Pokaż menu

Firmy z okładek

Firmy z okładek
    
 

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 01/2004

Ważenie, Dozowanie, Pakowanie
numer 01/2004


Ewa Mączewska
Dyrektywy „nowego podejścia” – ocena zgodności – notyfikacja
Swobodny przepływ towarów jest jednym z ważniejszych elementów Wspólnego Rynku Europejskiego. Dla jego powstania należało stworzyć warunki, żeby wyroby legalnie wyprodukowane lub wprowadzane na rynek w jednym państwie miały zagwarantowany swobodny przepływ w całej Wspólnocie, jeżeli te wyroby spełniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz jeżeli są odpowiednio oznakowane na terytorium państwa eksportującego. W tym celu konieczne było usunięcie barier technicznych wynikających z różnych przepisów i wymagań w poszczególnych krajach.

***
Wiesław Kopacz
Przemysłowe procesy technologiczne - Ważenie i dozowanie surowców
Zakłady przemysłowe, które w procesach technologicznych stosują surowce sypkie i ich mieszaniny, były w minionych latach wyposażone w linie i gniazda ważenia i dozowania surowców oparte na wagach mechanicznych z głowicami uchylnymi. Automatyzacja procesu ważenia realizowana była przy pomocy wyłączników kontaktronowych mocowanych w głowicy uchylnej wagi. W nowszych rozwiązaniach stosowane były optyczne tarcze kodowe. Duże zapotrzebowanie na modernizacje starych linii i gniazd dozowania surowców było powodem opracowania w PIAP szeregu nowoczesnych urządzeń stosowanych w tych liniach,

***
Logistyka w Andvord - Automatyczny system pomiaru objętości
CS5120 Measuring Arm, firmy Cargoscan, stał się kluczowym faktorem w nowym systemie zarządzania magazynu u norweskiego sprzedawcy artykułów biurowych Rich Andvord AS (Oslo). Jego zastosowanie gwarantuje optymalne wykorzystanie zasobów przy jednoczesnym wzroście skuteczności i obniżeniu kosztów procesu.

***
Kontrola jakości w Holt Lloyd...
Holt Lloyd, przedsiębiorstwo należące do grupy Honeywell, wyspecjalizowało się, w swych zakładach rozlewczych w Breuil le Sec (Francja), w wytwarzaniu produktów konserwujących dla samochodów (spraye uszczelniające do opon, środki polerujące, odmrażacze, substancje wspomagające do silników itd.). W ciągu roku opuszcza zakład około 10 do 12 milionów sztuk produktów, trafiając do ogólnego handlu oraz licznych centrów samochodowych.

***
Technologie ważenia w instalacjach przemysłowych
W obecnym czasie trudno sobie wyobrazić rozwiązanie zagadnień procesów dozowania i mieszania produktów bez użycia technik ważenia. W szczególności, gdy charakter surowca czy też gotowego produktu nie pozwala na użycie innych metod pomiaru.

***
Jakość produktów – tradycja firmy Merck
Na całym świecie nazwa Merck kojarzy się z wysoką jakością produktów. Obecnie pojęcie jakości ma dla firmy Merck znaczenie daleko wykraczające poza tradycyjnie rozumianą jakość produktów i obejmuje także kompleksową obsługę klientów. Z tego względu, obok czystości produktu i powtarzalności właściwości odczynnika dla różnych szarż, istotne znaczenie mają również: szybkość dostawy, opakowanie zorientowane na charakter zastosowania, kompetentne doradztwo, możliwość nawiązania kontaktu, zgodność produktu ze środowiskiem naturalnym czy uzyskiwanie wiarygodnych wyników.

***
Paweł Kula
Dozowanie substancji w procesach pakowania
Przy dużym asortymencie produkcji mechanizacja usprawnia łańcuch logistyczny firmy. Maszyny do dozowania są obecnie powszechnie wykorzystywane w dynamicznie rozwijających się polskich i zagranicznych firmach. Obecnie na krajowym rynku maszyn pakujących każdy producent farmaceutyków, kosmetyków, artykułów spożywczych, chemii gospodarczej itp. może znaleźć coś dla swojej firmy. Wśród urządzeń wspomagających proces pakowania poszukiwane są często maszyny dozujące. Proces dozowania dotyczy cieczy, kremów i past o różnych lepkościach i własnościach chemicznych (w tym również cieczy łatwo pieniących się), substancji sypkich (proszki, granulaty), a także obiektów o powtarzalnych kształtach i wymiarach (tabletki, drażetki, kapsułki itp.). Jest to możliwe dzięki szerokiej gamie dozowników, które dają dzisiaj olbrzymie możliwości w wielu zastosowaniach.

***
Monika Łuczak
Nowoczesne zgrzewanie – zgrzewarki Saxon
Amerykański koncern FISCHBEIN jest powszechnie znany w branży maszyn pakujących jako producent i dostawca najwyższej światowej technologii i rozwiązań dotyczących zaszywania otwartych worków. Od ponad 90 lat FISCHBEIN produkuje, unowocześnia i ciągle udoskonala głowice i systemy szyjące, pozostając absolutnym liderem w tej dziedzinie. Jednocześnie, obserwując rynek opakowań oraz stale rosnącą rolę i zwiększony popyt na opakowania foliowe, zarząd FISCHBEIN-a podjął decyzję o przejęciu angielskiego przedsiębiorstwa THAMES PACKAGING EQUIPMENT COMPANY, firmy specjalizującej się w technologii zgrzewania i producenta bezkonkurencyjnych, nowoczesnych zgrzewarek SAXON.

***
Grażyna Rymarz
Dyrektywy UE a opakowania z tworzyw sztucznych
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiąże się z dostosowaniem się krajowych producentów i przetwórców do ustalonych wymagań ujętych w dyrektywach Unii Europejskiej. Szczególnie dotyczy to wymagań wymienionych w Dyrektywie 90/128/ EEC wraz ze zmianami ujętymi w Dyrektywach: 92/39/EEC, 93/9/ EEC, 95/3/EC, 96/11/EC, 99/91/EC dla materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przewidzianych do kontaktu z żywnością oraz wymagań dotyczących zawartości metali ciężkich i poziomu recyklingu ujętych w Dyrektywie 94/62/EC.

***
Działania na rzecz producentów wag
Zarząd Stowarzyszenia Producentów Wag w Polsce zgodnie z wyznaczonymi celami działania na lata 2003/2004 podejmuje różnorodne przedsięwzięcia, mając za zadanie stworzenie warunków organizacyjnych i prawnych produkcji i swobodnego przepływu wyrobów wytwarzanych przez krajowych producentów wag.

***
Zdzisław Kwiatkowski
Wystawa wag
Wagi, odważniki, historia pomiaru masy – czy te zagadnienia potrafią zainteresować, zafascynować ludzi żyjących w czasach szybkiego rozwoju elektroniki, informatyki, telekomunikacji? Czy stać nas na chwilę wspomnień, refleksji o przeszłości? Wiele podobnych pytań pojawia się w dzisiejszej rzeczywistości, podporządkowanej gospodarce rynkowej i chęci uzyskania dodatnich efektów ekonomicznych w każdej dziedzinie życia.

***
COBRO – uznanie i prestiż
Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Stanisławem Tkaczykiem, Dyrektorem Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań (COBRO) w Warszawie.

***
Bohdan Czerniawski
Rozwój nowoczesnych systemów pakowania
Postęp w dziedzinie opakowań z tworzyw sztucznych w znacznym stopniu związany jest z rozwojem nowoczesnych systemów pakowania. Zachodzi tu niewątpliwie sprzężenie zwrotne, bowiem opakowania z tworzyw sztucznych umożliwiają wdrażanie tych systemów.

***
Przemysł opakowaniowy – korzyści ze stosowania standardów ADC i EDI - Usprawnienia łańcucha dostaw w przemyśle opakowaniowym
Anna Kosmacz-Chodorowska Zastosowanie systemów automatycznej (ADC) i elektronicznej wymiany danych (EDI) umożliwia czerpanie maksymalnych korzyści, gdy stosowane są globalne standardy rynkowe i narzędzia gospodarki elektronicznej, zgodnie z systemem EAN.UCC. Ponadto wykorzystanie standardów EAN.UCC umożliwia podniesienie efektywności nie tylko u stosującej je firmy, ale także w systemach handlowych jej dostawców i klientów, w tym przez udziałowców i klientów przemysłu opakowaniowego.

***
Wojciech Surtel, Piotr Zubkowicz
Dyskretny model przetwornika napięcia w kod z modulatorem sigma–delta
Przetwarzanie analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe jest nierozerwalnie związane z rozwojem mikroprocesorów oraz technologii cyfrowego przetwarzania sygnałów (CPS). Obie dziedziny wywierały i wywierają nadal silny wpływ na rozwój przetworników analogowo--cyfrowych i cyfrowo-analogowych (AC i CA) oraz cyfrowych wzmacniaczy pomiarowych, których stanowią integralną część. Sygnały w otaczającym nas świecie to sygnały analogowe (ciągłe w czasie). Mikroprocesory i technologia CPS operują natomiast na wielkościach dyskretnych. Przetworniki AC i CA są więc ogniwem łączącym otaczający nas świat ze zdyskretyzowanym światem komputerów.

***
Jerzy Stępień
Wymagania bezpieczeństwa maszyn na rynku UE
Jednym z podstawowych praw konsumenta na świecie jest ochrona przed produktami, które mogą stwarzać zagrożenie życia, zdrowia i środowiska naturalnego. To dlatego państwa i organizacje konsumenckie wymuszają na producentach i usługodawcach przestrzeganie norm chroniących klientów przed zakupem towarów lub usług niespełniających tego wymogu.

***
VI Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2004
Honorowy Patronat nad Targami objął Minister Nauki, Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych, prof. dr hab. inż. Michał Kleiber. Natomiast Patronat Merytoryczny – Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Andrzej B. Legocki. Targi EuroLab organizowane od pięciu lat stały się prestiżowym miejscem spotkań producentów i dystrybutorów sprzętu analitycznego, kontrolnego i pomiarowego oraz przedstawicieli świata nauki.

Reklama