Pokaż menu

Firmy z okładek

FESTO  Radwag  Minebea Intec  

Reklama

Współpraca

Pakowanie w czasie 670 milisekundSzybki Portal-T oraz Tripod firmy Festo to rozwiązania o 30 procent szybsze od standardowych manipulatorów. Rozpoczynają one nową erę w technologii opakowań, stanowiąc połączenie dynamiki napędów liniowych z ekonomicznością zastosowania paska zębatego – co jest niezmiernie istotne w przypadku np. szybkiego przenoszenia produktów do pojemników na końcu procesu obejmującego formowanie, napełnianie i zamykanie.Przedstawione dwa systemy manipulacyjne stanowią autentyczną alternatywę dla drogich i skomplikowanych systemów, takich jak roboty wykorzystujące kinematykę typu delta i rozwiązania SCARA. Festo dostarcza systemy wprost do maszyny, jako rozwiązania gotowe do instalacji i dostosowane do wszelkich wymaganych interfejsów.

Szybki Portal typu T
Szybki Portal-T bez problemu uzyskuje czasy cyklu równe 670 milisekund. Jest to szybki moduł Pick&Place, charakteryzujący się wyższą dynamiką niż konwencjonalne portale liniowe, posiada płynną regulację skoku roboczego. Dzięki temu jego praca jest dostosowana do cyklu wymaganego w procesie formowania, napełniania i zamykania. Pod koniec tego procesu szybki Portal-T przenosi zgrzewane opakowania do kartonów.

 
Festo1
Szybki Portal-T zainstalowany w urządzeniu: system Pick&Place z czasem cyklu 670 ms, charakteryzujący się wyższą dynamiką reakcji niż konwencjonalne manipulatory portalowe

 
Portal-T działa z prędkością 4 m/s i przyspieszeniem 50 m/s² w całej przestrzeni roboczej dzięki pomysłowej konstrukcji, w której oba napędy z paskiem zębatym są połączone za pośrednictwem jednego paska zębatego przechodzącego wokół wałków napędów. Pasek jest napędzany przez dwa silniki serwo EMMS. Korzyścią płynącą z tego rozwiązania jest fakt, że silnik nie musi się poruszać w płaszczyźnie X/Y. Ograniczona masa i dwa napędy serwo zamontowane równolegle względem siebie zapewniają szybki, dynamiczny ruch i mniejsze zużycie elementów.

 
festo2
Szybki i dynamiczny: szybki Portal-T z ograniczoną masą i dwoma napędami serwoModuł zmiany rastra
Gdy wymagane jest przenoszenie elementów z jednego podajnika do innego, moduł zmiany rastra zapewnia ustawienie żądanego rozstawu pomiędzy elementami, eliminując konieczność niestandardowych modyfikacji. Funkcja wielokrotnego chwytania umożliwia jednoczesne uchwycenie kilku części, rozłożenie ich i umieszczenie w opakowaniu lub palecie z elementami roboczymi. Moduł zmiany rastra jest stosowany w sytuacjach, gdy jednocześnie trzeba przemieścić kilka części i gdy proces wymaga zmiany odległości między elementami.

System wizyjny i Tripod
Inteligentny kompaktowy system wizyjny SBOx-Q zapewnia wysoką jakość procesu np. podczas przemieszczania jajek z czekolady. System wykrywania położenia z wykorzystaniem kamery SBO w połączeniu ze zrobotyzowanym systemem manipulacyjnym w postaci Tripoda, jako rozwiązanie gotowe do zainstalowania stwarza dogodne warunki dla szybkiego, niezawodnego i precyzyjnego przemieszczania elementów.
 

festo3
Tripod ze sterownikiem CMXR z funkcjami robotyki i zaworem proporcjonalnym Festo: zrobotyzowany moduł manipulacyjny stanowiący doskonałe rozwiązanie dla małych obciążeń przenoszonych z dużą prędkościąSystemy kinematyczne Tripodów stanowią dla projektantów urządzeń montażowych oraz integratorów systemów efektywną alternatywę dla wcześniej stosowanych rozwiązań portalowych. W Tripodzie wykorzystywane są standardowe komponenty modułowego systemu mechatronicznego Festo.

Szybkość manipulatora Tripod
Zrobotyzowany system manipulacyjny charakteryzuje się wysoką dynamiką dzięki niewielkiej przenoszonej masie i dużej sztywności zapewnionej przez zamkniętą konstrukcję w kształcie piramidy. Zamknięta konstrukcja jest utworzona przez trzy podwójne pręty, zapewniające położenie poziome płyty przyłączeniowej. Napędy i silniki są zamocowane na stałe. Silniki serwo stanowią napęd układu. Kinematyka Tripodów uwzględnia wymagania dotyczące technologii manipulatorów, tzn. krótkie czasy cyklu, wysoką dynamikę, integrację funkcji, szybkie podłączanie i uruchamianie oraz niskie koszty zakupu i eksploatacji.
 

festo4
Gdy wymagane jest przenoszenie części z jednego podajnika do innego, moduł zmiany rastra zapewnia ustawienie rozstawu pomiędzy elementami, bez konieczności niestandardowych modyfikacjiUniwersalna technologia Tripoda
Konstrukcja Tripoda zapewnia większą dostępność w przestrzeni roboczej niż w przypadku stosowania robotów działających w konwencjonalnym układzie kartezjańskim lub robotów SCARA. Ponadto można go zainstalować w położeniu poziomym, pionowym lub odwróconym.

Robotyka w rozwiązaniach systemowych
Firma Festo opracowała dwa specjalizowane systemy manipulacyjne jako kompletne pakiety zawierające sterownik i komponenty mechaniczne, zapewniające szybkie przenoszenie i pozycjonowanie, a także dynamiczne operacje podawania i montażu, przy obciążeniu roboczym do trzech kilogramów.
 

festo5
Systemy manipulacyjne wykorzystują sterownik CMXR z funkcjami robotyki. Połączono w nich sterowanie systemem mechanicznym oraz napędami elektrycznymi i komponentami technologii sterowania, w celu zbudowania kompletnego systemu kinematycznego, zapewniającego koordynację ruchu o wysokiej dynamice w przestrzeni trójwymiarowejSystem sterowania wykorzystuje sterownik z funkcjami robotyki CMXR. Połączono w nim sterowanie systemem mechanicznym oraz napędami elektrycznymi i komponentami technologii sterowania, w celu zbudowania kompletnego systemu kinematycznego, zapewniającego koordynację ruchu o wysokiej dynamice w przestrzeni trójwymiarowej. Sterownik CMXR zapewnia interpolację oraz pozycjonowanie wszystkich napędów z funkcją nadążania za zadaną trajektorią. Punkty trajektorii ruchu można precyzyjnie zdefiniować i wykorzystać w celu dokładnego sterowania procesem pracy urządzenia.


festo6
Sterownik CMXR integruje systemy wizyjne, takie jak inteligentny kompaktowy system wizyjny SBOx-Q firmy FestoSterownik CMXR działa także jako interfejs pomiędzy sterowaniem nadrzędnym a pozycjonerami silników serwo i wysp zaworowych. Ale to jeszcze nie wszystko. Sterownik obsługuje także integrację systemów wizyjnych, takich jak inteligentny kompaktowy system wizyjny SBOx-Q Festo. Zadania obejmujące przenoszenie obiektów mogą być także wykonywane z wykorzystaniem systemu wizyjnego oraz dostępnych systemów przenośników.

Prosta integracja podsystemów
Firma Festo dostarcza systemy gotowe do instalacji wprost do maszyny, jako urządzenia w pełni zmontowane i przetestowane. Wszelkie dane projektowe oraz schematy obwodów są dostarczane wraz z kompleksową gwarancją prawidłowego działania i gwarancją stałej ceny. Klienci z sektora technologii opakowań otrzymują nie tylko urządzenia w postaci gotowego do instalacji podsystemu – dostają kompletny pakiet umożliwiający tworzenie wartości dodanej. Takie kompletne rozwiązania zapewniają mniejsze obciążenie personelu technicznego, utrzymanie niskich kosztów projektowania, uproszczenie procesu zamawiania oraz ograniczenie kosztów procesu.

Festo Sp. z o.o.
Janki k. Warszawy, ul. Mszczonowska 7
05-090 Raszyn
Contact Center
tel. 22-711 41 00, fax 22-711 41 02
e-mail: festo_poland@festo.com
www.festo.pl

 

Reklama