Pokaż menu

Firmy z okładek

FESTO  WDPRadwag  Minebea Intec

Reklama

Współpraca

Od pioniera do lidera – 70 lat detekcji metali w AachenJako lider w dziedzinie technologii, Minebea Intec oferuje kompletne portfolio detektorów metali, gwarantujących jakość produktów oraz przyczyniających się do ochrony konsumentów i urządzeń produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu. W tym roku Minebea Intec w Aachen świętuje zacny jubileusz : 70 lat detekcji metali.


W roku 1948 firma Dr. Hans Boekels GmbH & Co. rozpoczęła prace nad cywilnymi detektorami metali, co stanowiło podwaliny jej pomyślnej historii. Pierwszymi produktami były detektory metali stosowane w kopalniach odkrywkowych. Wykrywane miały być wtedy niewybuchy amunicji i bomb, zbierane przez koparki węgla kamiennego. Do dzisiaj w kopalniach odkrywkowych stosuje się największe detektory świata. W przemyśle drzewnym urządzenia te stosowane są do ochrony pił. W rzekach, między innymi w porcie w Hamburgu, detektory metali służyły do poszukiwania pozostałości po wojnie. Wraz ze wzrostem automatyzacji w przemyśle spożywczym i związanym z tym ryzykiem zanieczyszczenia produktów detektory metali są coraz częściej stosowane w celu ochrony konsumentów. Urządzenia są obecnie standardowym wyposażeniem w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, co spowodowało też wzrost wymagań, dotyczących coraz większej czułości detekcji. Krokiem milowym w końcu lat 70. ub.w. było zastosowanie prostowników jednofazowych, które umożliwiły powstanie technologii wielokanałowej, pozwalającej na redukcję zakłóceń.Start w roku 1948. Dr Hans Boeckels tworzy pierwszy detektor metali
Start w roku 1948. Dr Hans Boeckels tworzy pierwszy detektor metaliNastąpił rozwój do coraz wyższych częstotliwości, szczególnie w celu zwiększenia czułości wykrywania coraz częściej stosowanej stali szlachetnej. W latach 90. częstotliwość robocza wynosiła ponad 300 kHz. Na przełomie tysiącleci wprowadzono technologię wielokanałową, która znacząco poprawiła szczególnie produkcję różnych produktów na jednej linii. Obecnie nowoczesne detektory pracują przy częstotliwościach do 1 MHz. Umożliwia to maksymalną czułość detekcji rzędu 0,2 mm w przypadku najmniejszej cewki i najwyższej częstotliwości.Przemysł spożywczy odkrywa zalety detekcji metali
Przemysł spożywczy odkrywa zalety detekcji metaliFirma Dr. Hans Boekels GmbH & Co. sukcesywnie poszerzała swoją ofertę i w roku 1969 obok detekcji metali wyprodukowała pierwsze dynamiczne wagi kontrolne z czujnikami wagowymi własnej produkcji, działającymi na zasadzie elektromagnetycznej kompensacji siły, co stworzyło nową przestrzeń, jeśli chodzi o prędkość i dokładność ważenia.


Ciągły rozwój pozwala spełniać indywidualne wymagania
Ciągły rozwój pozwala spełniać indywidualne wymaganiaW roku 1998 przedsiębiorstwo Boekels zostało zakupione przez Sartorius AG. Dziesięć lat później paleta produktów zwiększyła się jeszcze o systemy kontroli rentgenowskiej. Po przejęciu firmy przez grupę MinebeaMitsumi w roku 2016 nastąpiła zmiana nazwy na Minebea Intec. Główna działalność obejmująca znane produkty i usługi pozostała niezmieniona. Przynależność do grupy MinebeaMitsumi i związane z tym inwestycje w rozwój technologiczny to dalszy wzrost, ekspansja i zrównoważony rozwój firmy.

Różnorodna paleta produktów, składająca się z detektorów metali, dynamicznych wag kontrolnych i systemów kontroli rentgenowskiej, czyni zakład w Aachen wyjątkowym: Minebea Intec jest jedynym producentem, wytwarzającym w jednym miejscu wagi kontrolne i detektory metali oraz urządzenia będące ich kombinacjami, oferując tym samym produkty optymalnie do siebie dopasowane.


Detekcja metali dzisiaj
Minione dziesięciolecia przyniosły wiele ważnych, technologicznych zmian z zakresie bezpieczeństwa produkcji i konsumentów. To doświadczenie w połączeniu z ciągłym rozwojem technologii sprawia, że Minebea Intec jest dzisiaj jednym z wiodących globalnych oferentów innowacyjnych produktów, zwiększających bezpieczeństwo i wydajność procesów produkcyjnych. Dzięki obecności na całym świecie, Minebea Intec jest partnerem dla swoich klientów, oferując im rozwiązania zgodne z ich wymaganiami oraz indywidualne doradztwo.Dzisiaj: Innowacyjne techniki kontroli do zastosowań w różnych branżach
Dzisiaj: Innowacyjne techniki kontroli do zastosowań w różnych branżachUrządzenia do detekcji ciał obcych firmy Minebea Intec są nowoczesnym, niezawodnym elementem wyposażenia produkcji w licznych branżach i gwarantują maksymalną wydajność detekcji. Systemy odrzucają zanieczyszczone produkty z linii produkcyjnej lub pakującej. Szczególnie w przemyśle spożywczym detektory metali firmy Minebea Intec znajdują się w krytycznych punktach kontroli linii produkcyjnych. Ale są w użyciu również w innych branżach, jak np. przemysł farmaceutyczny czy chemiczny. W roku 2016 Minebea Intec poszerzyła swoje portfolio w zakresie wykrywania ciał obcych o innowacyjny, grawitacyjny system detekcji metali Vistus®. Ten modułowy system zwiększa jakość i bezpieczeństwo w pionowych procesach produkcyjnych, niezawodnie eliminując ciała obce z materiałów takich, jak proszki i granulaty.


Minebea Intec Poland Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 70
62-025 Kostrzyn
tel. 61-656 02 98
e-mail: biuro.pl@minebea-intec.com
www.minebea-intec.com


 

Reklama