Pokaż menu

Firmy z okładek

FESTO  Radwag  Minebea Intec  

Reklama

Współpraca

Wyświetlacze produkcyjne WP-60sem


Wyświetlacze WP-60 służą do monitorowania wyników pracy ludzi i maszyn. Liczą sztuki i analizują na bieżąco tempo pracy oraz wykonanie zadań. Mają graficzny ekran LED wyświetlający liczby i komunikaty. Użytkownik ma do wyboru gotowe funkcje obliczające wydajność, efektywność i współczynniki oznaczające wykonanie planu. Każda z tych zmiennych jest wyświet­lana z opisem tekstowym. Urządzenie odmierza też czasy trwania zmiany, przerw i awarii. Obsługa WP-60 jest bardzo prosta. Można ją sobie wyobrazić jako wybieranie potrzebnych danych z tabeli, którą procesor wyświetlacza stale aktualizuje. Operator może jednym palcem zmienić układ ekranu. Na przykład wyświetlanie liczby sztuk na procent wykonania planu lub wydajność chwilową. W czasie pracy można ustawić te wskaźniki, które najlepiej pokazują postęp pracy i motywują pracowników, a po zakończeniu zmiany można podejrzeć sumaryczne wyniki. WP-60 pracuje z czujnikiem zliczającym sztuki i przełącznikami określającymi stan: praca, przerwa, awaria. Wyświetlacz ma trwałą obudowę przemysłową o stopniu ochrony IP54. Może być dostarczany z oprogramowaniem wykonanym na zamówienie, dostosowanym do specyfiki zastosowania. Wkrótce w sprzedaży.

SEM
www.sem.pl

Reklama