Pokaż menu

Firmy z okładek

Festo  WDPRADWAG  Minebea Intec

Reklama

Współpraca

Bezpieczeństwo w strefach niebezpiecznychZapewnienie bezpieczeństwa procesu ważenia jest naszym głównym priorytetem. Często jednak wiąże się to z kompromisami pod względem dokładności i funkcjonalności. Nasze nowe rozwiązania są globalnie atestowane do użytku w środowiskach zagrożonych wybuchem i zapewniają narzędzia umożliwiające bezpieczne ważenie z najwyższą wydajnością.
Platformy wagowe PBK9/PFK9
Linia wag stołowych PBK9 i wag podłogowych PFK9 zapewnia nowy poziom dokładności pomiaru w strefach niebezpiecznych dzięki zalecanej rozdzielczości wynoszącej do 750 000d. Platformy wagowe posiadają certyfikaty zgodności dla strefy 2/22 i kategorii 2 oraz zapewniają bezpieczne i niezawodne pomiary przy wysokich wymogach dotyczących tolerancji. Przykłady zastosowań obejmują recepturowanie i dozowanie krytycznych materiałów, ważenie gazów lub napełnianie kosztownych produktów.

www.mt.com/pbk9-ch
www.mt.com/pfk9-ch


Uzyskaj wysoką dokładność w środowiskach zagrożonych wybuchem. Zapewnij pełną funkcjonalność w strefie niebezpiecznej. Zwiększ szybkość ważenia w strefie niebezpiecznej

Terminal wagowy IND570

Terminal wagowy IND570 jest skonstruowany i atestowany do użytku w najtrudniejszych warunkach przemysłowych oraz w strefach niebezpiecznych sklasyfikowanych jako strefa 2/22 i kategoria 2. Terminal zapewnia elastyczne opcje kontroli w ramach procesów ręcznych i automatycznych. Terminal IND570 umożliwia łatwą rozbudowę z zastosowaniem modułów programowych oraz interfejsów komunikacyjnych i sterowania w celu spełnienia zmieniających się wymogów procesu.

www.mt.com/ind570-ch

Łańcuchowa waga kontrolna
Łańcuchowe wagi kontrolne przeznaczone do pracy z szybkością do 800 opakowań na minutę zapewniają szybki i bezproblemowy transport oraz wysoką szybkość ważenia wysokich, potencjalnie niestabilnych produktów o małej powierzchni podstawy, takich jak puszki z aerozolem. Systemy są dostępne z certyfikatem zgodności z normą ATEX dla strefy 2/22 do użytku w lokalizacjach niebezpiecznych. Cechy konstrukcyjne obejmują hermetyczne uszczelnienie szafek sterowniczych oraz zastosowanie materiałów antystatycznych w terminalu operatora i konstrukcji przenośnika.

www.mt.com/chain-checkweigher-chn

 

Reklama