Pokaż menu

Firmy z okładek

Firmy z okładek
    
 

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 02/2004

Ważenie, Dozowanie, Pakowanie
numer 02/2004


Paweł Kula
Etykietowanie opakowań w procesie produkcyjnym
Wysokie wymagania co do estetyki wyrobu końcowego, a także wyrafinowane kształty opakowań sprawiają, że proces etykietowania staje się operacją wymagającą coraz większej precyzji. Etykieta nie tylko pełni dziś funkcje informacyjną, ale stała się także narzędziem w rękach marketingu. O skuteczności tego narzędzia decyduje nie tylko odpowiedni projekt graficzny i kształt dostosowany do wybranego opakowania, ale również trwałość i dokładność naklejenia etykiety. Stąd też różnorodność stosowanych dziś etykiet stawia coraz to nowe wyzwania konstruktorom maszyn etykietujących.

***
Jacek Majewski
Piezorezystancyjne sensory ciśnienia
W wielu typach czujników ciśnienia opartych na technologii MEMS jako elementy przetwarzające wielkość mierzoną („czujące”) na sygnał elektryczny, czyli sensory, stosuje się piezorezystory. Piezorezystancyjne sensory ciśnienia, wykonane w technologii MEMS, znajdują zastosowanie w motoryzacji, przemyśle do kontroli i pomiaru przepływów cieczy lub gazów oraz medycynie. W przemyśle sensory tego typu wykorzystywane są np. w mikrodozownikach.

***
Systemy dozowania porcji – Standard Pump, USA
Systemy dozowania porcji przeznaczone są do kontrolowanego odmierzania i dawkowania dowolnych objętości cieczy z wszelkich zbiorników i pojemników magazynowych o dużej objętości. Systemy te znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża dokładność i wydajność procesu porcjowania, pakowania chemikaliów lub ich rozcieńczania.

***
Wybierz właściwe narzędzia – i popraw swoje możliwości przyłączeniowe
Wy wybieracie produkt, Garvens może go zważyć! Co wspólnego mają ze sobą cukier, herbata, pasta do zębów, chleb, łożyska, płytki cierne hamulca, opakowania konturowe, pojemniki z aerozolami, klej do tapet i książki? Ze wszystkimi tymi towarami poradzą sobie wszechstronne wagi do kontroli masy produktu Garvens firmy METTLER TOLEDO.

***
Dokładność nowych elektronicznych maszyn ważących
Nowy sprzęt jest dokładniejszy, spełnia wyższe normy GMP i jest wyposażony w łatwo czytelne wyświetlacze cyfrowe. Ponadto pracuje cicho, a rampy redukują problemy z podnoszeniem i obsługą. Przypisanie jednego odważnika testowego do każdej maszyny ważącej zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zanieczyszczeń krzyżowych. O takim sprzęcie ważącym fabryka zawsze marzyła.

***
Co z producentami wag w Polsce po przystąpieniu Polski do UE?
Polscy przedsiębiorcy, w tym również producenci wag w Polsce, wiązali z integracją Polski z UE pewne obawy – wzrost konkurencji – ale oczekiwali również na pewne nowe możliwości, tj. łatwiejszy dostęp do rynków europejskich. Ta dostępność rynku wiązała się z uzyskaniem zatwierdzenia typu WE w Polsce, które będzie honorowane przez kraje europejskie. I tu zaczynają się przysłowiowe schody, które mogą spowodować, że można zapomnieć o rynkach europejskich, ale również może dojść do niemożliwości wprowadzania wyrobów na rynek Polski.

***
Nowe rozwiązania w zakresie pomiaru poziomu napełnienia i ważenia zbiorników
Firma HBM wprowadziła na rynek nowy produkt w postaci przetwornika tensometrycznego ESM (Economic Silo Mounting), przeznaczonego do pomiaru poziomu napełnienia we wszystkich typach silosów, zbiorników i kontenerów, będącego zarazem idealnym rozwiązaniem dla wszystkich aplikacji niepodlegających ustawowej legalizacji.

***
Marek Kurkowski, Paweł Witkowski
Wyznaczanie wilgotności wyrobów spożywczych
W konstrukcji wag mechanicznych, dzięki dynamicznemu rozwojowi elektroniki, w ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpił przełom. Dzisiejsza waga elektroniczna jest (lub może być) wyszukanym urządzeniem ważącym, wyposażonym w szereg programów do uzyskiwania rezultatów z ważenia. Do celów laboratoryjnych stosuje się obecnie dwa główne systemy wagowe. Jeden z nich wykorzystuje czujniki tensometryczne, drugi – siłowniki elektromagnetyczne.

***
Krzysztof Sieczkarek
Kompatybilność elektromagnetyczna a prawo Unii Europejskiej
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) to zapewne dla większości Czytelników nowe pojęcie. Nie należy go utożsamiać z ogólnie znanym pojęciem kompatybilności np. komputerów, które oznacza zgodność pod względem stosowanych rozwiązań technicznych, możliwość adaptacji danych i stosowania tego samego oprogramowania, swobodnego przepływu informacji pomiędzy różnymi systemami etc. Kompatybilność elektromagnetyczna to nic innego, jak zdolność urządzeń, instalacji lub systemów do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym bez wprowadzania dodatkowych zaburzeń elektromagnetycznych do tego środowiska lub do innych urządzeń, których poprawna praca mogłaby być z tego powodu zakłócona. Przez środowisko elektromagnetyczne rozumie się tu miejsce użytkowania urządzenia określone poziomem i charakterem zaburzeń pochodzących od ich źródeł.

***
Tadeusz Cąderek
Pakowanie owoców i warzyw w opinii konsumentów
Produkcja owoców i warzyw w Polsce ma duże znaczenie w kompleksie gospodarki żywnościowej. Od wielu lat obserwuje się wzrost spożycia produktów ogrodniczych. Wynika to ze zmian w żywieniu społeczeństwa; z modelu tradycyjnego na prozdrowotny. Jednocześnie zwiększają się wymagania związane z doskonaleniem produkcji i dostarczaniem produktów oczekiwanych przez konsumentów oraz oferowaniem ich w atrakcyjnych i funkcjonalnych opakowaniach.

***
Marzena Nykiel
Wirtualne Laboratorium
W odpowiedzi na oczekiwania rynku zdecydowaliśmy się na stworzenie Laboratoryjnego Serwisu Informacyjnego Laboratoria.net. To unikalne w międzynarodowej skali przedsięwzięcie stanowi dla nas poważne wyzwanie. Biorąc pod uwagę szerokie spektrum zagadnień branży laboratoryjnej, uznaliśmy, że jedynym odpowiednim sposobem prezentacji istotnych jej zagadnień jest Internet.

***
Hanna Żakowska
Certyfikat dla zakładów recyklingowych
Zakłady recyklingowe pełnią bardzo istotną rolę w systemie gospodarki odpadami opakowaniowymi. Ważne jest jednak, aby te przedsiębiorstwa realizowały proces recyklingu zgodny z terminologią UE oraz spełniały wszelkie wymagania prawne związane z ochroną środowiska.

***
Przyszłość w odzysku
W sierpniu 2001 r. została zarejestrowana, jako pierwsza w Polsce, Organizacja Odzysku EKO-PUNKT SA. Udziałowcem jej jest wiodąca na rynku polskim firma gospodarki odpadami RETHMANN, obsługująca w blisko 200 gminach około 4 mln. mieszkańców, posiadająca również bogate doświadczenie europejskie przy realizacji ustaw „opakowaniowych”.

***
Grażyna Rymarz
Tworzywa sztuczne przeznaczone do wytwarzania opakowań
Zalety opakowań z tworzyw sztucznych wynikają z właściwości fizycznych i chemicznych zastosowanych tworzyw. Mogą to być opakowania wykonane z jednego rodzaju tworzywa, mogą stanowić połączenie wielu materiałów tworzywowych lub połączenie z innymi materiałami, np. z papierem czy folią aluminiową. Opakowania z tworzyw sztucznych mogą być zarówno sztywne, jak i elastyczne.

***
Wysoka jakość za rozsądną cenę
W 1991 roku na polskim rynku powstała firma, która w krótkim czasie zdobyła pozycję lidera w branży producentów dozowników wagowych oraz pionowych maszyn pakujących – RADPAK Ltd. Fabryka Maszyn Pakujących. Przedstawiamy Państwu rozmowę z Panem Tadeuszem Radzanowskim, Prezesem firmy RADPAK.

***
Leszek Piecyk
Targi POWTECH 2004 i Kongres PARTEC - Norymberga 16–18 marca 2004 r.
NürnbergMesse GmbH są jednym z największych organizatorów imprez targowych w Niemczech, dysponując nowoczesnymi obiektami wystawienniczymi o powierzchni około 150 000 m2. W przeddzień Targów odbyło się wieczorem, w przestronnych wnętrzach Muzeum Nowego (na norymberskiej Starówce), uroczyste spotkanie organizatorów i grupy uczestników z licznym gronem zaproszonych dziennikarzy. Zasygnalizowano najważniejsze tematy i zakres ekspozycji targowych oraz przygotowanego bogatego programu imprez towarzyszących. Była to też pierwsza okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów.

***
Dariusz Mokry
PROCHEMIA w nowej formule
W dniach 25–27 lutego w halach COS TORWAR I w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6 a odbył się Międzynarodowy Salon Tworzyw Sztucznych i Chemii – PROCHEMIA 2004. W skład Salonu PROCHEMIA weszły trzy salony wystawiennicze: PTS – salon przetwórstwa tworzyw sztucznych, SURCHEM – salon surowców chemicznych i surowców przetworzonych, PROPAK – salon surowców i materiałów opakowaniowych.

***
Ewa Osiecka
Jubileuszowy AUTOMATICON `2004
Nieustanny postęp w rozwoju nowoczesnych technologii sprawia, że organizowane od 10 lat Targi Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON w Warszawie są dziś nie tylko najważniejszym wydarzeniem w branży, ale również „oknem na świat” nieustannie postępującej automatyzacji i innowacji wprowadzanych w tej dziedzinie. Stanowią specjalistyczne forum zarówno dla producentów, jak i odbiorców automatyki przemysłowej.

***
EUROLAB po raz szósty
W dniach 3 – 5 marca 2004 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyły się VI Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2004. Honorowy Patronat nad Targami objął Minister Nauki, Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych, prof. dr hab. inż. Michał Kleiber. Natomiast Patronat Merytoryczny – Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Andrzej B. Legocki.
 

Reklama