Pokaż menu

Firmy z okładek

Firmy z okładek
    
  
 

Reklama

Współpraca

Bezpieczeństwo łańcucha chłodniczego z systemem EVERIOT


Czynniki ryzyka takie jak nieprawidłowa temperatura produkcji, przechowywania czy niedostosowana wilgotność mogą mieć decydujący wpływ na jakość produktów spożywczych od chwili wytworzenia aż po finalną konsumpcję. Produkty żywnościowe zgodnie z procedurami HACCP (analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli) powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapewniających zachowanie właściwej temperatury. Zachowanie tzw. „łańcucha chłodniczego” umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa bakteriologicznego oraz zapobiega zmianom smakowo-zapachowym i konsystencji produktu. Skutecznym i relatywnie niskobudżetowym rozwiązaniem umożliwiającym kontrolę warunków środowiska jest system dystrybuowany przez poznańskiego producenta EVER, oparty na technologii Blulog.EVERIOT. Jak to działa?
Elementami systemu pomiaru warunków środowiskowych EVERIOT są rejestratory danych oraz HUB-y. Czujniki umożliwiają precyzyjny (indywidualna kalibracja zgodna z EN 17025) i bezprzewodowy pomiar warunków w czasie rzeczywistym. Dzięki połączeniu z Internetem (Ethernet, Wi-Fi lub GPRS) bieżący odczyt pomiaru możliwy jest z dowolnej lokalizacji na świecie. Rejestratory przechowują szczegółowe dane w pamięci wewnętrznej (z której dane mogą być odczytane za pośrednictwem dowolnego nośnika NFC np. w smartfonie, czytnikach i umożliwiają ich transfer drogą radiową RF do HUB-a (koncentrator). Zasięg transmisji, w wolnej przestrzeni, może sięgać nawet do 700 m. Dodatkowym atutem rejestratorów są: wysoka odporność na warunki atmosferyczne (IP67, IP65, IP44 adekwatnie dla typu rejestratora) i łatwość instalacji na każdej nawierzchni (kontenery, skrzynie, siatki itd.). Użytkownicy doceniają także długą żywotność baterii, 5 lat gwarancji oraz pełną zgodność urządzeń z aktualnymi standardami ETSI 300220 i EN 12830. Wspomniany HUB, podłączony do Internetu, przesyła w pełni zabezpieczone (szyfrowane) dane pomiarowe do „chmury”, gdzie zostają zmagazynowane oraz archiwizowane.Dostęp do danych i dedykowana aplikacja
Użytkownik EVERIOT posiada pełny i bezpłatny dostęp do danych pomiarowych za pośrednictwem dedykowanej aplikacji internetowej. Wyniki pomiarów przedstawiane są numerycznie (tabela) lub graficznie (wykres). Software umożliwia dodatkowo łatwą i szybką konfigurację systemu typu plug&play. Administrator ma możliwość określenia indywidualnych parametrów dla stanów pomiarowych, po zaistnieniu których otrzyma alert za pośrednictwem e-maila i/lub SMS-a. Ma to umożliwić szybką reakcję w docelowej lokalizacji i rozwiązanie problemu, który mógłby wpłynąć na jakość produktów. Co istotne, aplikacja umożliwia także generowanie raportów (pdf, csv) z wybranego okresu (dane bieżące i historyczne) i certyfikatów, na potrzeby audytu czy też kontroli zewnętrznych jednostek tj. SANEPID czy Państwowa Inspekcja Handlu.Podsumowanie
Zabezpieczenie łańcucha chłodniczego jest kluczem do efektywnego działania w wielu branżach. W gastronomii, przetwórstwie, handlu, transporcie i medycynie kontrola temperatury pozwala utrzymać towary i produkty w odpowiednich warunkach, często ściśle określonych wymogami prawnymi. Ciągła kontrola nad utrzymaniem odpowiednich parametrów temperatury i wilgotności zarówno w czasie produkcji, jak i przechowywania i transportowania towarów jest szczególnym wyzwaniem dla działań na większą skalę. Wdrożenie systemowego rozwiązania do monitorowania warunków środowiskowych jest korzystne – pozwala zaoszczędzić czas, który pracownicy musieliby poświęcić na pomiary ręczne, ale jest także pewnym i precyzyjnym sposobem kontrolowania tak wrażliwych parametrów.EVER Sp. z o.o.
ul. Wołczyńska 19, 60-003 Poznań
tel. +48 61 6500 400
iot@ever.eu
www.ever.eu

Reklama