Pokaż menu

Firmy z okładek

Firmy z okładek
    
  
 

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 01/2002

Ważenie, Dozowanie, Pakowanie
numer 01/2002


Bogdan Siemieniuk
Ważenie dynamiczne - kłopoty i korzyści
Wagi do ważenia dynamicznego (w ruchu) ładunków to także wagi nieautomatyczne, tj. takie wagi, które wymagają udziału operatora przy nakładaniu (najeżdżaniu) ładunku w postaci np. pojazdu. Filozofia ważenia ładunków w czasie ich przemieszczania się po wadze jest ze wszech miar słuszną i praktycznie możliwą do realizacji w warunkach rzeczywistych pomiarów technicznych. Dlatego też autor na wstępie zachęca do odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną błędów ważenia dynamicznego ładunków na wadze i złej o nich opinii; czy są to ich niskie parametry techniczne, czy też przyczyny leżą po stronie nieprawidłowego użytkowania?

***
Katarzyna Jaworek
Działalność Stowarzyszenia Producentów Wag w Polsce w latach 1992 - 1997
W 1991 roku podjęte zostały działania mające na celu powołanie do browolnej i samorządowej organizacji reprezentującej producentów wag, której zadaniem byłoby działanie w oparciu o ustawę z dn. 7.04.1989 roku traktującą o prawach stowarzyszeń. Owe działania zostały podjęte z inicjatywy Lubelskiej Fabryki Wag z Lublina. Sugestia utworzenia takiej organizacji została skierowana do wszystkich przedsiębiorstw i instytucji związanych z produkcją i handlem wagami oraz inną działalnością w branży wagarskiej.

***
Ewa Majewska
Seminarium dla producentów wag nieautomatycznych
W Głównym Urzędzie Miar w Warszawie w dniach 17 - 19.12.2001 zorganizowano seminarium. Było ono skierowane do producentów wag nieautomatycznych (NAWI´s) w ramach programu Phare 99 projekt 3.1. Tematem seminarium były systemy jakości producentów i dyrektywa 90/384 EEC, ze zmianą, dotycząca harmonizacji prawodawstwa państw członkowskich w zakresie wag nieautomatycznych. Dyrektywa 90/384 EEC jest dyrektywą tzw. "nowego podejścia", jest więc obowiązkowo przenoszona do prawa Państw Członkowskich, natomiast deklaracja zgodności produktu z zatwierdzonym typem jest jednym z możliwych modułów dyrektywy, dotyczącym producentów, których system jakości jest zatwierdzony przez jednostkę notyfikowaną.

***
Pompy dozujące firmy LMI DOSAPRO MILTON ROY VARIPULSEŽ - sterownik pomp dozujących serii G
Sterownik VARIPULSEŽ umożliwia kontrolę pracy pomp typoszeregu G. poprzez zmianę wydajności pompy w trybie pracy ręcznej lub auto-matycznej. Sterowanie sygnałem impulsowym 0 - 144 imp./min., sygnałem napięciowym 0 - 10 V lub sygnałem prądowym 4 - 20 mA jest możliwe w wyposażeniu standardowym. Jako opcja dostępne są systemy sterowania RS232 lub komunikacja poprzez PROFIBUS DP.

***
Zbigniew Pawelski, Tomasz Agaciński
Program X-ONE oraz system X-PERT 500 jako software i hardware stanowiska do badań silników spalinowych
Wymagania stawiane nowoczesnym hamowniom powodują, iż tradycyjne metody badania silników spalinowych stają się wysoce nieefektywne. Wykonanie niektórych badań stało się wręcz niemożliwe bez użycia elektronicznych systemów akwizycji umożliwiających jednoczesną rejestrację wielu pomiarów. Hamownia silnikowa firmy Schenck, znajdująca się na wyposażeniu Instytutu Pojazdów Politechniki Łódzkiej, spełnia wymienione wymagania. Korzystając z tej hamowni, wykonano charakterystyki obciążeniowe silnika RabaMAN, które w następnej kolejności posłużyły do wykonania charakterystyki uniwersalnej tego silnika przy użyciu programu komputerowego UniPlot.

***
Monika Łuczak-Wiśniewska
Najnowsze osiągnięcia w technologii pakowania produktów sypkich na podstawie doświadczeń w przemyśle mleczarskim
Jednym z istotnych elementów w procesie produkcji mleka w proszku, kazeiny i innych sypkich wyrobów mleczarskich jest ich porcjowanie i dalej pakowanie. Cele marketingowe, konieczność redukcji kosztów, wymagania techniczne i sanitarne oraz rosnąca konkurencja są kluczowymi czynnikami wymuszającymi potrzebę wdrażania nowych technologii również na tym odcinku procesu produkcyj-nego. Pakowanie produktów typu mleko w proszku, kazeina itp. odbywa się najczęściej do worków papierowych z wewnętrzną wkładką foliową, które wymagają najpierw zgrzania wewnętrznejj folii, a następnie zaszycia worka z nałożeniem na jego górę papierowej taśmy. Zatem najważniejszymi urządzeniami, które zapewniają ostatecznie szczelne, solidne, a zarazem estetyczne opakowanie o właściwej wadze, są wagopakarka, zgrzewarka i zaszywarka.

***
Wiktor Góźdź
Nowa seria procesorów wagowych GSE Mierniki, o jakich wielu nawet nie marzyło
W numerze 1/2001 kwartalnika "Ważenie i Dozowanie" miałem przyjemność zaprezentować Państwu rodzinę swobodnie programowalnych procesorów wagowych amerykańskiej firmy GSE Scale Systems. Na bazie różnych odmian serii 650 wykonano do tej pory kilkadziesiąt różnorodnych aplikacji, co pozwoliło na potwierdzenie ich walorów użytkowych. Pod koniec roku 2001 w sprzedaży znalazło się kilka nowych serii procesorów wagowych, zastępujących dotychczas produkowane modele.

***
"Cudze chwalicie, swego nie znacie..." czyli polskie elektroniczne, automatyczne wagi porcjujące, odważające oraz wagi do napełniania minikontenerów typu BIG-BAG
Do początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Polska miała ograniczony dostęp do najnowszych technologii. Z tego powodu większość "zachodnich" urządzeń, w tym różnego typu wagi, miała lepsze parametry i właściwości użytkowe w porównaniu do polskich produktów. Zmiany początku lat dziewięćdziesiątych przyniosły między innymi dostęp polskich firm do najlepszych podzespołów elektronicznych i nowoczesnych technik używanych na świecie. Wiele z tych technik dopiero pojawiło się na rynkach światowych i były nowe nie tylko dla firm polskich. Powstała paradoksalna sytuacja: w wielu wypadkach polskie firmy nie tylko nie musiały "doganiać" zachodniej konkurencji, ale nie obarczone balastem starych rozwiązań, od razu uczyły się stosowania najnowszych technologii. Szczególnie szybko rozwijające się techniki komputerowe i elektronika przemysłowa stworzyły pole do popisu dla młodej kadry inżynierskiej.

***
Michael Melich
Kontrola jakości w technice wagowej - również w strefach przeciwwybuchowych
Precyzyjne utrzymanie norm jakości - narzucone prawnie lub wymagane przez odbiorców - jest podstawą sukcesu producenta. Dotyczy to zarówno kontroli ilościowej towarów paczkowanych, jak i kontroli statystycznej w procesach produkcyjnych. Podstawą sukcesu jest kombinacja precyzyjnej techniki wagowej oraz odpowiednio dobranego oprogramowania. Różnorodność produktów stawia wysokie wymagania dla stosowanych wag. Dotyczy to również stref przeciwwybuchowych. Substancje chemiczne, jak aktywatory, podkłady malarskie oraz rozpuszczalniki, podlegają również kontroli ilościowej towarów paczkowanych. Celem jest przestrzeganie wewnętrznych norm zakładowych, przepisów prawnych oraz optymalizacja wydatków poprzez oszczędność cennych surowców.

***
Michael Melich
Kontrola procesów produkcyjnych na przykładzie kontroli ilościowej towarów paczkowanych w sieciach komputerowych
Stosowany na całym świecie system SPCfWin do kontroli statystycznej ilościową kontrolę towarów paczkowanych. Umożliwia niezawodne oraz nieprzerwane ujęcie prób losowych, ich obróbkę oraz archiwizację danych. SPCfWin to gwarancja uzyskania znaku "e".

***
UNISCALE - krok w przyszłość
Z ogromną przyjemnością pragniemy Państwu przedstawić firmę Uniscale, która na rynku polskim od ponad 10 lat zajmuje się sprzedażą i serwisowaniem systemów ważących. Rozpoczęliśmy jako wyłączny przedstawiciel duńskiego koncernu Scanvaegt, oferującego sprzęt ważący głównie dla przemysłu spożywczego mokrego (mięso, drób, ryby). W drugiej połowie lat 90., wraz z wejściem do Polski zagranicznych sieci handlu detalicznego, firma Uniscale rozpoczęła współpracę z brytyjskim koncernem Avery Berkel. W ciągu ostatnich kilku lat staliśmy się jednym z wiodących dostawców kompleksowych systemów ważących dla sieci super- i hipermarketów, wśród których naszymi największymi odbiorcami są Carre-four i Geant. Po sukcesach na rynku urządzeń ważących dla handlu przyszła teraz kolej na wagi i systemy dozujące dla przemysłu.

***
Sławomir Janas
Radwag - wagowe systemy ewidencji odpadów
W czasach antycznych wśród odpadów dominowały resztki jedzenia, gliniane naczynia i ubrania z naturalnych włókien. Wszystkie tego typu odpady zanieczyszczały środowisko, ale ulegały całkowitemu rozkładowi. Problem odpadów dał się we znaki również mieszkańcom miast średniowiecznych. Wszystkie odpady i nieczystości wylewane były z okien. W wielu miastach europejskich zwyczaj wyrzucania odpadów przez okno trwał aż do XVIII wieku. Koniec XIX wieku to początek w miarę zorganizowanego systemu składowania odpadów. Pomimo szybkiego rozwoju przemysłu oraz wzrostu liczby mieszkańców odpady nie stanowiły wówczas takiego problemu jak dziś. Wiek XX, a zwłaszcza jego druga połowa, to szybki wzrost produkcji towarów, co przy konsumpcyjnym trybie życia daje olbrzymie ilości śmieci. Obecnie człowiek produkuje od 200 aż do 1000 kg (w zależności od kraju) odpadów rocznie.

***
Krzysztof Jaszczyński
SCAIME czujniki tensometryczne - 10 lat na polskim rynku
Firma SCAIME powstała w 1983 roku z połączenia kilku firm, które od wielu lat dostarczały czujniki tensometryczne dla francuskich producentów wag i urządzeń pomiarowych. Siedziba firmy mieści się we Francji, w Annemasse, i jest oddalona o 20 km od Międzynarodowego Lotniska w Genewie. Od samego początku swojej działalności SCAIME postawiła na jakość produktów, co znalazło odzwierciedlenie w przyznaniu certyfikatów OIML na większość z blisko 100 000 produkowanych rocznie czujników tensometrycznych i zostało uwieńczone przyznaniem w 1999 roku certyfikatu ISO 9002. Wysoką jakość zapewnia dbałość o właściwe materiały wejściowe, ścisła kontrola procesu produkcyjnego i wyrafinowana kontrola jakości produktu końcowego, potwierdzona odpowiednimi atestami.

***
Systemy wagowe firmy Bitzer - Innowacyjność i niezawodność
Firma Bitzer GmbH mająca siedzibę w Hildesheim (Dolna Saksonia) i działająca w rejonie o szczególnie intensywnej produkcji rolnej (zboża, buraki cukrowe) dzięki konsekwentnemu stosowaniu innowacyjnych technologii ugruntowała swoją pozycję jako dostawca systemów wagowych dla przemysłu zbożowo-młynarskiego i cukrowniczego. Najwyższy poziom techniczny w obrocie zbożem i nasionami prezentuje system przyjęciowy z zastosowaniem wagi pojazdowej z pochylanym pomostem.

***
Maciej Zajączkowski
WAGI ZBIORNIKOWE - praktyczne wskazówki doboru przetworników tensometrycznych
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na wagowe metody określania zawartości zbiorników stanowiących element instalacji technologicznych w wielu branżach (np. w przemyśle spożywczym, paszowym, materiałów budowlanych), coraz częściej spotykam się z dużym zainteresowaniem zastosowaniem komponentów firmy HBM w różnych wagach zbiornikowych.

***
Co każda firma wiedzieć powinna? (o Serwisie automatyka.pl)
W Serwisie automatyka.pl zarejestrowanych jest już blisko 600 firm, a miesięcznie odwiedza go ponad 9 tysięcy osób. Główną zaletą Serwisu jest jego interaktywność, która sprzyja powstawaniu zawodowej społeczności automatyków. Prześledźmy, z jakich możliwości może korzystać każda z zarejestrowanych firm.

***
Katarzyna Jaworek
Wspólna oferta Targów OPREX i FOODTARG
W dniach 22 - 25 listopada 2001 roku, w Katowicach odbyły się XIV Międzynarodowe Targi Spożywcze FOODTARG i Targi Opakowań i Maszyn Pakujących OPREX. Jest to już tradycyjnie miejsce spotkań firm zajmujących się tą branżą. Targi Opakowań i Maszyn Pakujących OPREX zostały zorganizowane w tym samym czasie, co Targi FOODTARG, ponieważ wzajemnie uzupełniają swą ofertę i czynią ją w ten sposób bardziej atrakcyjną. Na Targach były prezentowane maszyny i urządzenia pakujące, maszyny do wyrobu opakowań, a także materiały opakowaniowe i gotowe opakowania wszystkich typów. Pojawiły się również w ofercie drukarki kodów kreskowych, wytłaczarki oraz materiały eksploatacyjne do tych urządzeń. Patronat merytoryczny nad Targami sprawowała Krajowa Izba Opakowań z Warszawy.

***
Katarzyna Jaworek
Wystawa wagarska - po raz pierwszy w Polsce
W dniu 20 października 2001 roku nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy pt. "Uwaga - Waga" w Muzeum Techniki w Warszawie, mającym swoją siedzibę w Pałacu Kultury i Nauki. Wystawa została pomyślana tak, by zwiedzający mogli zapoznać się z historią wagi i metrologii. Na planszach, na których znajdowała się część teoretyczna, umieszczono najważniejsze daty z historii rozwoju wagi oraz niektóre jednostki ciężaru obowiązujące w poszczególnych krajach na początku XX wieku przed wprowadzeniem systemu metrycznego.

***
Katarzyna Kajstura
Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO 2001
Międzynarodowe Targi Ekologiczne "POLEKO 2001" odbyły się w Poznaniu w dniach od 20 do 23 listopada 2001 r. Patronat nad imprezą objął Minister Środowiska. Tematem wiodącym trzynastej edycji Targów była "Ochrona różnorodności biologicznej w Polsce". W imprezie uczestniczyło blisko 670 wystawców z 20 państw na powierzchni przekraczającej 12 800 m2. Zwiedzający mogli zapoznać się z ofertą 82 firm reprezentujących 15 państw. Zakres tematyczny ekspozycji obejmował: Salon Czystej Energii, wodę, ochronę powietrza, odpady, hałas i wibracje, energię, technikę komunalną, doradztwo i instytucje ochrony środowiska, budownictwo przemysłowe i energetyczne oraz wydawnictwa specjalistyczne.

***
Katarzyna Jaworek
Kolejna edycja Targów "Laboratorium Controla Optica"
Już po raz 17 odbyły się Międzynarodowe Targi "Laboratorium Controla Optica". Uroczyste rozpoczęcie Międzynarodowego Salonu Medycznego miało miejsce 24 października 2001 r. Organizatorami tych Targów byli: Akademia Medyczna w Warszawie oraz Zarząd Targów Warszawskich Biura Reklamy SA. Podczas wspomnianego wyżej Salonu odbyły się równolegle: Ogólnopolskie Forum Dyskusyjne oraz jedyne w Polsce Międzynarodowe Targi "Szpital". Nad Targami patronat handlowy objęli: Minister Zdrowia, Agencja Techniki i Technologii, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Stowarzyszenie Energetyków Polskich.

***
Zdzisław Kwiatkowski
Ważenie stare jak świat
Pomiary towarzyszą ludzkości prawdopodobnie od początku

Reklama