Pokaż menu

Firmy z okładek

Firmy z okładek
    
 

Reklama

Współpraca

MOSCA TECHCENTER: analizy i testy gwarancją optymalnego zabezpieczenia ładunku


Podczas transportu spaletyzowane ładunki podlegają wielu różnym obciążeniom. Aby dotarły do celu w niezmienionym stanie, niezbędne jest dobranie optymalnych metod pakowania. Nieodpowiednie zabezpieczenie umieszczonych na paletach towarów może doprowadzić do wypadku i szeregu poważnych skutków: od uszkodzenia towaru do narażenia ludzi na niebezpieczeństwo. Za bezpieczny transport odpowiada podmiot wprowadzający spaletyzowane towary do obrotu. Oznacza to, że w najgorszym scenariuszu jako podmiot pakujący możesz ponieść poważne konsekwencje prawne.
 
Testy pochyleniowe i system wibracji pionowych (punkt 1 i 4)

MOSCA stworzyła TechCenter, by sprawdzać ładunki pod względem bezpieczeństwa, a następnie proponować najlepsze rozwiązania na wyznaczonych trasach dostawy. Oferujemy szereg testów, które nie tylko weryfikują zgodność z podstawowymi wymogami, ale pozwalają udoskonalić pakowanie towarów pod kątem bezpieczeństwa, ponoszonych przez klienta kosztów i wpływu jego działań na środowisko. Nasze propozycje zmian nie kończą się, gdy wyniki analiz wykazują, że ładunki są już odpowiednio zabezpieczane – w takim przypadku proponujemy wykonanie bardziej zaawansowanych testów. Pozwolą one minimalizować ilości materiałów używanych do pakowania przy jednoczesnym spełnieniu bieżących wymagań. Niekiedy doradzamy kombinację więcej niż jednej metody pakowania.

Wpływ na środowisko możemy sprawdzić za pomocą naszego kalkulatora CO₂. Precyzyjnie obliczamy ilość gazów wytwarzanych w procesie pakowania i transportu. Na tej podstawie przygotowujemy spersonalizowane rekomendacje sposobów skutecznego obniżenia emisji, by zmniejszać wpływ na środowisko.
W MOSCA TechCenter na różnych stanowiskach poddajemy próbom spaletyzowane produkty, by sprawdzić wiele różnych scenariuszy obciążeń. W ten sposób oceniamy możliwy wpływ różnych sił na przewożone towary.

Po co poddawać ładunki próbie sił?
 • Aby zredukować zużycie materiałów. Minimalne zużycie przy jednoczesnym spełnieniu konkretnych wymagań.
 • Aby zwiększyć wydajność. Optymalizacja ładunków na podstawie indywidualnych rekomendacji poprawiających bezpieczeństwo dostaw.
 • Aby zagwarantować bezpieczeństwo ładunku podczas transportu. Pewność, że na każdym etapie procesu zapakowany towar wytrzyma różne rodzaje obciążeń.
 • Aby zmniejszyć ślad węglowy. Obliczanie emisji CO₂ wytwarzanego przy pakowaniu.

Korzyści w skrócie:
 • Maksymalne bezpieczeństwo
 • Redukcja kosztów opakowań: podstawowego, zbiorczego i transportowego
 • Zmniejszenie wpływu na środowisko dzięki precyzyjnej optymalizacji pakowania
 • Dostosowanie do konkretnych tras transportowych
 • Zgodność wyników testów z międzynarodowymi normami i standardami
 • Testowanie i optymalizacja maszyn i materiałów do pakowania w jednym miejscu
 • Minimalizacja uszkodzeń i reklamacji

Cztery narzędzia do testowania
W MOSCA TechCenter w Waldbrunn (Niemcy) stworzyliśmy cztery stanowiska testowe do sprawdzania różnych rodzajów obciążeń i oceny ich wpływu na bezpieczeństwo ładunków podczas transportu.
 

Badanie stabilności horyzontalnej (punkt 2)

Oferujemy specjalne narzędzie do testów pochyleniowych, tester stabilności horyzontalnej przy różnym przyspieszeniu poziomym dodatnim i ujemnym, tester udarowy do oceny skutków działania sił uderzeniowych i zgniatania oraz system wibracji pionowych. Dysponujemy również jednostką ewaluacyjną z kamerą, która nagrywa i przeprowadza analizę odkształceń powstających podczas testów stabilności. TechCenter wyposażono również w rejestrator danych. Urządzenie zapisuje i zestawia kluczowe informacje o uderzeniach, wibracjach i przyspieszeniu podczas transportu. Jego największą zaletą jest to, że możemy przytwierdzić go do palety podczas rzeczywistej dostawy. Dzięki temu dowiemy się, jakim dokładnie obciążeniom muszą sprostać produkty na danej trasie. Na tej podstawie możemy dostosować spaletyzowane towary tak, by uzyskać jak największą efektywność.
 
1. Testy pochyleniowe
 

Opracowaliśmy to narzędzie, by precyzyjnie oceniać stabilność ładunków podczas transportu. Test pochyleniowy wchodzi w skład rekomendowanego przez nas standardowego zestawu kontroli, ponieważ jest podstawowym wskaźnikiem umożliwiającym szybkie sprawdzenie i ocenę jakości opakowania. Innymi słowy, wystarczy nam jeden test, by ustalić, czy obecny sposób pakowania jest bezpieczny. Jego wynik od razu wskaże, czy konieczne są dalsze próby.
Za pomocą oprogramowania do przetwarzania obrazów możemy wprowadzić istotne zmiany do projektu opakowania, zapewniając łatwą odtwarzalność przy minimalnych kosztach.
 
2. Badanie stabilności horyzontalnej do testowania przyśpieszania i hamowania
 

Tester stabilności horyzontalnej to najnowocześniejszy symulator ujemnego i dodatniego przyspieszenia poziomego. Jest zgodny z najważniejszymi normami międzynarodowymi, np. EUMOS 40509, i amerykańskimi wymogami zabezpieczania ładunków FMCSA.
Symulacja w czasie rzeczywistym pokazuje oddziaływanie zadanego przyspieszenia poziomego na stabilność przewożonych towarów. Nasze oprogramowanie do odtwarzania warunków transportowych generuje pełny raport zawierający szczegółowe wyniki, zdjęcia i nagrania. Zintegrowana szybkoklatkowa kamera dokumentuje wszelkie odkształcenia ładunków na każdym etapie sekwencji testowej. Pozwala nam to przedstawić analizę, której celem jest zoptymalizowanie stosowanej przez klienta metody pakowania.
 
3. Pochyły tester udarowy do badania oddziałujących pod kątem sił zgniatania i uderzeniowych
 

Narzędzie to wykorzystujemy do oceny zdolności opakowań, poddanych siłom zgniatania i uderzeniowym, do ochrony towarów w cyklu dystrybucyjnym. Test udarowy pomaga nam zoptymalizować projekt opakowania tak, by skutecznie zabezpieczyć ładunki. Pochyły tester udarowy wykorzystuje siłę grawitacji do oceny projektu jednostki transportowej pod kątem odporności na uderzenia i zgniatanie w poziomie. W zależności od protokołu testowego możliwe jest uzyskanie prędkości do 2,5 m/s.
Ocena jest przeprowadzana zgodnie z międzynarodowymi protokołami ISO, ASTM International i procedurami ISTA.

 
4. System analizy wibracji pionowych
 

Odtwarzamy standardowe wibracje pionowe oraz jesteśmy w stanie wytworzyć ich losowe profile. Rzeczywiste warunki, w jakich odbywają się cykle dystrybucyjne, możemy zapisać za pomocą przytwierdzonego do palety rejestratora danych, a następnie odtworzyć w naszym systemie. Umożliwia to obniżenie kosztów ponoszonych z powodu uszkodzenia opakowania/produktu lub niewłaściwego projektu opakowania.
Wszystkie testy wibracji przeprowadzamy zgodnie z najważniejszymi normami międzynarodowymi (ISO, ASTM, EN 15552 i procedury STA) i krajowymi, jak również ze standardami branżowymi i wewnętrznymi danej firmy.

Przewidź sytuację awaryjną
MOSCA TechCenter dysponuje narzędziami pozwalającymi przeprowadzić badania i analizy parametrów o decydującym znaczeniu dla bezpieczeństwa ładunków na wybranej trasie dostawy. Jeśli nie zdecydujesz się na testy z wyprzedzeniem, o braku odpowiednich zabezpieczeń możesz się dowiedzieć dopiero wtedy, gdy zrealizuje się najgorszy scenariusz. Nie czekaj, tylko sprawdź swoje jednostki ładunkowe w naszym nowym MOSCA TechCenter! Wyślij zapytanie za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem na adres techcenter@mosca.com i umów się na spotkanie z zespołem TechCenter. Chętnie pomożemy optymalnie zapakować twój ładunek.
 

Pochyły test udarowy (punkt 3)

O spółce MOSCA GmbH
Niemiecka firma MOSCA GmbH jest producentem wysokiej jakości maszyn i materiałów do wiązania pakietów i palet oraz dostawcą kompletnych systemów pakowania w zakładach przemysłowych. Portfolio maszyn MOSCA obejmuje zarówno uniwersalne urządzenia o szerokim zakresie zastosowań, jak i wyspecjalizowane, w pełni zautomatyzowane maszyny o wysokiej wydajności, które można integrować z automatyczną linią produkcyjną. W jednym z najnowocześniejszych zakładów w Europie MOSCA produkuje też taśmy PP i PET. Międzynarodowa sieć dystrybucji, serwisu i doradztwa MOSCA umożliwia spółce obsługę klientów na całym świecie.
MOSCA powstała w 1966 roku w niemieckim Waldbrunn jako firma rodzinna. Dziś posiada już 27 oddziałów w 19 krajach świata i 6 zakładów produkcyjnych w Niemczech, Malezji, Kanadzie i USA. Spółka zatrudnia łącznie ponad 1100 pracowników. Dzięki swojemu ciągłemu rozwojowi, już od ponad 55 lat, MOSCA utrzymuje pozycję rynkowego lidera w zakresie nowoczesnych technologii i jakości produktów.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na naszą stronę www.mosca.com
Materiały własne MOSCAMOSCA DIRECT POLAND Sp. z o.o.
www.mosca.com
e-mail: mdpinfo@mosca.com
tel. +48 22 870 00 33

Reklama