Pokaż menu

Firmy z okładek

Festo  WDPRADWAG  Minebea Intec

Reklama

Współpraca

XI Konferencja Naukowo-Techniczna:
AUTOMATYZACJA I SYSTEMY PAKUJĄCE W PRZEMYŚLEZautomatyzowane systemy pakujące, ważące, identyfikujące, jak również zagadnienia związane z nowoczesnymi rozwiązaniami dla optymalizacji procesów produkcji i ich zastosowaniem w przemyśle dyktowały problematykę wystąpień prelegentów, którzy przyjechali z cenionych instytucji i znanych firm do Szczyrku z całej Polski. Miejscem spotkania, w dniach 14 i 15 maja br., był Hotel „Orle Gniazdo”, położony wśród lasów w malowniczym Beskidzie Śląskim.

Automatyzacja na topie
Przemysł spożywczy, chemiczny, rozlewniczy to tylko niektóre z wiodących branż zastosowań maszyn pakujących, dozujących, napełniających, paletyzujących, foliujących, ważących, a także wielu komponentów automatyki przemysłowej czy aparatury kontrolno-pomiarowej. Współcześnie każdy dostępny w sprzedaży produkt wymaga opakowania, które spełniać powinno wiele funkcji jednocześ­nie, m.in. informacyjną, ochronną, marketingową czy ekologiczną. Natomiast na maszynach pakujących, znakujących, etykietujących, na komponentach automatyki spoczywa finalna odpowiedzialność w procesie produkcji.

Zastosowanie automatyzacji w procesie produkcji z roku na rok wzrasta, począwszy od automatycznego pakowania napojów, produktów kosmetycznych, farmaceutycznych czy przemysłowych po układanie wędlin, serów i owoców, kremów, mydeł, napojów w specjalnie przygotowanych opakowaniach. W procesie pakowania towaru przeznaczonego do konsumpcji o charakterze masowym stopień integracji tego procesu nabiera szczególnego znaczenia w wymianie informacji pomiędzy jego oddzielnymi elementami, czyli ważeniem, dozowaniem i pakowaniem.

Naturalnym kierunkiem postępu technologicznego jest ciągła poprawa parametrów w celu wyeliminowania wad i usterek w procesie eksploatacji. Wyznacznikiem rozwoju rynku maszyn jest zwiększająca się rola automatyzacji i robotyzacji w działaniach związanych z procesem pakowania. Korzyści wynikające z tych czynników w procesie produkcji przemawiają same za siebie. Redukują koszty produkcji i zatrudnienia, zwiększają poziom jakości i bezpieczeństwa użytkowania oraz udoskonalają wydajność i elastyczność wytwarzania. Ponadto automatyzacja usprawnia ergonomię pracy i higienę pakowania. W dobie zróżnicowanych produktów i rosnącej liczby opakowań wymienione zalety są bardzo istotne dla procesu wytwórczego, w szczególności w niedużych halach produkcyjnych z oddzielnymi liniami pakującymi. Wspomniane zmiany mają wpływ również na branżą automatyki, bez której współczesny rynek maszyn pakujących, znakujących, ważących, dozujących nie byłby w stanie funkcjonować.

Automatyzacja procesów produkcyjnych dotyczy przede wszystkim paletyzacji, depaletyzacji, transportu i sortowania produktów. Wymagają one odpowiedniego oprogramowania, które spełnia wiele funkcji – konfiguruje i kontroluje system produkcji. Obecne oczekiwania wobec dostawców części, podzespołów, sterowników, napędów, systemów koncentrują się na dostarczaniu produktów i usług o jak najmniejszej awaryjności oraz zamienności i kompatybilności najczęściej stosowanych elementów. Najistotniejsze działania w tej dziedzinie to wspomaganie programowania, wizualizacja procesu, kontrola kolizji, jak również kontrola poprawności poszczególnych podzespołów, przy odpowiednich pracach konserwacyjnych maszyny.

Temat automatyzacji jest bardzo obszerny i dotyczy prawie każdego etapu produkcji, począwszy od transportu surowca do fabryki, a kończąc na układaniu na palety gotowego produktu, owijania go folią i znakowania partii wyprodukowanego i zapakowanego towaru. Przekazanie określonej wiedzy i jej przetworzenie na konkretne działanie mechanizmów wykonawczych wymaga rozwiązania wielu problemów z różnych dziedzin nauki i techniki i dlatego jako organizatorzy majowego spotkania jesteśmy przekonani, że na takie właśnie spotkania liczą specjaliści działający na polskim rynku.

X edycja
Zaproszenie na Konferencję zostało skierowane do zakładów przemysłu spożywczego, chemicznego, maszynowego, opakowaniowego, rozlewniczego, ale w szczególności gośćmi spotkania byli przedstawiciele mleczarni, zakładów mięsnych, zakładów przetwórstwa spożywczego, cukrowni, zakładów chemicznych, producenci kosmetyków, leków.

Spotkanie zbliżyło przedstawicieli producentów maszyn i urządzeń oraz odbiorców końcowych, czyli zakładów różnych branż przemysłu, z producentami systemów pakujących i rozwiązań automatyki przemysłowej oraz ich bezpośrednimi użytkownikami. Stworzyło płaszczyznę wymiany doświadczeń i wskazało wzajemne oczekiwania. Umożliwiło przedstawienie najnowszych trendów i technologii oferowanych przez funkcjonujące na naszym rynku firmy.

Wśród firm przedstawiających swoją ofertę zakładom znaleźli się producenci maszyn, elementów automatyki, urządzeń pakujących, etykietujących i znakujących, systemów ważących i dozujących, maszyn i urządzeń paletyzujących i systemów pakowania zbiorczego oraz robotów i oprogramowania dla linii produkcyjnych w przemyśle.

Program Konferencji podzielono na trzy bloki tematyczne. W pierwszym z nich: „Kontrola jakości produkcji. Systemy monitoringu maszyn i linii produkcyjnych”, swoje wystąpienie zaprezentowali: Tomasz Stanclik z firmy Yakudo Plus, który przybliżył uczestnikom systemy kontroli produkcji oraz zanieczyszczeń produktów w nowoczesnym zakładzie produkcji żywności; Tomasz Papaj reprezentujący COPA-DATA Polska Sp. z o.o. wyjaśnił gościom działanie systemu zenon, który od ponad 25 lat umożliwia automatyzację, sterowanie i wizualizację procesów w przedsiębiorstwach działających m.in. w branży spożywczej; Andrzej Gizicki przedstawił rozwiązania w zakresie techniki próżniowej oferowane przez grupę STERLING-SIHI; Janusz Mierzwa z ASKOM Sp. z o.o. omówił system oceny wskaźników OEE – studium wdrożenia; Adam Jednoróg z IP System Control Sp. z o.o. wyjaśnił rolę wiarygodnej informacji w procesie podejmowania decyzji; Grzegorz Róg z firmy RADWAG Wagi Elektroniczne wyjaśnił działanie systemu rejestracji ważeń – E2R; Piotr Frąckowiak z Instytutu Logistyki i Magazynowania przybliżył funkcjonowanie nowych kodów globalnej identyfikacji – GS1 DATABAR.

W drugim bloku: „Automatyzacja procesu produkcyjnego. Systemy napędowe”, udział wzięli: Radomir Ochocki, przedstawiciel firmy igus Sp. z o.o. omówił temat „Zastosowanie nowości produktowych firmy igus w maszynach pąkujących”; Maciej Świstek z VIX Automation Sp. z o.o. zaprezentował nowoczesne rozwiązania Proficy jako narzędzie wyznaczania kluczowych wskaźników wydajności i jakości w branży spożywczej; Artur Talaga, Mariusz Kijowski z firmy ASTOR Sp. z o.o., których wystąpienie dotyczyło automatyzacji i robotyzacji produkcji; Marcin Modelski opisał zastosowanie produktów Videojet Technologies Sp. z o.o.

Trzeci blok objął swoją tematyką „Paletyzację oraz systemy pakowania zbiorczego”, a swoją ofertę zaprezentowali: Grzegorz Szyszkowski z ABB Sp. z o.o., który przybliżył temat „Efektywne rozwiązania ABB dla pakowania i paletyzacji”; Paweł Krzesak z Bosch Rexroth Sp. z o.o., który opisał Rexroth 4EE i energooszczędne aplikacje w automatyzacji; Michał Ochmański, który przedstawił ofertę COMAU dla paletyzacji; Tomasz Król z Instytutu Doskonalenia Produkcji zreferował bardzo ciekawie temat „Metody zarządzania linią produkcyjną ukierunkowane na eliminację strat”; Dariusz Pyś – który w zastępstwie prof. zw. dr. hab. inż Stanisława Tkaczyka przybliżył uczestnikom stan aktualny i perspektywy rozwoju w opakowalnictwie.
Wielkie nadzieje

Mamy nadzieję, że Konferencja przyczyniła się do uczynienia kolejnego kroku na drodze unowocześniania środków i systemów pakowania. Spotkanie pełne rozmów, prezentacji, wymiany doświadczeń stało się na pewno bodźcem do kolejnych innowacji w automatyzacji procesów ważenia, dozowania i pakowania w browarach, gorzelniach, rozlewniach, mleczarniach, cukrowniach, zakładach chemicznych czy zakładach produkujących artykuły spożywcze.

Podsumowując Konferencję, warto zwrócić uwagę na wysoki poziom merytoryczny omawianych zagadnień. Takie spotkania pozwalają na bezpośredni kontakt producentów systemów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach produkcji i pakowania z ich późniejszymi użytkownikami, a także na promocję najnowszych rozwiązań technicznych.

Reklama