Pokaż menu

Firmy z okładek

Festo  WDPRADWAG  Minebea Intec

Reklama

Współpraca

X Konferencja Naukowo-Techniczna:
AUTOMATYZACJA I SYSTEMY PAKUJĄCE W PRZEMYŚLEJednodniowa ekspozycja rozwiązań w zakresie automatyzacji procesu produkcji, systemów znakowania, identyfikacji i pakowania, która odbyła się w wiosennej scenerii Beskidu Śląskiego, miała na celu prezentację nowoczesnych rozwiązań wszystkim zgromadzonym na Konferencji zorganizowanej przez kwartalnik „Ważenie, Dozowanie, Pakowanie”. We wnętrzach hotelu „Orle Gniazdo” w Szczyrku w dniu 12 maja br. uczestnicy Konferencji mogli poszerzyć zakres swojej wiedzy o możliwości zwiększenia wydajności, funkcjonalności i innowacyjności w procesie pakowania, znakowania i automatyzacji produkcji w oparciu o produkty i rozwiązania m.in. firm: ABB, Astor, Fenix Systems, FlexLink Systems Polska, igus, Klingenburg International, TURCK, Yakudo Plus.
 
Spotkanie zgromadziło przedstawicieli sektora napojowego, spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, maszynowego. Konferencja zorganizowana została przy współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Opakowań (COBRO), Polską Izbą Opakowań (PIO), Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (IOS), Krajową Izbą Gospodarczą „Przemysł Rozlewniczy” (KIG PR), Krajową Izbą Gospodarczą „Przemysł Spożywczy” (KIG PS), Związkiem Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce (Browary Polskie), Instytutem Doskonalenia Produkcji, Instytutem Logistyki i Magazynowania, a także przy wsparciu Grupy Żywiec SA, Coca-Cola Hellenic, Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA oraz Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich SA.

Systemy pakujące, ważące, dozujące, rozwiązania z zakresu automatyki, jak również zagadnienia związane z opakowaniami i ich zastosowaniem w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, rozlewniczym dyktowały problematykę wystąpień prelegentów, którzy przyjechali do Szczyrku z cenionych instytucji i znanych firm z całej Polski. Gościliśmy dyrektorów, specjalistów ds. technicznych, konstruktorów i przedstawicieli z wielu znanych zakładów produkcyjnych, m.in. z firm: BIOFARM z Poznania, CEMEX Polska z Warszawy, Fabryka Cukierków „Pszczółka” z Lublina, HENKEL Polska z Raciborza, KONTAKT-SIMON z Czechowic-Dziedzic, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Ozorkowa i Głubczyc, Phytopharm Klęka z Nowego Miasta nad Wartą, „Kulinaria” z Tychów.
 
Naturalnym kierunkiem postępu technologicznego jest ciągła poprawa parametrów w celu wyeliminowania wad i usterek w procesie eksploatacji. Wyznacznikiem rozwoju rynku maszyn jest zwiększająca się rola automatyzacji i robotyzacji w działaniach związanych z procesem pakowania. Korzyści wynikające z tych czynników w procesie produkcji przemawiają same za siebie. Redukują koszty produkcji i zatrudnienia, zwiększają poziom jakości i bezpieczeństwa użytkowania oraz udoskonalają wydajność i elastyczność wytwarzania. Ponadto automatyzacja może usprawnić ergonomię pracy i higienę pakowania. W dobie zróżnicowanych produktów i rosnącej liczby opakowań wymienione zalety są bardzo istotne dla procesu wytwórczego, w szczególności w niedużych halach produkcyjnych z oddzielnymi liniami pakującymi. Wspomniane zmiany mają wpływ również na branże automatyki, bez której współczesny rynek maszyn pakujących, znakujących, ważących, dozujących nie byłby w stanie funkcjonować.
 
Przemysł spożywczy, chemiczny, rozlewniczy to tylko niektóre z wiodących branż zastosowań maszyn pakujących, dozujących, napełniających, paletyzujących, foliujących, ważących, a także wielu komponentów automatyki przemysłowej czy aparatury kontrolno-pomiarowej. Automatyzacja procesów produkcyjnych dotyczy przede wszystkim paletyzacji, depaletyzacji, transportu i sortowania produktów. Wymagają one odpowiedniego oprogramowania, które spełnia wiele funkcji – konfiguruje i kontroluje system produkcji. Obecne oczekiwania wobec dostawców części, podzespołów, sterowników, napędów, systemów koncentrują się na dostarczaniu produktów i usług o jak najmniejszej awaryjności oraz zamienności i kompatybilności najczęściej stosowanych elementów. Najistotniejsze działania w tej dziedzinie to wspomaganie programowania, wizualizacja procesu, kontrola kolizji, jak również kontrola poprawności poszczególnych podzespołów, przy odpowiednich pracach konserwacyjnych maszyny.

Temat automatyzacji jest bardzo obszerny i dotyczy prawie każdego etapu produkcji, począwszy od transportu surowca do fabryki, a skończywszy na układaniu na palety gotowego produktu, owijania go folią i znakowania partii wyprodukowanego i zapakowanego towaru. Przekazanie określonej wiedzy i jej przetworzenie na konkretne działanie mechanizmów wykonawczych wymaga rozwiązania wielu problemów z różnych dziedzin nauki i techniki i dlatego jako organizatorzy majowego spotkania jesteśmy przekonani, że na takie właśnie spotkania liczą specjaliści działający na polskim
rynku.
 
Zaproszenie na Konferencję zostało skierowane do przedstawicieli przemysłu spożywczego, chemicznego, maszynowego, opakowaniowego, rozlewniczego, ale w szczególności gośćmi spotkania byli przedstawiciele mleczarni, zakładów mięsnych, zakładów przetwórstwa spożywczego, cukrowni, zakładów chemicznych, producenci kosmetyków, leków.

Wśród firm przedstawiających swoją ofertę zakładom znaleźli się producenci maszyn, elementów automatyki, urządzeń pakujących, etykietujących i znakujących, systemów ważących i dozujących, maszyn i urządzeń paletyzujących i systemów pakowania zbiorczego oraz robotów i oprogramowania dla linii produkcyjnych w przemyśle.

Program Konferencji podzielono na dwa bloki tematyczne. W pierwszym z nich – „Systemy ważące, dozujące w produkcji; systemy wizyjne; kontrola jakości, certyfikacja i znakowanie opakowań. Systemy monitoringu maszyn i linie produkcyjne” – swoje wystąpienie zaprezentowali: dr inż. Karol Bal – który w zastępstwie prof. zw. dr. hab. inż. Stanisława Tkaczyka przybliżył uczestnikom stan aktualny i perspektywy rozwoju w opakowalnictwie; Paweł Safian z firmy Yakudo Plus, z Tychów wyjaśnił gościom charakter działalności firmy oraz jej najważniejsze produkty; Witold Latocha, który przedstawił rozwiązania oferowane przez TURCK Sp. z o.o.; Tomasz Król z Instytutu Doskonalenia Produkcji zreferował bardzo ciekawie temat „Metody zarządzania linią produkcyjną ukierunkowane na eliminację strat”.
 
W drugim bloku – „Automatyzacja procesu produkcyjnego; systemy napędowe; systemy pakujące, paletyzacja oraz systemy pakowania zbiorczego” – udział wzięli: Rafał Bondarowski, przedstawiciel firmy ASTOR Sp. z o.o. omówił temat „Zrobotyzowane systemy paletyzacji i pakowania”; Robert Jastrzębski z FlexLink Systems Polska Sp. z o.o. przedstawił referat dotyczący systemów transportu i paletyzacji; Anna Kosmacz-Chodorowska z Instytutu Logistyki i Magazynowania, GS1 Polska, której wystąpienie dotyczyło dobrych praktyk znakowania dla automatycznej identyfikacji w poszczególnych fazach pakowania; firma igus – a jej przedstawiciele – Kamil Kozioł i Piotr Pacek omówili zastosowanie produktów firmy igus w maszynach pakujących; Michał Ochmański z ABB Sp. z o.o., który przybliżył zgromadzonym temat „Efektywne rozwiązania ABB dla pakowania i paletyzacji”.

Mamy nadzieję, że Konferencja przyczyniła się do uczynienia kolejnego kroku na drodze unowocześniania środków i systemów pakowania. Dzień pełen rozmów, prezentacji, wymiany doświadczeń stał się na pewno bodźcem do kolejnych innowacji w automatyzacji procesów ważenia, dozowania i pakowania w browarach, gorzelniach, rozlewniach, mleczarniach, cukrowniach, zakładach chemicznych czy zakładach produkujących artykuły spożywcze.

Reklama