Pokaż menu

Firmy z okładek

SEW  RS Components Sp. z o.o.Ważenie, Dozowanie, Pakowanie

Reklama

Współpraca

Łukasiewicz – KIT dozuje, pakuje i modernizuje


Sprawny przepływ wiedzy oraz innowacji z ośrodków naukowo-badawczych do biznesu jest gwarancją rozwoju technologicznego przedsiębiorstw, podniesienia ich konkurencyjności na rynkach europejskich i światowych, a w rezultacie wzrostu gospodarczego całego kraju. Efektywny transfer wiedzy nie jest jednak prostym zadaniem, wymaga odpowiedniego nastawienia i profesjonalizmu.


Od ponad dwóch lat z tym wyzwaniem aktywnie mierzy się Sieć Badawcza Łukasiewicz – trzecia co do wielkości sieć badawcza w Europie. Głównym celem działania Sieci jest aktywne wspieranie polityki gospodarczej państwa i rozwoju polskich firm w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii, wdrażania wyników projektów badawczych i ich transformacji. Instytuty Łukasiewicza stanowią tę część nauki, która otwierając się na realne problemy przedsiębiorców, oferuje praktyczne rozwiązania oparte na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu. W odpowiedzi na indywidualne potrzeby biznesu Łukasiewicz proponuje prototypowe, innowacyjne i „szyte na miarę” projekty dla konkretnych branż. Efektywnym narzędziem współpracy na linii nauka – biznes jest System Wyzwań Łukasiewicza, dzięki któremu grupa 4500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych podejmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania. Większość wyzwań dotyczy czterech głównych kierunków rozwoju nowoczesnej gospodarki, zdefiniowanych przez Łukasiewicza jako: Transformacja Cyfrowa; Inteligentna Mobilność; Zrównoważona Gospodarka i Energia oraz Zdrowie. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze i wdrożeniowe.

Czytelnikom czasopisma „Ważenie, Dozowanie, Pakowanie” chcemy przybliżyć jeden z trzydziestu dwóch instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, czyli Krakowski Instytut Technologiczny. Jednostka ta powstała w wyniku połączenia dwóch krakowskich instytutów o komplementarnym zakresie aktywności naukowo-badawczej i wdrożeniowej – Instytutu Odlewnictwa oraz Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Połączenie obszarów działalności sprawiło, że oferta Instytutu jest bardzo różnorodna i może wzbudzić zainteresowanie wielu potencjalnych kontrahentów.

Klientami Instytutu i adresatami wdrożeń są głównie przedsiębiorstwa krajowe, prowadzące działalność w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w przemyśle maszynowym, narzędziowym czy farmaceutycznym. Dzięki wyraźnemu akcentowi na komunikację z biznesem, elastyczności i pasji związanej z wykonywaną pracą specjaliści Łukasiewicz – KIT wspierają biznes, a zarazem zyskują możliwość praktycznej weryfikacji i modyfikacji opracowywanych w Łukasiewicz – KIT nietypowych rozwiązań. Pozwala to podążać ścieżką rozwojową wyznaczoną przez rzeczywiste potrzeby rynku i jego uczestników. Infrastruktura badawcza i park maszynowy, którymi dysponuje Instytut, pozwalają wspomagać wiedzą i doświadczeniem proces opracowania, potem wdrożenia bądź adaptacji nowych produktów do warunków produkcyjnych zleceniodawców.

Dział Produkcji Łukasiewicz – KIT projektuje i wykonuje urządzenia do mechanizacji procesów pakowania substancji ciekłych i stałych, w tym automatycznego i półautomatycznego dozowania cieczy, zamykania i etykietowania opakowań, głównie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego, z możliwością ich adaptacji do wymagań innych branż. Ten kierunek działalności Instytutu rozwijany jest od kilkudziesięciu lat. Niezwykle cenne jest przywiązanie stałych Klientów i zadowolenie nowych, którzy w Instytucie poszukują rozwiązań dla swoich firm. Oferowane przez Instytut usługi obejmują projektowanie i budowę nowych maszyn i urządzeń o parametrach wskazanych przez Klienta, modernizację i serwisowanie maszyn i urządzeń produkowanych przed laty przez EMPAK, a następnie IZTW, a także kompleksowe wsparcie pracowników Łukasiewicz – KIT przy implementacji rozwiązań gotowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Klientów, automatyzuje się bądź redukuje stopień automatyzacji w zależności od wymagań procesu.

W Instytucie wytwarzane są również części zamienne do maszyn, elementy zastępcze i modernizacyjne, wszystko to w celu optymalizacji kosztów i zwiększenia efektywności procesów. Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie projektowania maszyn i urządzeń pakujących sprzyja skierowaniu oferty także do przedsiębiorców aktywnie działających w przemyśle spożywczym. Urządzenia wykonywane na potrzeby tego sektora gospodarki podlegają modyfikacjom, z uwzględnieniem obowiązujących wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla urządzeń stosowanych w bezpośrednim kontakcie z żywnością oraz innymi substancjami spożywczymi. Ponadto Instytut proponuje projektowanie i wykonywanie maszyn i urządzeń mających zastosowanie w lokalnym przetwórstwie rolno-spożywczym do rozlewania soków, nalewek i innych produktów, zakręcania i etykietowania butelek oraz innych pojemników zawierających produkty spożywcze.

Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny zaprasza do współpracy i proponuje przedsiębiorcom maszyny i urządzenia projektowane i wykonywane na indywidualne zamówienie.


DOZOWARKI – do półautomatycznego dozowania płynów o konsystencji rzadkiej i niezbyt gęstej (roztwory wodne, alkoholowe, syropy, zawiesiny, szampony, emulsje, oleje, płynne produkty chemii gospodarczej itp.) do pojemników podstawianych ręcznie.

ETYKIECIARKI – do automatycznego naklejania etykiet samoprzylepnych na opakowaniach o kształcie cylindrycznym oraz dwustronnie – na opakowaniach prostopadłościennych, owalnych itp.; z wyposażeniem dodatkowym – do nanoszenia na te etykiety znaków alfanumerycznych metodą termodruku.

MONOBLOKI – do automatycznego dozowania płynów do opakowań różnych kształtów, a następnie zamykania ich zamknięciem typu pilfer-proof z aluminium lub zakrętkami z tworzywa sztucznego.

BLISTRZARKI – do automatycznego pakowania tabletek, drażetek, kapsułek oraz innych drobnych obiektów w opakowania typu gniazdowego z równoczesnym znakowaniem.

ZAKRĘCARKI – do automatycznego zamykania zakrętkami opakowań z tworzywa sztucznego.

URZĄDZENIA TRANSPORTUJĄCE – do przemieszczania opakowań między stanowiskami pracy.

POMPY – do pracy w automatach i półautomatach dozujących, do tłoczenia cieczy rzadkich oraz średnio gęstych, jak roztwory wodne, alkoholowe, syropy, zawiesiny, szampony, emulsje, płynne produkty chemii gospodarczej.

PODAJNIKI WIBRACYJNE – do orientowania i podawania elementów na stanowiska robocze.


Instytut oferuje również usługi o charakterze doradczym, remontowym i serwisowym w zakresie wymienionych wyżej urządzeń. Świadczy także usługi w zakresie obróbki elementów i części maszyn (obróbka skrawaniem, ścierna, plastyczna, cieplna). Elastyczność, profesjonalizm oraz konkurencyjne ceny to bez wątpienia atuty związane ze współpracą z Łukasiewicz – Krakowskim Instytutem Technologicznym.

W oczekiwaniu na wyzwania Instytut zaprasza do współpracy!
kontakt: sprzedaz@kit.lukasiewicz.gov.pl
kit.lukasiewicz.gov.pl


Reklama