Pokaż menu

Firmy z okładek

Firmy z okładek
    
  
 

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 03/2023

Ważenie, Dozowanie, Pakowanie
numer 03/2023


Urządzenia STRAPEX do opasywania taśmami stalowymi – zasilane akumulatorem
Ze wszystkich powszechnie stosowanych materiałów do opasywania taśmy stalowe mają najwyższą wytrzymałość na zerwanie, co oznacza, że mogą przenosić najcięższe obciążenia bez pękania. 
Stalowe taśmy są najczęściej używane tam, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość i minimalne rozciągnięcie. Dlatego też podczas transportu i wysyłki materiałów o twardych narożnikach i ostrych krawędziach do ich stabilizacji stosuje się taśmy stalowe.i.

***
 

Mieszalniki MC2-S.r.l. Pewny partner w precyzyjnym mieszaniu proszkówW dzisiejszym, dynamicznym świecie, innowacje odgrywają kluczową rolę w poprawie wydajności, jakości i zrównoważonego rozwoju procesów produkcyjnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, firma  MC2-S.r.l. podjęła decyzję o rozpoczęciu współpracy z polskim integratorem instalacji przemysłowych Nova Process. Włoska firma o 25-letniej historii i zaangażowaniu w dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie mieszania proszków, zdobyła uznanie na rynku dzięki swojej zaawansowanej technologii 
i unikalnym funkcjom na całym świecie.


***
 

Dynamiczny rozwój systemów transportowychModułowa i otwarta platforma ctrlX AUTOMATION firmy Bosch Rexroth jest kluczem do wydajnej automatyzacji rozwiązań logistyki wewnętrznej. Dlatego dzisiejsze systemy transportowe muszą być projektowane tak, aby  jak najszybciej móc dostosować się do zmieniających się wymagań.  Kluczowe znaczenie mają zmienne gabaryty oraz ciężar transportowanych elementów. Ponadto rośnie zapotrzebowanie na inteligentne, wysoce zintegrowane, łatwe w użyciu systemy, które współdziałają niezwykle elastycznie i wydajnie. Aby sprostać tym wymaganiom, firma Bosch Rexroth oferuje szeroką gamę zróżnicowanych i łatwo skalowalnych systemów transportu, które spełniają zarówno obecne wymagania, jak i są przystosowane do przyszłych wyzwań.

 


***
 

Intralogistyka i opakowania w lutowym kalendarzu Targów Kielce!Targi Branży Opakowaniowej In-Pack oraz Międzynarodowe Targi Intralogistyki, Magazynowania i Łańcucha Dostaw IntraMag doczekały się swojego miejsca w kalendarzu Targów Kielce na 2024 rok. Od 13 do 15 lutego przyszłego roku specjaliści z obu branż zjadą do Kielc, by zaprezentować najnowsze trendy, rozwiązania i technologie oraz podzielić się doświadczeniem z innymi wystawcami i odbiorcami.


***

Czasy rewolucji przemysłowej
Czasy rewolucji przemysłowej (tej pierwszej – parowej) zapoczątkowały pierwsze procesy automatyzacji na szeroką skalę. Szybko dotarło do przemysłowców, że proces uzyskiwania powtarzalnej jakości produkcji w krótkich interwałach czasowych jest bardzo ważny i że może pomóc im stać się bardziej konkurencyjnymi na rynku. Masowe zastosowanie w przemyśle energii elektrycznej oraz mądre jej wykorzystanie to kolejny etap automatyzacji. Pojawienie się w świecie przemysłu przekaźników na nowo zdefiniowało słowo „automatyka”.

***
 

Firmy odkrywają swój potencjał oszczędności dzięki NordEcoPrzy kosztach inwestycyjnych cena zakupu nie jest już jedynym kryterium branym pod uwagę. Coraz więcej firm analizuje koszty towarzyszące. W przypadku napędów, które są niezbędnym elementem większości zakładów produkcyjnych, 85% kosztów cyklu ich życia wynika z ich eksploatacji. Sumują się na to koszty energii, koszty administracyjne, koszty serwisu i konserwacji, eksploatacji, szkolenia i dokumentacji, koszty osobowe, zapasy części zamiennych oraz awarie i przestoje, ale także koszty recyklingu i utylizacji. 


***
 

8 kluczowych zasad automatyzacji systemu ważenia
Przyspieszenie inteligentnej produkcji i wysoka precyzja – terminal IND360Kontrola na podstawie masy to doskonały wybór dla konstruktorów maszyn i integratorów systemów, ponieważ zapewnia większą produktywność i spójność w porównaniu z innymi metodami kontroli. Ponadto czujniki masy lub wagi nie mają fizycznego kontaktu z mierzonymi produktami. Zmniejsza to wymagania dotyczące czyszczenia i zapobiega zanieczyszczeniom krzyżowym. Mimo że metoda ta może być stosowana w przypadku procesów mierzonych w ciągu minut lub godzin, oferuje ona również znaczące korzyści dla systemów o wysokiej wydajności produkcyjnej, w których pomiary są wykonywane w ciągu kilku sekund lub krócej. Oto osiem aspektów idealnej automatycznej kontroli opartej na masie, które należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia maszyn działających w dowolnym punkcie łańcucha pomiarowego automatyzacji.
 

***
 

Osiągnięcie idealnej równowagi: precyzja ważenia i dozowania dzięki ogniwom UTILCELL
W coraz bardziej cyfrowym świecie precyzyjne ważenie i dozowanie ma kluczowe znaczenie dla wielu branż. Wraz z szybkim tempem postępu technologicznego, potrzeba niezawodnych i wydajnych czujników wagowych jest bardziej istotna niż kiedykolwiek wcześniej. Wśród wielu rozwiązań wagowych, czujniki wagowe UTILCELL oraz współpracujące z nimi elektroniczne wskaźniki i przetworniki danych, takie jak SWIFT lub SMART, wyróżniają się wyjątkową dokładnością, solidnością i zaawansowaną technologią. 


***
 

Prostsza automatyzacja fabryk – z sondą radarową VEGAPULS 42VEGA wprowadziła na rynek nową sondę radarową dedykowaną do wysoce zautomatyzowanych procesów, w których występują szybkie zmiany poziomu 
i surowe wymagania w zakresie higieny. Sonda VEGAPULS 42 pozwoliła uzupełnić portfolio czujników z IO-Link w ofercie VEGA – obecnie obejmuje ono cały zakres rozwiązań do pomiaru poziomu napełnienia, poziomu granicznego oraz ciśnienia.


***
 

Zbyt duże opakowania dla niewielkich produktów to problem dla aż 82% konsumentów
Zbyt duże opakowania dla zbyt małych produktów to problem, który wpływa nie tylko na środowisko i budżety firm, ale także 
jest coraz częściej postrzegany przez Polaków w negatywny sposób. Badanie EKObarometr, przeprowadzone przez pracownię SW RESEARCH we współpracy z Grupą Akomex, wskazuje, że aż 82% konsumentów chce, by towary kupowane w sklepach były w mniejszych opakowaniach. 43% ankietowanych Polaków deklaruje natomiast wprost, że zbyt duże opakowanie często zniechęca do ponownego zakupu produktu. Blisko 70% Polaków uważa zaś, że stosowanie opakowań wykonanych  z pojedynczego materiału wtórnego (tj. podlegającemu recyklingowi) ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. 
 

***
 

FM 500 – pozioma maszyna pakującaInżynierowie Ulma Packaging opracowali nowy model maszyny do wysokowydajnego pakowania w atmosferze modyfikowanej (MAP). FM 500 to Flow Pack do integracji z liniami o wysokiej wydajności. Pozioma maszyna pakująca, tworząca potrójnie zgrzewane opakowania przeznaczona do pakowania różnych produktów żywnościowych, a w szczególności mięsa mielonego bez tacki 


***
 

Po dotacje na badania – razem czy osobno.
Wady i zalety tworzenia konsorcjum 

Projekty badawcze, czyli dotyczące opracowania nowych lub udoskonalanych produktów, procesów wymagają niejednokrotnie tworzenia szerokich zespołów ekspertów. Czasami staje się to trudne do podźwignięcia przez jeden podmiot, wtedy można tworzyć projekt partnerski – projekt konsorcjum, aby podzielić się zadaniami. Projekt badawczy może dotyczyć np. powstania nowych trwałych materiałów czy energooszczędnych technologii.
 

***
 

Nowa jakość w procesie ważenia zbiorników 
Minebea Intec, wiodący producent systemów ważenia i kontroli produktów, wprowadza na rynek nową serię przetworników wagowych Link E. Po raz pierwszy są to przetworniki wyposażone w wyświetlacz dotykowy oraz jeszcze szerszą gamę obsługiwanych interfejsów do wszelkich zastosowań. Przetworniki Link E można łatwo, szybko i intuicyjnie zainstalować za pomocą przeglądarki internetowej.  W połączeniu z czujnikami wagowymi w wykonaniu higienicznym Novego, Minebea Intec wyznacza nowy standard w procesie ważenia zbiorników.

***

Dozowniki HETHON – precyzyjne podawanie proszków, granulatów, barwników, ziaren
Firma HETHON od 1989 roku produkuje dozowniki materiałów sypkich z elastycznymi ściankami. W urządzeniach tych wykorzystuje się łagodne masowanie zewnętrznych powierzchni zbiornika tak, że podczas dozowania zapobiega się zbijaniu, zawieszaniu się oraz tunelowaniu nawet przy najtrudniejszych materiałach. Łagodne działanie nie powoduje degradacji, segregacji czy też aglomeracji. Zewnętrzne masowanie daje całkowite wypełnienie zwojów ślimaka produktem o jednorodnej gęstości.

***

Edyta Bartosiewicz, Sabina Galus
Cyrkularne projektowanie opakowań do żywności
Obecne warunki życia wpływają na stosowanie opakowań jednokrotnego użytku, co pociąga za sobą negatywne skutki związane z powstawaniem odpadów opakowaniowych. Zmniejszenie ilości tych odpadów jest kluczowym aspektem w dążeniu do ochrony środowiska naturalnego. Istotne jest podjęcie działań, mających na celu odpowiednie zagospodarowanie powstałych odpadów opakowaniowych przy jednoczesnym uwzględnieniu pozostałości z przetwórstwa rolno-spożywczego, które mogą stanowić surowiec do nowych materiałów opakowaniowych przyjaznych środowisku. Prowadzone są intensywne badania w celu opracowania nowych opakowań biodegradowalnych i kompostowalnych, które wpisują się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Jej celem jest ograniczenie strat surowcowych oraz zwiększenie wykorzystania dostępnych surowców. Celem niniejszej publikacji jest omówienie projektowania opakowań do żywności z uwzględnieniem założeń gospodarki cyrkularnej, w tym aspektów środowiskowych ich produkcji, jak również charakterystyka i znaczenie biotworzyw w produkcji folii opakowaniowych.

 

***

Test przetworników wagi w klasie C6
Klienci handlu detalicznego polegają na nich i ufają im: wskazaniom nowoczesnych wag. Trudno się temu dziwić, ponieważ wagi używane w handlu podlegają obowiązkowi legalizowania i w związku z tym są monitorowane i sprawdzane co dwa lata przez urzędników Urzędu Miar. Wymagania stawiane tym wagom są odpowiednio wysokie.

***

Innowacyjny pomiar poziomu dzięki serii CleverLevel
W dzisiejszych czasach pomiar poziomu występuje w wielu gałęziach przemysłu i dotyczy już nie tylko mediów płynnych. Mierzone są również media o postaci granulowanej, pastowatej, kleistej czy stałej. Za każdym razem detekcja musi być niezawodna niezależnie od rodzaju medium oraz zbiornika czy rury. Czujnik musi również pozostać niewrażliwy na przyleganie. Nawet podczas silnego oblepienia pomiar musi być powtarzalny. Dodatkowo do zastosowań higienicznych i stref zagrożonych wybuchem konieczne jest spełnienie odpowiednich norm i zasad w celu uzyskania pełnej certyfikacji produktu. Jest wiele wymagań i oczekiwań, które muszą być zrealizowane przez czujniki do pomiaru poziomu.

***

Linia do wytwarzania wysokojakościowego regranulatu z własnych odpadów produkcyjnych folii z nadrukiem w obiegu zamkniętym, w firmie POLIPAK
​​
Omówiono technologię wytwarzania wysokojakościowego regranulatu z własnych odpadów produkcyjnych folii z nadrukiem w obiegu zamkniętym. Proces produkcyjny w obiegu zamkniętym zapewnia przetworzenie i powtórne wykorzystanie 100% odpadów własnych, powstających w przedsiębiorstwie. Opisano prototyp automatycznej, innowacyjnej instalacji demonstracyjnej linii produkcyjnej do produkcji regranulatu, pozwalającej na efektywne połączenie wszystkich etapów przetwarzania odpadu produkcyjnego, w tym dzięki zwiększeniu stopnia automatyzacji (roboty AGV) poszczególnych etapów procesu recyklingu. Instalacja pracuje w nowo budowanym zakładzie produkcyjnym w Środzie Wielkopolskiej.

***

Neil Farmer
Rozwój produkcji materiałów z biotworzyw do pakowania żywności, napojów i innych produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu
W rozdziale omówiono bieżącą sytuację, osiągnięcia i przyszłe trendy w zakresie zastosowania opakowań biodegradowalnych i tworzyw polimerowych biopochodnych w opakowaniach żywności, napojów i innych produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu. Poruszone zostały również zagadnienia związane z produkcją, właściwościami oraz przetwarzaniem różnych typów polimerów biodegradowalnych wykorzystywanych do celów opakowaniowych, biopochodnych konwencjonalnych polimerów używanych w opakowalnictwie i biotechnologiczne osiągnięcia w syntezie monomerów, związków chemicznych oraz polimerów. Szczególną uwagę zwrócono na polietylen, polipropylen i politereftalan etylenu, które uzyskuje się ze źródeł odnawialnych. Omówiono również definicje i standardy dla biotworzyw, biodegradowalności, kompostowalności oraz oznaczania zawartości biomasy.

***

Jan Maciej Kościelny
Diagnostyka on-line procesów przemysłowych dużej skali
Porównano stan wiedzy i stan techniki w zakresie diagnostyki on-line procesów przemysłowych dużej skali. Scharakteryzowano podstawowe problemy diagnostyki on-line procesów złożonych i metody prowadzące do ich rozwiązania, koncentrując się na wynikach uzyskanych w zakresie lokalizacji uszkodzeń. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom: rozróżnialności uszkodzeń, rozpoznawaniu uszkodzeń wielokrotnych, metodom wnioskowania w warunkach niepewności obserwowanych symptomów, dekompozycji obiektu i diagnozowaniu w strukturach zdecentralizowanych oraz zastosowaniu grafowych modeli w projektowaniu systemów diagnostyki procesów przemysłowych. Omówiono efektywne i odporne algorytmy diagnozowania złożonych obiektów dynamicznych dużej skali oraz ich implementację w zrealizowanych systemach diagnostycznych. W podsumowaniu podkreślono znaczenie diagnostyki on-line w zapewnieniu bezpieczeństwa procesów.

***

Produkt – przygotowanie produkcji
Konstrukcyjne przygotowanie produkcji jest pierwszym etapem technicznego przygotowania produkcji TPP. Podstawowym celem tego etapu jest dostarczenie do systemu produkcyjnego informacji – co będzie produkowane. Informacja ta dostarczona jest w formie dokumentacji konstrukcyjnej. Dokumentacja konstrukcyjna jest to zbiór dokumentów, najczęściej rysunków pojedynczych części produktu oraz rysunków złożeniowych (obrazujących położenie poszczególnych części w całym produkcie). 

 

Reklama