Pokaż menu

Firmy z okładek

Firmy z okładek
    
 

Reklama

Współpraca

Klaster CPG – jesienna współpraca z targami w nowej odsłonie
Klaster Creative Packaging Group coraz częściej pojawia się na wydarzeniach branżowych, a nawet sam je tworzy!


6 października podczas targów BioExpo zorganizowana została przez Klaster CPG konferencja na temat zmian, które przynieść ma ze sobą rozporządzenie PPWR.
Wzięcie na tapet tych trudnych zmian legislacyjnych to dowód na to, że Klaster idealnie rozumie potrzeby branży opakowaniowej oraz staje się dla niej głosem informacyjnym i doradczym. Wyjaśnienie założeń nadchodzących zmian, ale także pokazanie tego, jak trudno będzie firmom znaleźć złoty środek pomiędzy funkcjonalnością opakowań, a zastosowaniem przepisów było głównym założeniem konferencji, co zdaniem organizatorów, udało się spełnić.
Z tematami mierzyli się eksperci, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się opakowaniami lub ich drugim wcieleniem – odpadami.
Przemysław Kuna z Interzero w przystępny i jasny sposób wyjaśnił słuchaczom, dlaczego wprowadzenie rozporządzenia PPWR jest ważne w kontekście ochrony środowiska. Udało mu się również nieco odczarować widmo zmian, które, w opinii niektórych, mogłyby zdewastować polską gospodarkę, zapewniając, że legislator pamięta o tym, że wszystkie zmiany mają sens tylko wtedy, jeśli zastosowane będę z zachowaniem równowagi ekonomiczno-ekologicznej.
Kolejni prelegenci w swoich case studies przedstawiali to, co już robą, wyprzedzając nadchodzące zmiany legislacyjne. Słuchacze poznali tajniki etykiet bezpodkładowych, monofolii, ekoprojektowania, czy kontrowersji na temat odchudzania opakowań.


Justyna Kierzkowska-Grzyb z firmy Aniflex omówiła temat etykietowania, tego co robić, żeby etykieta była trwała, jakie działania wykonać, żeby przyciągała wzrok klienta, a jednocześnie wypełniała zasady ekoprojektowania. Ku zaskoczeniu publiczności okazało się, że rozwiązania uznawane za przyjazne środowisku nie są droższe od tych, które pomijają w swoim istnieniu fakt bycia możliwie jak najbardziej eko.
W temacie etykiet pozostał Paweł Łaska z firmy Promark Produkcja, który swoją prezentację i uwagę słuchaczy skupił wokół etykiet bezpodkładowych. Jest to o tyle ciekawe rozwiązanie, że ogranicza odpady, które niekoniecznie nadają się do recyklingu, a nawet jeśli, często są błędnie klasyfikowane przy selektywnej zbiórce w zakładach produkcyjnych, przez co tracą swoją szansę na pozostanie w obiegu zamkniętym.
Słuchacze konferencji mieli również okazję do poznania tajników monitorowania odpadów, ich drogi od selektywnej zbiórki aż po sortownie, dzięki prezentacji Thomasa Spranzela z firmy Turck. Przedstawienie technologii RFID, jej zalet i bardzo szerokiego spektrum zastosowania – od kontroli transportu, aż po składy materiałowe nowych produktów wytworzonych z regranulatu wywołało duże zainteresowanie, również wśród firm, które nie zajmują się odpadami jako takimi, ale zależy im na usprawnieniu transportu między oddziałami jednej firmy.


O regranulacie, monomateriałach oraz o ich efektywnym wykorzystaniu opowiedział przedstawiciel Verpa Folie z Wrocławia. Michał Adamski zainteresował słuchaczy przykładami z codziennego życia firmy, gdyż Verpa Folie od lat praktykuje recykling wewnętrzny, zamknięcie obiegu pomiędzy firmą a odbiorcami ich folii opakowaniowych.
Takie działanie potwierdza ogromną świadomość ekologiczną firm opakowaniowych oraz to, że w swoich działaniach wyprzedzają regulacje i przepisy, działając tak, żeby w jak najmniejszym stopniu szkodzić naturze.
Na możliwie minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko zwróciła również uwagę Małgorzata Chomiuk reprezentująca firmę Polpak. W swojej prezentacji opowiedziała o tym, że odchudzanie opakowań, choć pozornie słuszne, może się okazać w szerszym rozliczeniu zgubne finansowo, wizerunkowo i ekologicznie. Zaleciła zdrowy rozsądek, konieczność bycia fair  wobec klienta i natury oraz wzięcie pod uwagę aspekty ekonomiczne, nie tylko producenta, ale też sortera i recyklera.Konferencję zamknął wykład pana dr. Bartosza Walendzika z Politechniki Koszalińskiej, zaprezentował on nie tylko ciekawe wyniki badań w kontekście przydatności odpadów do recyklingu, ale też całą praktyczną ścieżkę tych badań. Członkowie Klastra Creative Packaging Group mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia Politechniki Koszalińskiej w swojej drodze do zoptymalizowania opakowań pod kątem ekologicznym i ekonomicznym.
Konferencja traktowała bardzo kompleksowo temat zmian w przepisach i odpowiednio wczesnego przygotowania się do nich. Rozmowy w kuluarach pokazały, że temat PPWR jest bardzo żywy wśród przedstawicieli branży, a kompaktowe ujęcie go w jednodniową konferencję wielu osobom pomogło w zrozumieniu zawiłości współczesnego nam czasu zmian.
 

Reklama