Pokaż menu

Firmy z okładek

Firmy z okładek
    
  
 

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 02/2007

Ważenie, Dozowanie, Pakowanie
numer 02/2007


Michał Redźko
Zautomatyzowane linie pakowania i paletyzacji oferowane przez Wikpol Sp. z o.o.
Stały wzrost wydajności produkcji pociąga za sobą konieczność zwiększania tempa pakowania produktów. Oznacza to coraz dalej idącą automatyzację procesów pakowania, w tym również grupowania gotowych opakowań w opakowania zbiorcze.

***
Tomasz Misiewicz
Automatyczna kontrola wagowa wyrobów gotowych w liniach produkcyjnych
Analizując większość procesów produkcyjnych różnych gałęzi przemysłu, możemy zawsze wyróżnić cykl kontroli wagowej międzyoperacyjnej lub pakowania i dystrybucji gotowego wyrobu.

***
RADWAG – podsumowanie roku i plany na przyszłość
Doroczne międzynarodowe spotkanie dla kilkudziesięciu dystrybutorów współpracujących z firmą RADWAG odbyło się 26 kwietnia br. w Radomiu, w Hotelu Gromada.

***
Polska Izba Opakowań – działalność, zadania i władze
Omówieniu dorobku Polskiej Izby Opakowań w minionych czterech latach oraz sformułowaniu programu działalności na lata 2007–2010, a także powołaniu nowych władz Izby poświęcone było Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Opakowań w dniu 28 marca br.

***
Partnerstwo o światowym zasięgu pomiędzy DHL i METTLER TOLEDO. Zwiększanie obrotów dzięki dokładnym pomiarom
DHL i METTLER TOLEDO podjęły ścisłą współpracę na skalę światową w celu opracowania optymalnego systemu zwiększania przychodów, który odpowiada lokalnym wymogom DHL. Realizacja rozwiązań pozwalających na precyzyjną rejestrację masy i objętości oraz danych identyfikacyjnych w terminalach DHL na całym świecie umożliwiła przedsiębiorstwu DHL zwiększenie własnych obrotów.

***
USBPrint: waga kontrolna Sartorius EWK 3000. Archiwizacja danych za pomocą złącza USB
Coraz liczniejsze uregulowania, dotyczące procesów przemysłowych, zawarte w kontraktach dostaw, normach (np. International Food Standard) i przepisach prawnych (np. Ustawa o kontroli towarów paczkowanych, Rozporządzenie UE nr 178/2002 ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, HACCP, FDA) nakładają na producentów obowiązek rejestrowania danych z produkcji.

***
Kompletne rozwiązania w zakresie zaawansowanych opakowań
Na Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL firma Borealis zaprezentuje rozwiązania opakowań z tworzyw sztucznych.

***
Rewolucja w Carlsbergu – nowa tożsamość marki
Carlsberg, jedna z najbardziej rozpoznawalnych międzynarodowych marek piw Premium, wprowadza rewolucyjną zmianę. Począwszy od marca 2007 r. marka zmieniać będzie swoją tożsamość, wprowadzając innowacyjne, unikalne, nowe butelki i puszki piwa Carlsberg.

***
Najbardziej udany rok firmy B&R
Specjalista w dziedzinie automatyzacji firma Bernecker + Rainer Industrie Elektronik Ges.m.b.H (B&R), z siedzibą w austriackim Eggelsbergu, osiągnęła sprzedaż na poziomie 235 milionów EURO, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 23% (z poziomu 190 milionów EURO).

***
Jakość nieustannie w polu widzenia
Przemysł kosmetyczny stanowi znaczącą gałąź francuskiej gospodarki. We Francji obroty w tej branży nieprzerwanie wzrastają od czterdziestu lat. Ten ciągły wzrost zawdzięcza się w dużej mierze sławie i jakości perfum oraz kosmetyków oznakowanych etykietą Made in France.

***
MP85A FASTpress – jednoczesny pomiar i kontrola jakości procesu
Układ MP85A FASTpress spełnia wymagania dotyczące krótkiego cyklu pracy dzisiejszych maszyn nitujących. Przy użyciu nowego układu firmy HBM: MP85A FASTpress, ekstremalnie krótkie czasy cyklu nowoczesnych maszyn nitujących nie pozostają już w konflikcie z potrzebą rejestracji i zapisu danych dotyczących procesu.

***
GTX HANEX Plastic – zyski z odzysku
GTX HANEX Plastic jako jedyny na polskim rynku producent opakowań PET odzyskuje niemal 100% własnych odpadów produkcyjnych. Własna linia recyklingu opakowań oraz nowoczesne linie technologiczne zapewniają firmie oszczędności rzędu 4 mln zł rocznie.

***
Lekkie i niezawodne elementy w prawie beztlenowej atmosferze. Polimerowe łożyska ślizgowe przy rekordzie świata w locie na wysokość
Indie: przemysłowiec i lotnik dr Vijapat Singhania w swoim balonie na gorące powietrze ustanowił nowy rekord świata w locie na wysokość. W zagrażających życiu warunkach pogodowych przy 40 hPa ciśnienia powietrza (na poziomie morza 1013 hPa) i przy temperaturach wynoszących –60°C (na ziemi przy starcie i lądowaniu +38°C w cieniu) wzniósł się on na wysokość 21 290 metrów.

***
CLYRELL RC 514L – Basell Orlen Polyolefins
Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o., która jest w pełni zależna od Basell Orlen Polyolefins Sp z o.o., w swej handlowej ofercie proponuje innowacyjny gatunek z asortymentu firmy Basell. Jest nim Clyrell RC 514L, łatwo przetwarzalny gatunek polipropylenu do produkcji przezroczystych i sztywnych opakowań metodą termoformowania jako alternatywa dla PCW i A-PET.

***
Krzysztof Kędra
Ile śmiecisz, tyle płacisz
Gospodarka odpadami komunalnymi – temat bardzo aktualny. Jak pogodzić dwa różne punkty widzenia tego samego problemu: „śmiecących” i wywożących? Jest na to sposób: wagi na samochodach.

***
Andrzej Gizicki
Przetwornice częstotliwości Danfoss wyznaczają nowe standardy. VLT® AutomationDrive FC300 – elastyczność aplikacji w dowolnym momencie
VLT®AutomationDrive FC300 to przetwornica częstotliwości przeznaczona dla wszystkich obszarów zastosowań, od standardowego napędu wektorowego aż do napędu serwo. Bez ograniczeń może w pełni autonomicznie sterować pracą dowolnej maszyny lub linii produkcyjnej.

***
Hyperform HPN-20E
Hyperform HPN-20E – zarodek krystalizacji polietylenu produkcji Milliken Chemical – otrzymał zezwolenie do stosowania w aplikacjach związanych z kontaktem z żywnością. Otrzymane zezwolenie otwiera nowe możliwości dla wszystkich producentów i użytkowników polietylenów.

***
Anna Szymczak
MS-Consulting – dotacje dla Twojego biznesu
Programy informatyczne wspomagające zarządzanie w przedsiębiorstwach są coraz bardziej popularne w firmach. Półki wypchane po brzegi segregatorami powoli odchodzą do przeszłości. Przedsiębiorcy poszukują programów komputerowych, które umożliwiają nadzorowanie kluczowych obszarów, jak np. produkcja, magazyn, zakupy, obsługa klientów.

***
Pierwsze na rynku „oddychające” folie Cryovac® Darfresh®
Firma Sealed Air wprowadziła unikalne, pierwsze na rynku „oddychające” folie Cryovac® Darfresh® do pakowania próżniowego serów gazujących. Nowe rozwiązanie umożliwia kontynuację procesu dojrzewania serów w opakowaniu, jednocześnie wydłużając ich okres trwałości, poprzez zastosowanie procesu pakowania metodą próżniową z efektem ścisłego przylegania folii do produktu (tzw. efekt skin).

***
Chcemy mieć wpływ na przyszłość branży
Z prezesem Mieczysławem Poniatowskim oraz zastępcą prezesa ds. techniczno-handlowych Stanisławem Nawracajem z firmy SEW-Eurodrive Polska rozmawiał Tomasz Wilk.

***
Unikatowa maszyna Jeti znowu w Polsce
W pierwszym dniu odbywających się od 27 do 30 marca w Poznaniu Targów Euroreklama i Poligrafia firmy Centrum Produkcji Reklamowej CPR z Wrocławia i Océ Poland podpisały umowę dotyczącą sprzedaży plotera solwentowego Jeti 3312, który wyposażony jest w opcję w pełni automatycznego druku dwustronnego.

***
Marek Bombor
Sterowniki OPLC firmy Unitronics
Elmark Automatyka Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem firmy Unitronics w Polsce, której flagowymi produktami są sterowniki zintegrowane z panelem operatorskim.

***
Jacek Majewski
Elektroimpulsacja w technologii żywności
Dążenie do zachowania tych właściwości produktów spożywczych, które ulegają pogorszeniu w podwyższonej temperaturze, stanowi bodziec do poszukiwania nietermicznych metod dezaktywacji mikroorganizmów powodujących skażenie żywności. Jedną z takich metod jest oddziaływanie krótkotrwałymi – rzędu mikrosekund – impulsami wysokonapięciowych pól elektrycznych, określanych nazwą: impulsy PEF (ang. Pulsed Electric Field = impulsowe pole elektryczne). Elektroimpulsacja wykorzystuje elektryczne właściwości ścianek komórek; jest ona metodą szybką, a bezpośrednim jej skutkiem są trwałe uszkodzenia ścianki komórkowej na drodze mechanicznej – co stanowi zaletę w porównaniu z metodami chemicznymi niszczenia mikroorganizmów patogennych.

***
Jerzy Mikoszewski
Historia metrologii pisana medalami
Od dawna przyjęty jest zwyczaj upamiętniania ważnych zdarzeń i rocznic przez wybicie pamiątkowych medali. Dla metrologii takimi okazjami były między innymi: powstanie systemu metrycznego, przyjęcie tego systemu w poszczególnych krajach, podpisanie Międzynarodowej Konwencji Metrycznej i powstanie Międzynarodowego Biura Miar (Bureau International des Pois et Mesures – BIPM), powstanie Międzynarodowego Biura Metrologii Prawnej (BIML) oraz przyjęcie Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI. Również w naszym kraju z okazji jubileuszu działalności Głównego Urzędu Miar emitowano medale. Niewątpliwie medale te stanowią małe dzieła sztuki. Zostaną one tu opisane również z krótką historią związaną z powodem ich powstania, co w sposób obrazowy pozwoli przypomnieć niektóre etapy rozwoju metrologii.

***
Ewa Mączewska
Światowy Dzień Metrologii
Data 20 maja jest dla metrologów na całym świecie datą szczególną. Właśnie w tym dniu w 1875 roku przedstawiciele siedemnastu państw podpisali w Paryżu Konwencję Metryczną.

***
Opakowania szklane w Polsce
Polska jest jednym z największych w Europie producentów opakowań szklanych. Szacuje się, że w naszym regionie popyt na te artykuły będzie rósł. Cały polski rynek opakowań (szkło, plastik, tektura, papier pakowy, aluminium i ceramika) to prawie 4 miliony ton wagi wyrobów – w tym niecały milion (960 000 ton) przypada na opakowania szklane.

***
Stanisław Kwaśniowski, Paweł Zając
Systemy automatycznej identyfikacji w dystrybucji towarów ważonych. Część I – kody kreskowe
Automatyczna identyfikacja produktów handlowych usprawnia zakupy, sprzyja zadowoleniu klientów, niewątpliwie ułatwia realizację strategii ECR – Efektywnej Obsługi Klientów. Milowym krokiem w rozwoju handlu było wdrożenie kodów kreskowych, które usprawniły funkcjonowanie punktów obsługi klientów, pracę magazynów, znalazły szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki.

***
FlexLink – linie z certyfikatem
W dniu 19 kwietnia 2007 r. w poznańskim Hotelu Park położonym nad brzegiem jeziora Malta odbyła się uroczystość związana z wręczeniem firmie FlexLink Certyfikatu Zgodności z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do uzyskania certyfikatu skłoniły firmę FlexLink wzrastające wymagania rynku w zakresie zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług.

***
Zaproszenie na Targi Spożywcze DELIKATESY
W dniach 24–26 maja 2007 r. w Gdańsku odbędą się 15. Targi Spożywcze DELIKATESY 2007 oraz jubileuszowa 10. edycja Targów Mleczarstwa MLECZNA REWIA 2007. Patronat Honorowy nad Targami sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

***
XI Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL. Jedna z najważniejszych wystaw w branży
Jest jedną z najważniejszych międzynarodowych wystaw branży przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie. PLASTPOL, bo o nim mowa, organizowany już po raz jedenasty przez Targi Kielce, odbędzie się w dniach 29 maja – 1 czerwca br.

***
Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD. PAKFOOD po raz pierwszy
Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że pierwsza edycja Targów Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD odbędzie się na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 17–20 września 2007. W tym samym terminie będą się odbywały również Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych i Gastronomii POLAGRA FOOD oraz Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA TECH.

***
interCHARM Polska 2007. Warto tu być
Czwartej edycji Międzynarodowych Targów Kosmetyki interCHARM Polska 2007 towarzyszy wielkie wydarzenie branży kupieckiej – konferencja „Najnowsze trendy rozwoju rynku kosmetycznego”, zorganizowana przez Centrum Edukacji INFOR Training. Konferencja jest kolejnym przedsięwzięciem czołowego polskiego organizatora elitarnych spotkań branżowych. W zeszłym roku, na zaproszenie INFOR Training, wykład na temat przywództwa wygłosił w Polsce eksburmistrz Nowego Jorku – Rudolph Giuliani.

***
Zestawienie wybranych firm, działających w branży opakowaniowej i wagarskiej

***
Targi EuroLab 2007. Jedyne w Polsce targi sektora laboratoryjnego
Podczas tej specjalistycznej wystawy dla sektora laboratoryjnego wystawcy zaprezentowali produkty i usługi z zakresu analityki chemicznej, metrologii, biotechnologii oraz Life Science.

***
Targi AUTOMATICON 2007. Nowości i perspektywy polskiej automatyki
Najważniejsza w Polsce ekspozycja automatyki to wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej firm, zarówno tych prezentujących nowoczesne produkty i rozwiązania dla przemysłu, jak i specjalistów zainteresowanych aktualną ofertą branży.

***
A. Lippke, E. Klencz
Targi POWTECH i TechnoPharm. Nowe rekordy w Norymberdze
Wzrost liczby odwiedzających o 22 procent to kolejny sukces Targów POWTECH i TechnoPharm. Targi NürnbergMesse GmbH w podsumowaniu tych imprez, odbywających się równolegle w dniach 27–29 marca 2007 roku, odnotowały, że 16 174 osób odwiedziło stoiska 1 003 wystawców. Zapewne też część z 669 uczestników towarzyszącego im kongresu PARTEC odwiedziło stoiska wystawiennicze.

Reklama