Pokaż menu

Firmy z okładek

KASPO LAB  RS Components Sp. z o.o.KPZ Waagen   WDPRADWAG  VEGA

Reklama

Współpraca

Farmakopea Europejska: wzorcowania i sprawdzenia wag dla farmacji
Usprawnienia procesów i poprawa jakości prowadzą do pojawiania się kolejnych rozwiązań na rynku. W dziedzinie pomiarów masy kierunek zmian wskazała Farmakopea Amerykańska (USP), która w farmacji jest uznawana za normę. Jej monografie są przyjmowane na całym świecie, a odpowiednikiem USP jest Farmakopea Europejska (Ph. Eur.).

Rozdział 2.1.7 „Balances for Analytical Purposes” uaktualnionego wydania Farmakopei Europejskiej określa wzorcowanie jako część procesu kwalifikacji wagi w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami w branży farmaceutycznej.

KASPO LAB, w odpowiedzi na tę zmianę, wprowadza dwa nowe produkty dla firm z branży farmaceutycznej. Wzorcowanie wag dla farmacji, które zapewni użytkownikowi wagi świadectwo wzorcowania zawierające informację o błędach wskazań wag wraz z niepewnością pomiaru, oraz analizę wyników wzorcowania wraz z wyznaczeniem minimalnej naważki z oceną dokładności (czułość, liniowość i niecentryczność).

Drugą usługą jest sprawdzenie okresowe wag dla farmacji, w skład którego wchodzi: wyznaczenie minimalnej naważki, test czułości. Potwierdzeniem wykonania wymienionych badań jest certyfikat sprawdzenia.

KASPO LAB od 20 lat współpracuje m.in. z przemysłem farmaceutycznym, chemicznym, laboratoriami badawczymi czy jakości, gdzie ważenie stanowi istotny element procesu produkcyjnego.

KASPO LAB Sp. z o.o.
www.KASPOLAB.com
Akredytacja PCA nr AP 043

 

Reklama