Pokaż menu

Firmy z okładek

Festo  WDPRADWAG  Minebea Intec

Reklama

Współpraca

Postęp w zakresie wydajności procesów. Dozowanie ciał stałych w systemie ciągłym

mettler


Produkcja ciągła produktów stałych doustnych zapewnia znaczące korzyści w zakresie wydajności i jakości, może się jednak wiązać z istotnymi problemami na etapie opracowywania procesów.


Jakie korzyści może przynieść producentom tabletek produkcja ciągła?
Tabletarkę można już uznać za system produkcji ciągłej. Jednak mieszanina do produkcji tabletek była w przeszłości przygotowywana w partiach. Przekształcenie całego procesu w proces produkcji ciągłej przynosi znaczący wzrost wydajności i przyczynia się do poprawy jakości produktów.

Jaka jest rola dozowania i mieszania w tym procesie?
Moduł dozowania i mieszania ciągłego jest zasadniczym elementem w produkcji ciągłej produktów stałych doustnych. Zwykle składa się on z grawimetrycznych podajników składników czynnych leku i substancji pomocniczych oraz modułu mieszania, z którego mieszanina jest podawana bezpośrednio do tabletarki, granulatora lub wytłaczarki. Taki system wymaga znacznie mniejszej powierzchni roboczej i znacznie skraca czas opracowywania i walidacji, ponieważ nie jest już konieczne wdrażanie na większą skalę. Bieżące systemy umożliwiają przetwarzanie od 50 gramów do 250 kilogramów na godzinę.

Dlaczego technologia ważenia stanowi kluczowy element systemów dozowania ciągłego?
Dozowanie mikroskładników, takich jak składniki czynne leku, wymaga poziomu dokładności osiągalnego wyłącznie przy użyciu dozowników grawimetrycznych. Inne technologie dozowania proszków, takie jak przepływomierze, są znacznie mniej dokładne.

Jakie parametry czujników wagowych są istotne w tych systemach?
Precyzyjne podawanie wymaga udoskonalonego systemu wagowego, optymalnej konstrukcji przenośnika śrubowego oraz zaawansowanego sterownika, który analizuje dane z czujnika wagowego i wybiera odpowiednie ustawienia w celu zapewnienia stałej szybkości podawania. Czujnik wagowy musi charakteryzować się wysoką dokładnością i dużym zakresem ważenia. Zakres ważenia ma kluczowe znaczenie, ponieważ czujnik musi unieść przenośnik śrubowy z koszem zasypowym zawierającym materiał do dozowania. Poza METTLER TOLEDO niewiele firm jest w stanie dostarczyć czujniki mogące sprostać temu wyzwaniu i zapewnić duży zakres ważenia oraz najwyższą dokładność. Ponadto czujnik wagowy musi zapewniać wysoką częstotliwość aktualizacji pomiaru oraz szybką transmisję danych ważenia do sterownika. Jest to niezbędne do precyzyjnego sterowania przenośnikiem śrubowym i zapewnienia niezmiennej przepustowości materiału.

Najważniejsze korzyści:
Przetwarzanie ciągłe ciał stałych
  • Wyższa jakość: Łatwa integracja z procesami w dalszej części linii, takimi jak kompresja tabletek, zmniejsza ryzyko segregacji.
  • Większa wydajność: Produkcja ciągła to zautomatyzowany proces ze zintegrowanymi, nowoczesnymi urządzeniami pomiarowymi na linii oraz technologiami sterowania zapewniającymi precyzyjne recepturowanie.
  • Krótszy czas wprowadzenia na rynek: Wdrażanie z poziomu laboratorium przez instalację pilotażową po skalę przemysłową nie jest już konieczne. Wystarczy wydłużenie czasu eksploatacji modułu pilotażowego aż do osiągnięcia normalnej wydajności produkcyjnej.
  • Redukcja wykorzystanej przestrzeni: Wymiary modułu dozowania i mieszania ciągłego to zaledwie 2 × 2 × 2 metry.

www.mt.com/ind-continuous-dosing-ph

Reklama