarządzanie zasobami ludzkimi. Rozwiązania te pozwalają na zwiększenie efektywności w linii produkcyjnej. System MES pozwala również na analizę zużycia mediów, ten ciekawy aspekt systemu MES może być tematem na kolejnej konferencji.
 
Jerzy Sobczak z Lenze Rotiw zaprezentował sterowanie dla linii rozlewniczej. Układ sterowania całym procesem przemieszczania, pozycjonowania i dozowania został zaimplementowany do sterownika PLC. Jako napędy taśmociągów zastosowano silniki indukcyjne zasilane z falowników serii ESMD. Rozwiązanie takie wybrano ze względu na konieczność zsynchronizowania pracy układów podajników z prędkością rolek transportowych. Całość komunikacji napędów, czujników i innych komponentów ze sterownikiem PLC opiera się na magistrali CAN-Open. Tworzenie gotowych rozwiązań napędowych dla producentów maszyn tworzy pozycję Lenze jako partnera klientów.
 
Zastosowanie systemów wizyjnych do automatycznej kontroli jakości to temat prezentacji dr inż. Jacka Reinera z Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Pol. Wr. Można kontrolować opakowania i zamknięcia to zadanie dla kamer 2Di 3D. Jako rozwiązania techniczne do automatycznej kontroli jakości w systemach wizyjnych stosuje się; czujniki wizyjne, inteligentne kamery. Systemy wizyjne: zintegrowane kamery 2D i 3D, multicsan. Różne oświetlacze (LED, Laser). Zaawansowaną manipulację obiektem lub kamerą.
 
Przedstawiciel firmy ABIS SC, Paweł Feliksik omówił zagadnienie kompleksowej automatyzacji zakładów branży spożywczej. Podstawowym profilem działalności spółki jest dostarczanie zaawansowanych rozwiązań programistycznych dla przemysłu w oparciu o GE FANUC i SIEMENS:
  • Programowanie przemysłowych sterowników PLC Wondewear
  • Komputerowych systemów wspomagania produkcji Wondewear
  • Systemy wizyjnej kontroli jakości DVT COGNEX.
  • Łączności radiomodemowej SATEL
  • Roboty przemysłowe GE FANUC
Andrzej Gizicki z firmy Danfoss zaprezentował nowe napędy:
przetwornice częstotliwości specjalizowane pod kątem aplikacyjnym, odpowiednio dla: zastosowań przemysłowych, VLTÒAutomationDrive FC300 dla ciepłownictwa, wentylacji, klimatyzacji; VLTÒHVAC Drive FC100 dla gospodarki wodno-ściekowej; VLTÒAQUA Drive FC200 do zastosowań w zakresie małych i b. małych mocy w w/w obszarach; VLTÒ Micro Drive FC51 dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.

Dr inż. Mieczysław Zaczyk z Katedry Automatyki z Akademii Górniczo-Hutniczej, omówił „Prototypowanie sterowników dla robotów z wykorzystaniem systemu dSPACE”.

Zagadnienia związane z paletyzacją, a dokładniej mówiąc z automatyzacją tego procesu przedstawione zostały w prezentacji „Roboty do paletyzacji”. Zaprezentowano w niej bogatą ofertę rozwiązań proponowanych przez firmę ASTOR. „Rozwiązania systemów zbiorczego pakowania na końcówkach linii” zostały zaprezentowane przez Wiesława Boreckiego z firmy MARFLEX-M.J. MAILLIS Poland Sp. z o.o.
 
W tematykę tą wpisał się Jarosław Kuder z firmy Manuli Ekobal. Tematem jego wystąpienia było „Pakowanie ładunków zbiorczych w folie stretch, super cienkie folie Manustif, Manuforce – alternatywa dla folii standardowych”.
 
Dr inż. Jacek Reiner z Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Pol. Wr. podsumowując konferencję z cyklu „Ważenie Dozowanie Pakowanie i Opakowania” zwrócił uwagę na wysoki poziom merytoryczny omawianych zagadnień. Takie spotkania pozwalają na bezpośredni kontakt producentów systemów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach produkcji i pakowania z ich późniejszymi użytkownikami. Stwarza to płaszczyznę wymiany doświadczeń, a dzięki temu pokazuje jakie są z jednej strony oczekiwania zakładów produkcyjnych, z drugiej umożliwia przedstawienie najnowszych trendów i technologii. Istotną zaletą konferencji jest udział przedstawicieli świata nauki. To od współpracy tych dwóch środowisk – przedstawicieli uczelni technicznych i firm produkcyjnych – zależy jakość oraz wartość produktów i rozwiązań każdej gałęzi przemysłu, a tym samym miejsce Polski na gospodarczej mapie świata. Wolny rynek powoduje że producenci mają możliwość wyboru najnowszych technologii. Takie integracyjne spotkania pozwalają na promocję najnowszych rozwiązań technicznych, a przecież innowacyjność gospodarki związana jest z wprowadzaniem nowych rozwiązań. Na kolejną konferencję w cyklu „Ważenie Dozowanie Pakowanie i Opakowania” zapraszamy 21-22 stycznia 2008 r.
 

Reklama