Pokaż menu

Firmy z okładek

Minebea intec  FANUCBosch Rexroth   Danfoss

Reklama

Współpraca

VIII Konferencja Naukowo-Techniczna:
Automatyzacja i systemy pakujące w przemyśle 2009VIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Automatyzacja i systemy pakujące w przemyśle 2009” miała miejsce 14-15 maja w Szczyrku. Konferencja ta jest organizowana cyklicznie przez redakcję kwartalnika „Ważenie, Dozowanie, Pakowanie”.

Spotkanie przedstawicieli świata nauki, producentów maszyn i urządzeń, jak również przedstawicieli zakładów z branży spożywczej w tym rozlewniczej stanowiło forum wymiany doświadczeń. Patronem konferencji została Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec SA, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, Polska Izba Opakowań, Staropolanka, Pollena Ostrzeszów, TOM Organizacja Odzysku SA, EKOLA. Patronat internetowy objął serwis branżowy opakowania.com.pl., Plastech.pl, opakowania.biz. Automatyzacja, systemy ważenia, dozowania i pakowania, jak również zagadnienia związane z samymi opakowaniami i ich zastosowaniem w przemyśle były przedmiotem konferencji. Spotkanie pozwoliło na dokonanie oceny aktualnego stanu wiedzy i oceny perspektyw rozwojowych w dziedzinie automatyzacji i systemów pakujących.

Opakowania, jak i cała infrastruktura związana z procesem pakowania, dozowania produktu i jego ważenia obecne są właściwie w każdej dziedzinie przemysłu. Wiodącym sektorem jest oczywiście nadal przemysł spożywczy i rozlewniczy, co ma związek z wysokimi wymaganiami stawianymi procesom produkcji, pakowania oraz opakowaniom w tej branży. To właśnie tutaj można zaobserwować największą innowacyjność i elastyczność związaną z wykorzystywanymi materiałami oraz designem.

Automatyzacja w przemyśle to oszczędność czasu i kosztów, a tym samym podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Temat certyfikacji opakowań w świetle przepisów obowiązujących w Polsce pozwolił na zapoznanie się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi opakowań. Pakowanie zamyka proces produkcyjny wyrobu, jest jego końcowym etapem, wymagającym szczególnej troski o zachowanie wysokiej jakości nadanej produktowi we wcześniejszych fazach procesu produkcyjnego. Stąd też, przemysł pakujący, podobnie jak inne przemysły, a być może w jeszcze większym stopniu, musi reagować na stale rosnące wymagania, co do metod ochrony, przechowywania i eksponowania jakości.

Przykład nowoczesnych rozwiązań w systemie automatyzacji został zaprezentowany przez Grupę Żywiec SA. Program TPM pozawala na skuteczne zarządzanie produkcją oraz eliminację strat na linii produkcyjnej.

Nowoczesne systemy ważące i pakujące w przemyśle spożywczym zaprezentowała firma Cabinplat Sp. z o.o.

Proces pakowania wiąże się z rozwiązaniem zagadnień technicznych na linii produkcyjnej. Ważenie dynamiczne w procesie dozowania i kontroli towarów paczkowanych na przykładzie napełniania butelek z 72 układami w systemie sieciowym przedstawiła firma HBM, koszt wprowadzonego urządzenia zwrócił się po tygodniu. Istotę rozwiązania stanowiło zastosowanie cyfrowego przetwornika wagi typu FIT, wyposażonego w specjalny układ szybkiej filtracji drgań zapewniający stabilizację sygnału naważania w czasie od 100 do 150 ms.

Nowości firmy RADWAG do zastosowań przemysłowych pokazują innowacyjne rozwiązania w tej dziedzinie.

Linia produkcyjna stawia szereg wyzwań związanych z jakością pakowanych produktów. Wizyjna kontrola jakości daje możliwość monitoringu w czasie rzeczywistym linii produkcyjnej i podnoszenia jakości produktu. Podnoszenie wydajności wiąże się z monitoringiem maszyn, kontrolą przestojów i zleceń, a tym samym minimalizacją błędów. Przykładowe wdrożenia zaprezentowała firma ABIS.

Automatyzacja linii produkcyjnej została zaprezentowana przez firmy ABIS, Bosch Rexroth, Danfoss.

Ogromna różnorodność opakowań, szeroka gama pakowanych produktów oraz wysokie wymagania stawiane przez konsumentów stają się coraz większym wyzwaniem dla projektantów i producentów maszyn oraz urządzeń do pakowania, wyzwaniom tym przemysł pakujący może sprostać dzięki rozwojowi nowych technik i technologii.

W przemyśle rozlewniczym producenci napojów bezalkoholowych są jednymi z najbardziej wymagających odbiorców systemów napełniających i linii produkcyjnych, jak również opakowań. Wysokie wymagania w tej dziedzinie stawiają również przepisy unijne dotyczące warunków higieny, możliwości śledzenia produktu, terminów przydatności do spożycia i recyklingu.

Zagadnienia związane z paletyzacją i depaletyzacja, a dokładniej mówiąc z automatyzacją tego procesu z wykorzystaniem robotów przemysłowych zaprezentowała firma ABIS.

W drugim dniu konferencji wycieczka do Śląskiej Wytwórni Wódek Polmos SA w Bielsku Białej dała możliwość zapoznania się z rozwiązaniami automatyzacji na linii produkcyjnej oraz w procesie paletyzacji w tym zakładzie.

Podsumowując konferencję, warto zwrócić uwagę na wysoki poziom merytoryczny omawianych zagadnień. Takie spotkania pozwalają na bezpośredni kontakt producentów systemów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach produkcji i pakowania z ich późniejszymi użytkownikami. Konferencja stwarza płaszczyznę wymiany doświadczeń, z jednej strony ujawniając oczekiwania zakładów przemysłowych, z drugiej umożliwia przedstawienie najnowszych trendów i technologii. Takie integracyjne spotkania pozwalają na promocję najnowszych rozwiązań technicznych.

Reklama