Pokaż menu

Firmy z okładek

Firmy z okładek
    
 

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 04/2001

Ważenie, Dozowanie, Pakowanie
numer 04/2001


Ewa Mączewska
Kodyfikacja polskich norm prawnych w dziedzinie metrologii z przepisami państw członkowskich Unii Europejskiej
W wielu obszarach system prawa Rzeczypospolitej Polskiej przechodzi zmiany dostosowawcze do prawa europejskiego. W obszarze swobodnego przepływu towarów dostosowanie dotyczy także metrologii prawnej. W tej dziedzinie wdrażane są następujące dokumenty: - rozporządzenia Rady, - dyrektywy nowego podejścia, - dyrektywy starego podejścia, - zalecenia Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML). Rozporządzenia Rady są bezpośrednio obowiązujące i przenoszone są do prawodawstwa państw członkowskich poprzez tłumaczenie. Dyrektywy są skierowane do państw członkowskich, nie mają jednak bezpośredniej mocy obowiązującej, lecz muszą być wdrożone do prawa krajowego. Są one z punktu widzenia realizowanego celu wiążące, jednakże metoda implementacji pozostawiona jest do decyzji państw członkowskich.

***
Krzysztof Bencer
Programowalny transmiter wagowy AST-3
W przemysłowych pomiarach masy, stosowanych w przemyśle, często spotyka się sytuacje, w których nie jest wymagane zastosowanie wskaźnika lub rozbudowanego terminala dla każdego obiektu, a wystarczy jedynie prosty przetwornik systemowy. Przetworniki takie najczęściej nie posiadają wbudowanego wyświetlacza ani klawiatury do programowania. Parametry ich zazwyczaj mogą być konfigurowane tylko zdalnie po złączu komunikacji szeregowej. Szwedzka firma Thermo Nobel, wychodząc naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu, oferuje lokalne przetworniki wagowe spełniające funkcję transmitera. Przetworniki AST dostępne są w trzech wersjach.

***
Zbigniew Pawelski, Tomasz Szydłowski
Wybrane problemy pomiarów szybkozmiennego w czasie natężenia przepływu
W ramach prac nad napędem hybrydowym dla dużych pojazdów, np. autobus miejski, prowadzonych w Instytucie Pojazdów Politechniki Łódzkiej zbudowano prototypowe układy napędowe, w których zastosowano przekładnię hydrostatyczną oraz zespół akumulatorów hydropneumatycznych.

***
Wagi kontrolne GARVENS.. automatyzują napełnianie beczek piwem
Największy walijski browar zainwestował 43 000 funtów w szybkie, dynamiczne wagi kontrolne firmy GARVENS, jako część głównego programu usprawnień, dla zautomatyzowania napełniania beczek piwem według specyfikacji Urzędu Miar i Wag. Pomiar odbywa się z szybkością 1000 jednostek na godzinę. Dostarczone przez METTLER TOLEDO urządzenia, zostały zainstalowane w browarze Whitbread w Magor Gwent. Browar ten produkuje asortyment 15 piw, w tym Stella, Heineken, Murphys i Boddingtons, w 10, 11 i 22-galonowych baryłkach, do dystrybucji w pubach i innych punktach sprzedaży, w całej Wielkiej Brytanii.

***
Mettler Toledo w ekstremalnym wydaniu: internetowy terminal wagowy
Nowy terminal charakteryzuje się łatwością integrowania z zewnętrznymi systemami sterującymi zgodnymi ze standardami przemysłowymi, obejmującymi m.in protokół TCP/IP i ETHERNET oraz Allen-Bradley RIO, DeviceNET, ControlNet, Modbus+ i inne. Ułatwia to łączność i wymianę danych w obrębie firmowych sieci LAN i WAN oraz systemów przedsiębiorczości i automatyzacji, umożliwia monitorowanie aplikacji i zapewnia możliwość zdalnej konfiguracji i serwisowania. Terminal łączy się z komputerem PC i innymi urządzeniami za pomocą powszechnie dostępnych kabli i łącz, dzięki czemu nie trzeba stosować specjalnego wyposażenia czy technologii.

***
M-Line - nowa linia wag pomostowych firmy METTLER TOLEDO z rozwiązaniem MultiIntervall
Nowa linia M jest następcą naszej dobrze znanej i wypróbowanej linii F. Jak każdy nowy produkt, także ona wnosi ze sobą parę modyfikacji - świeży podmuch wiatru w naszym asortymencie wag pomostowych: Oznaczenie wagi nie następuje już tak, jak dotychczas w linii F - przez modulację częstotliwości (drgająca struna), lecz przez zastosowanie czujników naprężeń, w skrócie - technologii DMS. Główną częścią wag pomostowych M jest czujnik EAGLE-PLUS, nowy czujnik DMS. Dzięki EAGLE PLUS mogą być bezproblemowo spełnione wysokie wymagania, jakie są stawiane wadze MultiIntervall.

***
Bezpieczne ważenie w strefach zagrożonych wybuchem
Gunong Printing Ink Sdn Bhd należy do japońskiej firmy Dainippon Ink & Chemicals Inc. i jest wiodącym malezyjskim producentem wszelkiego rodzaju farb drukarskich. Ponieważ przedsiębiorstwo to poszukiwało dokładniejszego i rentowniejszego rozwiązania problemu ważenia w procesie mieszania, zwróciło się do METTLER TOLEDO z prośbą o pomoc.

***
POMPY DOZUJĄCE FIRMY LMI DOSAPRO MILTON ROY - Typoszereg GTM Model M
Nową konstrukcję pomp typoszeregu GTM model M wprowadzono na rynek w roku 2001. Jest to opracowanie, umożliwiające zaoferowanie użytkownikowi ekonomicznej i niezawodnej pompy, doskonale wpasowującej się w system sterowania nadrzędnego. Aluminiowy korpus zawiera wysokosprawną przekładnię oraz zmiennomimośrodowy, zastrzeżony patentami, mechanizm nastawy wielkości skoku membrany pompy.

 

Reklama