Pokaż menu

Firmy z okładek

FESTO  Minebea IntecRADWAG  FAWAG

Reklama

Współpraca

Czujniki 4.0. Rewolucja w technologii przetwarzania


Diagnostyka w czasie rzeczywistym, łatwa integracja z siecią i weryfikowalne wyniki pomiaru staną się w automatyzacji standardem dla czujników. Jakie wymagania muszą spełniać inteligentne czujniki, aby umożliwiały technologie przetwarzania następnej generacji?


Firmy z branży chemicznej są pod coraz większą presją, aby zapewnić zgodność z przepisami, poprawić wydajność produkcji i szybko reagować na wymagania klientów. To sprawia, że rosną oczekiwania wobec technologii przetwarzania – muszą one zapewnić odpowiednie rozwiązania, ze szczególnym uwzględnieniem czujników pomiarowych. Czujniki te mają krytyczne znaczenie we wdrażaniu zautomatyzowanych procesów produkcyjnych w środowisku Industry 4.0 i Przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT).


Rewolucja w procesach
W tradycyjnej obsłudze ręcznej czujnik rejestruje dane dotyczące określonej części procesu – na przykład waga zbiornikowa mierzy zapasy materiałów. Operator jest obecny w celu dokumentowania i oceny pomiaru oraz odpowiedniego reagowania, jeśli wystąpi problem.

W procesie zautomatyzowanym błędne wyniki mogą łatwo przejść niezauważone i doprowadzić do problemów z jakością produktu lub nawet zagrozić bezpieczeństwu. Nowoczes­­ne, inteligentne czujniki z funkcjami sieciowymi dostarczają mnóstwo dodatkowych informacji, które pomagają zwiększyć wydajność, jakość i bezpieczeństwo zautomatyzowanych procesów produkcyjnych.

Na przykład czujnik pH ze zintegrowanym oprogramowaniem diagnostycznym można wymienić tuż przed jego awarią podczas procesu kosztownej reakcji. Wykrywacz metali w sposób ciągły monitoruje krytyczne parametry, aby zmniejszyć częstotliwość testowania i ostrzegać operatorów o potencjalnych problemach produkcyjnych.

Przyjrzyjmy się bliżej modułom ważącym, które są obecne w wielu zautomatyzowanych procesach w całej branży chemicznej. Na przykład są one używane do dozowania materiałów do reaktorów lub weryfikowania masy produktu końcowego. Te zastosowania mają zwykle wąski zakres tolerancji i wymagają niezmiennie dokładnych pomiarów.

Ponieważ niedokładne pomiary, zwłaszcza jeśli pozostaną niezauważone, mogą mieć znaczący wpływ na jakość i koszty, kluczową kwestią jest ciągłe monitorowanie działania czujników.

Natychmiastowe ostrzeżenie wysyłane do systemu sterowania lub na telefon komórkowy kierownika produkcji zapewnia szybkie rozwiązanie problemów.


Zintegrowana diagnostyka
Najnowocześniejsza technologia ważenia do systemów automatyki opiera się na inteligentnych czujnikach wagowych ze zintegrowanymi mikroprocesorami przetwarzającymi sygnały bezpośrednio w „rzeczywistym punkcie pracy”. Eliminuje to błędy transmisji danych oraz zwiększa dokładność i spójność wyników pomiarów.

Inteligentna technologia czujników wagowych umożliwia również ciągłą analizę procesu ważenia. Oznacza to, że awaria lub nawet stopniowe pogorszenie działania mogą być zidentyfikowane i zgłoszone. Natomiast moduły wagowe z transmisją wartości analogowych dostarczają w najlepszym razie ogólne komunikaty o błędach. Stopniowego pogorszenia działania jednego modułu wagowego nie można wykryć.

Możliwości diagnostyki zdalnej za pośrednictwem systemów opartych na chmurze pozwalają na wczesne rozpoznanie potencjalnych problemów i umożliwiają wykonawcom usług serwisowych podjęcie natychmiastowych działań zapobiegających kosztownym przestojom.

Dynamiczne wagi kontrolne mogą oferować poszerzone funkcje diagnostyczne, takie jak monitorowanie masy każdego opakowania i inicjacja automatycznej adiustacji systemów napełniania w celu zapewnienia masy docelowej i zminimalizowania kosztownych strat powodowanych przepełnieniem.

Zaawansowane oprogramowanie do zbierania danych umożliwia też pozyskiwanie bieżących danych z urządzeń do kontroli produktów i wprowadzanie korekt w ramach optymalizacji produkcji.


Ciągłe doskonalenie
Możliwość gromadzenia takich szczegółowych danych pomiarowych i diagnostycznych pozwala na zastosowanie nowych, udoskonalonych metod sterowania procesami i ich optymalizacji, co jest warunkiem wstępnym dla epoki Industry 4.0.

Przez ograniczenie przestojów, szybsze rozwiązywanie problemów oraz redukcję odpadów i strat produktu inteligentne czujniki torują drogę do całościowej poprawy jakości, zgodności z przepisami i produktywności.


www.mt.com/ind-4-0

 

Reklama