Pokaż menu

Firmy z okładek

Firmy z okładek
    
  
 

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 04/2002

Ważenie, Dozowanie, Pakowanie
numer 04/2002


Kazimierz Kacprzak
Technika ważenia w handlu i przemyśle
Podstawowymi przyrządami pomiarowymi powszechnie stosowanymi w rozliczeniach handlowych i procesach produkcyjnych są wagi. Elektronizacja wag znacznie rozszerzyła ich możliwości aplikacyjne i umożliwiła automatyzację procesu ważenia i rejestrację wyników. Najbardziej rozpowszechnione są wagi nieautomatyczne, na których waży się pojedyncze ładunki, umieszczone w sposób statyczny na pomoście wagi. Wagi te wymagają udziału operatora w procesie ważenia, na przykład do umieszczenia ładunku na pomoście lub jego zdjęcia, a także do odczytania wyniku ważenia. Wyniki ważenia mogą być w tych wagach rejestrowane samoczynnie, zapamiętywane i wykorzystywane do sterowania procesami technologicznymi.

***
Zmiany w wysokości opłat
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji miar i podległych im urzędów oraz trybu ich pobierania jest już zakończony i ostatecznie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku. Wysokość opłat za czynności organów i urzędów administracji miar określona jest obecnie w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji miar oraz trybu ich pobierania (Dz. U. Nr 81, poz. 882) wykonującego upoważnienie zawarte w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248 z późniejszymi zmianami).

***
Stowarzyszenie Producentów Wag w Polsce
W dniu 22 stycznia 2002 r. w siedzibie Głównego Urzędu Miar w Warszawie zorganizowano spotkanie, na które zostali zaproszeni przedstawiciele firm prowadzących działalność związaną z produkcją i dystrybucją wag i innych urządzeń do pomiaru masy oraz przedstawiciele instytucji związanych z branżą wagarską. W zebraniu mającym charakter informacyjno-organizacyjny zaproponowano przybyłym osobom powołanie stowarzyszenia, mającego na celu konsolidację branży wagarskiej oraz jej reprezentację na szerszym forum krajowym, jak i międzynarodowym. Uczestnicy, przedstawieciele 21 firm wagarskich oraz GUM, zapoznali się z ogólnie nakreślonymi celami i warunkami działalności Stowarzyszenia Producentów Wag w Polsce.

***
Dorota Kozanecka
Aktywne łożyskowanie magnetyczne Koncepcje układów sterujących
Artykuł zamieszczony w poprzednim numerze stanowił ogólne wprowadzenie w tematykę tego typu niekonwencjonalnych systemów łożyskowania. W konstrukcji systemu aktywnego magnetycznego zawieszenia wirnika maszyny wykorzystuje się fizykę zjawisk zachodzących w układzie: elektromagnesy panwi z uzwojeniami zasilanymi prądem - szczelina między czopem i panwią - czop łożyska. Obecnie zostanie zaprezentowany uproszczony opis tych zjawisk, który stanowi podstawę do opracowania odpowiednich modeli systemu łożyskowego i algorytmów jego regulacji.

***
Lech Borowik, Marek Kurkowski
Anemometr falowy z wybranymi sygnałami wymuszającymi
Badaniami przepływów płynów zajmu- je się w Polsce kilka zespołów ba-dawczych zarówno z wyższych uczelni, jak i z przemysłu. Istnieje wiele metod pomiarowych, które różnią się między sobą ideą działania, stopniem skomplikowania budowy, dokładnością [2,5,6,7,12]. Jedną z nich jest metoda termoanemometryczna, wykorzystująca zjawisko zależności wartości rezystancji od temperatury. Najczęściej stosowane są tu przyrządy z jednym czujnikiem - włóknem pomiarowym zwane konwekcyjnymi. Modyfikacją termoanemometru konwekcyjnego jest termoanemometr falowy. Prędkość przepływu jest tutaj uzyskiwana na podstawie czasu przejścia generowanej fali cieplnej na znanym odcinku pomiarowym pomiędzy włóknami przetwornika [2,6]. Można spotkać stosunkowo mało publikacji opisujących ich budowę, zasadę działania oraz zastosowanie.

***
Wagowe terminale przemysłowe seria PUE 4/6
Struktura nowoczesnych zakładów produkcyjnych to szereg połączeń między modułami realizującymi różnorakie funkcje. Wymiana informacji w takich przypadkach musi być szybka i pewna. Gwarantuje to pełny nadzór i właściwą reakcję na zdarzenia zachodzące w toku produkcji. Dla procesów związanych z ważeniem rozwiązaniem stosowanym powszechnie są terminale wagowe. Są to zazwyczaj swobodnie programowalne moduły, które są adaptowane dla potrzeb klienta. Najnowszym terminalem RADWAGU przeznaczonym do budowy systemów wagowych jest terminal PUE 4/6.

***
Krzysztof Jaszczyński
AK - nowe czujniki tensometryczne firmy SCAIME
W lipcu 2002 r. czołowy producent komponentów do urządzeń ważących, firma SCAIME, wprowadziła na rynek nową serię czujników tensometrycznych oznaczonych symbolem - AK. Czujniki te wykonane są całkowicie ze stali nierdzewnej i spełniają wymogi normy IP68. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnej (objętej zastrzeżeniem pa- tentowym), nowej koncepcji konstrukcyjnej, zapewniono doskonałe odizolowanie mostka tensometrycznego i kabli doprowadzających, bez szkody dla parametrów pomiarowych.

***
MINIDOZOWNIKI serii MDW z podajnikami ślimakowymi i spiralnymi dla WAGOWEGO i POJEMNOŚCIOWEGO odważania CIĄGŁEGO oraz dozowania PORCJOWEGO materiałów sypkich, ziarnistych i granulowanych
Minidozowniki MDW pracują na zasadzie różnicowego pomiaru ubytku masy w zbiorniku dozownika, wyposażone są w przetworniki tensometryczne klasy C3-C5 oraz w szybkie mierniki wagowe dla wag III kl. dokładności ze sterownikiem. MDW są urządzeniami dla wielu przemysłów, umożliwiającymi najwyższą dokładność pomiaru masy, dostosowanymi do indywidualnych własności fizycznych dozowanego materiału i do specyficznych wymagań procesów produkcyjnych.

***
TROLAN - system transmisji danych z obiektów przemysłowych i urządzeń pomiarowych
Przedstawiamy rodzinę urządzeń produkowanych przez firmę Introl pod wspólną nazwą Trolan. Urządzenia te powstały na skutek konieczności opracowania alternatywnego dla przewodowego lub radiowego sposobu transmisji danych. Upowszechnienie i potanienie zarówno sprzętu, jak i opłat eksploatacyjnych w systemach telefonii komórkowej GSM pozwoliło na wykorzystanie jej do transmisji danych. Przesyłanie danych odbywać się może w treści SMS-u lub podczas transmisji pakietowej GPRS.

***
Ważenie, dozowanie i sterylizowanie: trzy zadania - jedno rozwiązanie
Nazwa Barilla kojarzy się od razu z typową włoską potrawą, jaką jest "Pasta" czyli makaron. Paleta produktów przedsiębiorstwa jest jednak dużo szersza i obejmuje między innymi wszelkiego rodzaju wyroby piekarniczo-cukiernicze, które w całokształcie produkcji pełnią znaczącą rolę. Filozofia koncernu zakłada, że zdrowie klienta liczy się najbardziej, dlatego wytwarzane produkty muszą być dobre, zdrowe i odpowiednio wyważone, a ponadto, muszą one odpowiadać smakowym wymogom jakościowym. System dozowania podstawowych składników na linii produkcyjnej chleba, ciasteczek i ciast wyposażono w platformę METTLER TOLEDO typu DUCS600s.

***
AED - obróbka cyfrowa mierzonych sygnałów + sterowanie procesem
Nowe elementy rodziny zabudowanych wzmacniaczy AED zostały wzbogacone o m.in. większą ilość wejść/wyjść i możliwość komunikacji w sieci Profibus DP V1. Przy ich użyciu można m.in. zrealizować pełen system sterowania procesem napełniania (do 6 wyjść sterujących). Komunikacja z tymi układami może być realizowana poprzez interfejsy: RS232, RS422, RS485 lub Profibus DP V1.

***
STWORZONA DLA FIRM
Już czwarty rok przedsiębiorcy z Polski i całego świata mogą korzystać z usług Największej w Polsce Giełdy Ofert B2B portalu OPENKontakt.com. To niekwestionowany lider wśród serwisów B2B. Jak to sprawdzić? Najlepszym widocznym wskaźnikiem jest ilość zamieszczanych przez użytkowników ofert - codziennie przybywa ich od 400 do 600. Na polskim rynku nie ma innej, porównywalnej Giełdy Ofert B2B, na której użytkownicy zamieszczaliby chociaż połowę ilości ofert zamieszczanych na giełdzie portalu OPENKontakt.com.

***
Skuteczne rozwiązywanie problemów dozowania
Elektromagnetyczne, membranowe pompy dozujące przeznaczone są do precyzyjnego dozowania wszelkich chemikaliów w szerokim zakresie gęstości i lepkości. Znajdują zastosowanie w procesach uzdatniania wody pitnej, oczyszczania ścieków oraz w przemysłowych procesach technologicznych. Zastosowane w ich konstrukcji najnowsze rozwiązania technologii materiałowej zapewniają wysoką odporność chemiczną oraz trwałość użytkową. Szeroka oferta pomp obejmuje kilka typów, zróżnicowanych pod względem sposobu sterowania wydajności oraz konstrukcji głowic.

***
Piotr Buryło
Serwis automatyka.pl - przewodnik po świecie automatyki
Serwis automatyka.pl kończy prace nad usystematyzowanym i opisanym zbiorem blisko 200 linków do internetowych witryn zagranicznych związanych bezpośrednio lub pośrednio z automatyką. Już wkrótce zbiór ten będzie dostępny pod adresem www.automatyka.pl/links Baza ta będzie posegregowana według ściśle określonych kategorii w celu łatwego poruszania się po niej. W prosty sposób zaprezentowana zawartość, funkcjonalność oraz przydatność dla automatyka czy też zwykłego internauty, pozwoli na lepszy dostęp do światowych trendów i technologii.

***
Ewa Majewska
Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK 2002
W dniach od 10 do 13 września 2002 r. teren Międzynarodowych Targów Poznańskich zmienił się w miejsce spotkań przedstawicieli branży opakowaniowej z całego świata. Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK 2002 to specjalistyczna oferta skierowana do wszystkich, których działalność związana jest z szeroko rozumianym przemysłem opakowaniowym, aż po magazynowanie i działania logistyczne. Wyniki gospodarcze, osiągnięte w pier- wszej połowie tego roku, pozwalają wierzyć, że Polska znajdzie się wkrótce na ścieżce wzrostu. Zwiększa się, w porównaniu do połowy ubiegłego roku, produkcja, maleje ujemne saldo w handlu zagranicznym, spada inflacja - co powoduje wzrost siły nabywczej, wynagrodzeń i świadczeń. Na możliwość poprawy koniunktury wskazują też tendencje wzrostowe w handlu detalicznym oraz przełamywanie negatywnych tendencji w przemyśle i budownictwie. Do optymizmu skłania mnie także każda wizyta na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Tutaj można zapoznać się z wyborową ofertą polskich producentów i handlowców, obejrzeć oryginalne, ambitne projekty, docenić jakość wykonania - stwierdził Jacek Piechota, Minister Gospodarki.

***
Katarzyna Kajstura
Jubileuszowy ENERGETAB 2002
15. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2002 odbywały się w dniach od 17 do 19 września. Hasło tegorocznej imprezy brzmiało: "ENERGETAB 2002 ofertą modernizacji polskiej elektroenergetyki". Zwiedzający mogli zapoznać się z najnowszymi produktami ponad 350 firm krajowych i zagranicznych, konkurujących na wymagającym rynku dostawców dla energetyki. Uroczyste otwarcie jubileuszowych Targów odbyło się tradycyjnie w sali klubowej hotelu ZIAD z udziałem zaproszonych gości oraz przedstawicieli wystawców i środowiska energetyków. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Targów, wiceprezes zarządu ZIAD Bielsko-Biała SA, Ryszard Migdalski, powitał m.in. przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki Jerzego Maślankę, dyrektora departamentu Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA Andrzeja Pazdę, dyrektora generalnego Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska Sławomira Krystka, członka zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Tadeusza Malinowskiego, przedstawiciela Prezydenta Miasta Bielska-Białej Wojciecha Keniga oraz Antoniego Pilarczyka, Prezesa Zarządu ZIAD SA, jako gospodarza Targów.

***
Katarzyna Jaworek
Targi METAL i CONTROL-TECH razem
Targi Kielce od 10 lat działają na polskim rynku wystawienniczym. W dorocznym rankingu polskich organizatorów targów, przygotowywanym przez Polską Korporację Targową, Targi Kielce zajmują drugą pozycję. Wicelider targów w Polsce dysponuje drugą pod względem wielkości w kraju, po Międzynarodowych Targach Poznańskich, własną powierzchnią wystawową. W obiektach Targów Kielce znajduje się nowoczesne Centrum Konferencyjne. Jego atuty to doskonałe wyposażenie w sprzęt audio-wizualny, łącza internetowe o przepustowości 2 Mb/s. we wszystkich pomieszczeniach oraz przestronne, klimatyzowane sale konferencyjne, których demontowane ściany pozwalają na dowolną aranżację powierzchni konferencyjnej. Strategia rozwoju Targów zakłada umocnienie firmy na pozycji czołowego ośrodka wystawienniczego w południowej i wschodniej części Polski oraz silnego regionalnego ośrodka targowego w tym rejonie środkowo-wschodniej Europy. Dbałość o klienta, wysoka jakość usług i dążenie do standardów porównywalnych z zachodnimi centrami wystawowymi to główne dewizy działania wicelidera polskich targów.

***
Zdzisław Kwiatkowski
Ważenie stare jak świat - część czwarta
Pierwszymi stosowanymi wagami były wagi równoramienne prosto-dźwigniowe - zostały one opisane w poprzednich artykułach tego cyklu. Nie jest to jedyna konstrukcja stosowana w budowie wag mechanicznych. W tym artykule zostaną przedstawione konstrukcje wag prosto-dźwigniowych nierównoramiennych.

Reklama