Pokaż menu

Firmy z okładek

Festo  WDPRADWAG  Minebea Intec

Reklama

Współpraca

VLT® Energy Box – Danfoss


VLT® Energy Box – Danfoss

Oprogramowanie VLT® Energy Box to innowacyjne narzędzie do obliczeń zużycia energii w układach napędowych. Za jego pomocą można obliczać i porównywać ilość energii zużywanej przez wentylatory, pompy i wieże chłodnicze w instalacjach HVAC wyposażonych w przetwornice częstotliwości firmy Danfoss z innymi systemami regulacji natężenia przepływu. Program porównuje całkowite koszty eksploatacji różnych rozwiązań tradycyjnych z kosztami użytkowania takich samych instalacji z przetwornicami częstotliwości VLT® HVAC Drive. Dysponując tym programem, można bez trudu oszacować oszczędności, jakie da zainstalowanie przetwornic częstotliwości VLT® HVAC Drive w miejsce innego rodzaju urządzeń regulujących wydajność instalacji i to zarówno w systemach nowych, jak i modernizowanych.

Oprogramowanie VLT® Energy Box oferuje pełną analizę finansową:
  • wstępny koszt systemu z przetwornicą częstotliwości i alternatywnego systemu;
  • koszty montażu i wdrożenia;
  • roczne koszty obsługi i wszystkie premie przyznawane przez zakłady energetyczne za montowanie urządzeń ograniczających zużycie energii;
  • czas zwrotu z inwestycji i zakumulowane oszczędności;
  • rejestracja rzeczywistego zużycia energii (kWh) i cyklu wydajności pracy układu na podstawie danych przesłanych przez przetwornicę częstotliwości VLT® HVAC Driver.

Połączenie przetwornicy częstotliwości VLT® HVAC Drive z oprogramowaniem VLT® Energy Box może być wykorzystywane jako sprzęt do przeprowadzania audytów energetycznych na potrzeby szacowania możliwych do wdrożenia rozwiązań oszczędnościowych.

Producent: Danfoss Poland Sp. z o.o.
Grodzisk Mazowiecki
www.danfoss.com/energybox
www.danfoss.pl/napedy

Reklama