Pokaż menu

Firmy z okładek

Festo  WDPRADWAG  Minebea Intec

Reklama

Współpraca

XIII Konferencja Naukowo-Techniczna:
AUTOMATYZACJA I SYSTEMY PAKUJĄCE W PRZEMYŚLE

Zautomatyzowane systemy pakujące, ważące, identyfikujące, transmisja danych, jak również zagadnienia związane z nowoczesnymi rozwiązaniami dla optymalizacji procesów produkcji i ich zastosowaniem w przemyśle dyktowały problematykę wystąpień prelegentów, którzy przyjechali z cenionych i znanych firm do Proszenia. Miejscem spotkania w dniu 16 kwietnia br. był Kompleks Gastronomiczno-Hotelarski „GÓRSKI” w gminie Wolbórz.
 
Przemysł spożywczy, kosmetyczny, rozlewniczy, budowlany – to tylko niektóre z wiodących branż zastosowań maszyn pakujących, paletyzujących, foliujących, ważących, a także wielu komponentów automatyki przemysłowej czy aparatury kontrolno-pomiarowej. Współcześnie każdy dostępny w sprzedaży produkt wymaga opakowania, które spełniać powinno wiele funkcji jednocześnie. Natomiast na maszynach pakujących, znakujących, komponentach automatyki spoczywa finalna odpowiedzialność w procesie produkcji.

Zastosowanie automatyzacji w zakładach produkcyjnych ciągle wzrasta, począwszy od automatycznego pakowania napojów, produktów kosmetycznych czy przemysłowych po układanie serów, owoców i mydeł w specjalnie przygotowanych opakowaniach. W procesie pakowania towaru przeznaczonego do konsumpcji o charakterze masowym stopień integracji tego procesu nabiera szczególnego znaczenia w wymianie informacji pomiędzy jego oddzielnymi elementami, czyli ważeniem, dozowaniem i pakowaniem.

Naturalnym kierunkiem postępu technologicznego jest ciągła poprawa parametrów, eliminowanie wad i usterek w procesie eksploatacji. Wyznacznikiem rozwoju rynku maszyn jest zwiększająca się rola automatyzacji i robotyzacji w działaniach związanych z procesem pakowania. Korzyści wynikające z tych czynników w procesie produkcji przemawiają same za siebie. Redukują koszty produkcji i zatrudnienia, zwiększają poziom jakości i bezpieczeństwa użytkowania oraz udoskonalają wydajność i elastyczność wytwarzania. Ponadto automatyzacja usprawnia ergonomię pracy i higienę pakowania. W dobie zróżnicowanych produktów i rosnącej liczby opakowań wymienione zalety są bardzo istotne dla procesu wytwórczego, w szczególności w niedużych halach produkcyjnych z oddzielnymi liniami pakującymi. Wspomniane zmiany mają wpływ również na branżę automatyki, bez której współczesny rynek maszyn pakujących, znakujących, ważących, dozujących nie byłby w stanie funkcjonować.

Automatyzacja procesów produkcyjnych dotyczy przede wszystkim paletyzacji, depaletyzacji, transportu i sortowania produktów. Wymagają one odpowiedniego oprogramowania, które spełnia wiele funkcji – konfiguruje i kontroluje system produkcji. Obecne oczekiwania wobec dostawców części, podzespołów, sterowników, napędów, systemów koncentrują się na dostarczaniu produktów i usług o jak najmniejszej awaryjności oraz zamienności i kompatybilności najczęściej stosowanych elementów. Najistotniejsze działania w tej dziedzinie to wspomaganie programowania, wizualizacja procesu, kontrola kolizji, jak również kontrola poprawności poszczególnych podzespołów, przy odpowiednich pracach konserwacyjnych maszyny.

Temat automatyzacji jest bardzo obszerny i dotyczy prawie każdego etapu produkcji, począwszy od transportu surowca do fabryki, a kończąc na układaniu na palety gotowego produktu, owijania go folią i znakowania partii wyprodukowanego i zapakowanego towaru. Przekazanie określonej wiedzy i jej przetworzenie na konkretne działanie mechanizmów wykonawczych wymaga rozwiązania wielu problemów z różnych dziedzin nauki i techniki i dlatego jako organizatorzy majowej konferencji jesteśmy przekonani, że na takie właśnie spotkania liczą specjaliści działający na polskim rynku.

Spotkanie zbliżyło przedstawicieli producentów maszyn i urządzeń oraz odbiorców końcowych, czyli zakładów różnych branż przemysłu, z producentami systemów pakujących i rozwiązań automatyki przemysłowej oraz ich bezpośrednimi użytkownikami. Stworzyło płaszczyznę wymiany doświadczeń i wskazało wzajemne oczekiwania. Umożliwiło przedstawienie najnowszych trendów i technologii oferowanych przez funkcjonujące na naszym rynku firmy.

Program konferencji był podzielony na trzy bloki tematyczne. W pierwszym z nich: „Kontrola jakości produkcji. Systemy monitoringu maszyn i linii produkcyjnych” swoje wystąpienia zaprezentowali: Tomasz Zarzyka z firmy Lubelskie Fabryki Wag „FAWAG” SA, który przedstawił uczestnikom m.in. miernik wagowy SMARTwag 3S, w którym zastosowano unikalną koncepcję połączenia klasycznego miernika wagowego oraz minikomputera. Innowacją jest możliwość elastycznej wymiany oprogramowania; Urszula Bizoń-Żaba oraz Tomasz Papaj, reprezentujący COPA–DATA Polska Sp. z o.o. wyjaśnili gościom działanie najnowszej wersji oprogramowania HMI/SCADA – zenon 7.11, której premiera odbyła się w marcu tego roku. Obecna edycja oprogramowania, jak i wszystkie poprzednie, to pakiet dla zintegrowanych, ergonomicznych rozwiązań automatyki, obejmujących cały zakres automatyki, od czujników do systemów ERP; Dariusz Grabowski z firmy BALLUFF Sp. z o.o., który przedstawił nowoczesne rozwiązania systemów automatyki do procesów pakowania na podstawie wachlarza ofertowego firmy BALLUFF; Wacław Bylina z ASKOM Sp. z o.o. omówił aplikację SCADA jako łącznik między produkcją i systemami MES/ERP; Andrzej Dwojak z TURCK Sp. z o.o. przedstawił prezentację pt. „TURCK BANNER: detekcja, bezpieczeństwo, transmisja danych”.

W drugim bloku: „Automatyzacja procesu produkcyjnego. Systemy napędowe” udział wzięli: Paweł Naglik, przedstawiciel firmy KUBLER Sp. z o.o., który omówił temat transmisji sygnałów w maszynach obrotowych na przykładzie pierścieni ślizgowych firmy KUBLER; Tomasz Sikorski z SMIT OP Kowalewscy Sp. J. zaprezentował nowoczesne urządzenia rentgenowskie w przemyśle spożywczym, przedstawił zasady działania rentgena, a także rodzaje rentgenów przemysłowych w oparciu o modele Thermo Scientific; Ryszard Czura z firmy ASTE Sp. z o.o., którego wystąpienie dotyczyło bezpieczeństwa i ochrony przewodów w przemyśle, automatyce i robotyce. Niezawodność instalacji elektrycznych przy liniach produkcyjnych pełni kluczową rolę w zakładach produkcji seryjnej. Przestój w produkcji z powodu awarii maszyny czy instalacji elektrycznej naraża firmę na poważne straty i konsekwencje z niewywiązania się na czas z zawartych kontraktów.

Trzeci blok objął tematyką „Paletyzację oraz systemy pakowania zbiorczego”, a swoją ofertę zaprezentowali: Jakub Pawlak z ABB Sp. z o.o., który przybliżył sylwetkę firmy, a także szeroki zakres zastosowania robotyki w Polsce; Mariusz Markowski z BLUMENBECKER IPS Polska Sp. z o.o., który w prezentacji omówił proces modernizacji stanowisk paletyzowania paczek z meblami – modernizacji spowodowanej koniecznością zastosowania nowego typu palet, co wpłynęło na zastosowanie odmiennej technologii paletyzacji i przyspieszenie całej linii paletyzującej. Piotr Augustynek z P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., który opisał możliwości zastosowania robotów SCARA w procesie pakowania; Michał Ochmański z firmy COMAU przedstawił specjalną ofertę gotowych rozwiązań do paletyzacji – robotów paletyzujących z chwytakami, oprogramowaniem, sprawdzeniem zasięgów, symulacją czasów cyklu i wsparciem podczas instalacji przez doświadczonych inżynierów robotyków COMAU; Władysław Filipiuk z firmy Oy M. Haloila Ab z kolei przybliżył temat optymalizacji kosztów i minimalizacji strat w logistyce przez maksymalizację niezawodności systemu owijania ładunków paletowych z wykorzystaniem owijarek OctoMAX.

Spotkanie pełne rozmów, prezentacji, wymiany doświadczeń stało się na pewno bodźcem do kolejnych innowacji w automatyzacji procesów ważenia, dozowania i pakowania. Podsumowując konferencję, warto zwrócić uwagę na wysoki poziom merytoryczny omawianych zagadnień. Takie spotkania pozwalają na bezpośredni kontakt producentów systemów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach produkcji i pakowania z ich późniejszymi użytkownikami, a także na promocję najnowszych rozwiązań technicznych.

Reklama