Pokaż menu

Firmy z okładek

Firmy z okładek
    
  
 

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 03/2003

Ważenie, Dozowanie, Pakowanie
numer 03/2003


Ewa Mączewska
Wzorce jednostek miar
Zgodnie z upoważnieniem art. 7 ustawy Prawo o miarach Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar (Dz. U. Nr 31, poz. 257). W rozporządzeniu określono warunki i tryb uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar oraz niezbędną dokumentację wzorców, uwzględniając obowiązki jednostek organizacyjnych ubiegających się o uznanie wzorców za państwowe wzorce jednostek miar, jak również powiązanie tych wzorców z międzynarodowymi wzorcami jednostek miar lub wzorcami w innych krajach. Zgodnie z tym rozporządzeniem za państwowe wzorce jednostek miar uznawane są wzorce legalnych jednostek miar podstawowych oraz pochodnych w tych dziedzinach, w których są stosowane przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej.

***
Kontrola statystyczna towarów paczkowanych
Roosnące wymagania Klientów, wymagania prawne obo-wiązujące w krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce od początku br., rosnąca konkurencja, redukcja kosztów, dbałość o wizerunek własnej firmy i marki sprawiają, że coraz bardziej istotne są zagadnienia związane z kontrolą jakości produkcji. Jednym z elementów kontroli jakości produkcji jest kontrola cięża- ru netto produktów paczkowanych. Zbyt mała zawartość produktu w opakowaniu, niezgodna z deklarowaną masą, a z drugiej strony napełnienie zbyt dużą ilością produktu - powodują straty.

***
Jan Zajączkowski
CATMAN - Oprogramowanie dla profesjonalistów z dziedziny technik pomiarowych
HBM jest wiodącym producentem czujników i systemów wzmacniaczy pomiarowych do pomiaru wielkości mechanicznych. Pakiet oprogramowania o nazwie firmowej "CATMAN" został opracowany dla najpowszechniej używanego systemu operacyjnego - MS WINDOWS - i jest przeznaczony przede wszystkim dla techników i inżynierów metrologów.

***
Marek Kurkowski
Metodyka przetwarzania sygnałów w pakiecie DasyLab
Praca zawiera opis możliwości zastosowania pakietu programowego DasyLab do analizy sygnałów informacyjnych rejestrowanych w komputerze. Omówiono funkcje wybranych modułów funkcjonalnych realizujących akwizycję, przetwarzanie i wizualizację przebiegów. Przedstawiono budowę i działanie przykładowego układu analizy sygnałów.

***
Mierniki firmy B&C Electronics pH/ORP, przewodności, zawartości tlenu, chloru
Mikroprocesorowe mierniki/regulatory serii 7685, amerykańsko-włoskiej firmy B&C, wykonane w najnowszej technologii druku powierzchniowego oraz oprogramowane w sposób przyjazny dla obsługi, znajdują zastosowanie we wszystkich procesach technologicznych, oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody. Mierniki, standardowo typu tablicowego, mogą być umieszczone w obudowie polowej. Dostępne są mierniki, regulatory dla pomiarów pH, ORP, przewodności, tlenu rozpuszczonego, chloru szczątkowego Cl2, ClO2, ozonu O3, mętności.

***
Wojciech Surtel, Mariusz Duk, Anna Smolińska
Cyfrowe przetwarzanie sygnału w ważeniu dynamicznym pojazdów
Ważenie należy do grupy najdokładniejszych technik pomiarowych. Zakres wykorzystania pomiaru masy w nowoczesnych systemach pomiarowych stanowi ok. 10% obecnie stosowanych metod. Pod względem rozwiązań konstrukcyjnych, zasady działania oraz klasy dokładności istnieje wiele rodzajów wag. Pomiar masy poprzez ważenie dynamiczne stosowany jest obecnie głównie w celu określenia i kontroli przepływu masy, nacisku kół, osi i wózków pojazdów szynowych, osi i kół pojazdów samochodowych, w diagnostyce stanu technicznego taboru itp.

***
Z działalności Stowarzyszenia Producentów Wag w Polsce
Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w styczniu br. przyjął harmo nogram pracy organizacji na 2003 r. W celu realizacji głównych celów działania, wynikających ze Statutu i uchwały programowej I Walnego Zebrania, określono obszary i zasady współpracy z Głównym Urzędem Miar oraz płaszczyzny współdziałania producentów wag należących do Stowarzyszenia. Przyjęto także kierunki działalności szkoleniowej.

***
Wagi AXIS - szeroki asortyment i zgodność z przepisami UE
Firma AXIS jest znanym producentem, a także eksporterem wag elektronicznych w szerokim asortymencie obejmującym wagi do laboratoriów, aptek, sklepów, zakładów jubilerskich, działów kontroli jakości, magazynów oraz linii produkcyjnych. W ofercie znajdują się również wagi specjalne: nierdzewne i hermetyczne, odporne na wilgoć i agresywne czynniki chemiczne. Charakterystyczną cechą naszej oferty jest wysoka jakość produktów, w większości zgodnych już z wysokimi wymaganiami przepisów Unii Europejskiej, oraz niska cena dostosowana do oczekiwań krajowych odbiorców.

***
Przetworniki tensometryczne SCAIME zgodne z nową europejską dyrektywą ATEX
ATEX to skrót od francuskiego terminu: "ATmosphere EXplosible", który odno- si się do środowiska/atmosfery, w którym w normalnych warunkach ciśnienia i temperatury mieszanina powietrza i substancji palnych (w formie gazu, par lub pyłu) wybucha w wyniku zapłonu. ATEX 94/9/CE (artykuł 100 A/137 Traktatu Rzymskiego) to symbol nowej dyrektywy europejskiej, która ma zastosowanie do urządzeń i systemów, których używa się w środo-wisku ATEX. Dotyczy ona nie tylko elektrycznych i nieelektrycznych urządzeń, komponentów i systemów zabezpieczeń w strefie ATEX, ale również systemów kontrolnych zlokalizowanych poza tą strefą i pracujących w środowisku bezpiecznym, lecz które kontrolują urządzenia umieszczone w strefie ATEX.

***
Zestawienie producentów i dystrybutorów wag, urządzeń dozujących i aparatury pomiarowej
W tabeli zestawiono dane firm wg: nazwa firmy, szczegóły oferty, adres, kontakty, osoba zarządzająca.

***
Stowarzyszenie Wagarzy Polskich członkiem CECIP
CECIP, czyli Europejskie Stowarzyszenie Producentów Wag, jest największą i najbardziej prestiżową organizacją działającą w branży wagarskiej w Europie. Skupia ona w swym gronie największe branżowe organizacje narodowe z krajów Unii Europejskiej i kandydujących. Powstała w latach 50. XX wieku i od tamtego czasu wywiera silny wpływ na organizację i regulacje prawne obowiązujące na rynku wagarskim, między innymi poprzez bliską współpracę z OIML. Przyjęcie polskiej organizacji do tego szacownego grona umacnia w znaczący sposób pozycję polskich przedsiębiorców działających w tym sektorze na arenie europejskiej i pozwoli im na aktywne wpływanie na kształtowanie jego oblicza.
 

Reklama