Pokaż menu

Firmy z okładek

MULTIPROJEKT  Radwag  Danfoss  

Reklama

Współpraca

zenon Pharmaceutical – dedykowane rozwiązanie dla branży farmaceutycznej od COPA-DATAzenon Pharmaceutical

Automatyzacja w przemyśle farmaceutycznym stawia znacznie wyższe wymagania niż inne sektory produkcji i kładzie większy nacisk na bezpieczeństwo, jakość i zgodność z regulacjami prawnymi. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, inżynierowie COPA-DATA stworzyli wersję oprogramowania dedykowaną branży farmaceutycznej – zenon Pharma Edition. Rozwiązanie zenon posiada funkcjonalność niezbędną do osiągnięcia zgodności z normą FDA 21 CFR część 11, GAMP5, ISA-88. Ponadto możliwość parametryzowania zamiast programowania, specjalnie opracowany moduł Batch Control oraz moduł zarządzania recepturami sprawiają, że proces walidacji jest efektywny i praktycznie automatyczny. Innowacyjna aplikacja „Paper on the Glass – Papier na szkło” pozwala chronić środowisko i oszczędzać pieniądze dzięki eliminowaniu konieczności wykorzystywania papieru do rejestrowania danych w produkcji wsadowej. Dzięki specjalnemu modułowi EDMS zakłady produkcji farmaceutycznej mogą również racjonalnie zarządzać energią i innymi mediami, których koszty stanowią duży odsetek kosztów produkcyjnych. W firmie COPA-DATA bezpieczeństwo produktu i pacjenta są kluczowymi wartościami, które chronimy dzięki zintegrowanej funkcjonalności, takiej jak: ścieżka audytu (Audit Trial), zarządzanie alarmami (Alarm Management), archiwum, administracja użytkownikami. Te i inne funkcje zapewniają 100% bezpieczeństwa i kompletne wsparcie procesu producyjnego i osób za niego odpowiedzialnych. Więcej informacji na stronie: www.copadata.com.

COPA-DATA Polska Sp. z o.o.
www.copadata.com

Reklama