Pokaż menu

Firmy z okładek

Firmy z okładek
    
 

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 04/2003

Ważenie, Dozowanie, Pakowanie
numer 04/2003


Wszechstronne rozwiązanie dla stref zagrożonych wybuchem (Ex
W przedsiębiorstwie chemicznym Solutia UK Limited zainstalowany jest ruchomy system wagowy, będący korzystnym rozwiązaniem dla procesu ważenia kontrolnego. Solutia, z siedzibą w Newport (Walia), wytwarza pięć grup chemikalii na osobnych zespołach urządzeń produkcyjnych na obszarze o łącznej powierzchni 43 hektarów. W miejsce stacjonarnych systemów wagowych dla każdego zespołu urządzeń, szukano ruchomego rozwiązania, które dawałoby możliwość większej wszechstronności i elastyczności zastosowania.

***
Mettler Toledo waży samochody dla Bayer Thai Co. Ltd.
Założona w 1992 roku w tajlandzkiej miejscowości Map Ta Phut spółka Bayer Thai Co. Ltd (BTC Map Ta Phut) jest częścią niemieckiej Bayer AG. Przedsiębiorstwo to produkuje i sprzedaje sztuczne tworzywa polimerowe takie jak ABS (akrylonitryl-butadien-styren-termoplast), SAN (styren-akrylonitryl-kopolimer), PC (poliwęglan) i PC/ABS (mieszanka PC i ABS). Wielkość produkcji i objętość eksportu do sąsiednich krajów osiągnęły w Bayer Thai Co. Ltd światowy wymiar.

***
Konrad Płachecki
Możliwości sterowania przepływem cyfrowych sygnałów pomiarowych za pomocą układów FPGA.
W artykule przedstawione zostały algorytmy kolejkowania wykorzystywane do zarządzania przepływem sygnałów pomiarowych w rozbudowanych sieciach telemetrycznych. Dokładniej omówiony został algorytm CBQ, bazujący na klasyfikacji klasowej sygnałów. Właściwości tego algorytmu wskazują na możliwość wykonania jego sprzętowej implementacji w układach programowalnych FPGA.

***
RM4220 – proste rozwiązanie
W ostatnim czasie firma Hottinger Baldwin Messtechnik rozszerzyła gamę wzmacniaczy pomiarowych przeznaczonych do pomiarów z użyciem przetworników tensometrycznych. Nowym elementem jest wzmacniacz o nazwie RM4220.

***
Marek Kurkowski
Metody elektrochemiczne oznaczania jonów amonowych
Intensywne nawożenie, które ma na celu uzyskanie jak największej ilości żywności, jest powodem niekorzystnych zmian w środowisku. Dlatego też ocena zawartości związków azotu staje się coraz bardziej niezbędna [1]. Ciągle poszukuje się nowych metod, które pod względem prostoty wykonywania oraz efektywności ekonomicznej i energetycznej jeszcze bardziej zwiększą skuteczność oznaczania jonów amonowych NH4+. Wśród nich jedną z ważniejszych grup stanowią metody elektrochemiczne [2,3,4]. Elektrochemia oferuje wiele obiecujących rozwiązań dla zapobiegania problemom zanieczyszczenia środowiska naturalnego. W metodach tych stosowane są nowoczesne rozwiązania technologiczne, które chociaż bardzo kosztowne, dają bardzo dobre rezultaty badawcze. W laboratoriach powstają coraz to doskonalsze sensory i urządzenia badawcze, które mogą być stosowane do oznaczania m.in. takich zanieczyszczeń środowiska jakimi są jony amonowe.

***
Z wizytą u Prezesa GUM
- W okresie wakacyjnym w siedzibie Głównego Urzędu Miar, odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Wagarzy Polskich z Prezesem GUM, Panem Włodzimierzem Sanockim oraz Panią Wiceprezes Barbarą Lisowską. W miłym nastroju Zarząd SWP przedstawił cele statutowe powołanej przez przedstawicieli producentów wag Organizacji zwracając szczególną uwagę na sprawy integracji środowiska wagarskiego w Polsce, jak również wszelkie działania zmierzające do ułatwienia w przyjmowaniu nowych przepisów wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Temu celowi ma służyć organizowanie seminariów, konferencji, współpraca z pokrewnymi organizacjami w kraju i zagranicą.

***
SK30X – nowe czujniki tensometryczne firmy Scaime
Firma Scaime, czołowy producent czujników tensometrycznych, wprowadza na rynek nową serie czujników oznaczonych SK30X. Czujniki te dzięki hermetycznej obudowane ze stali nierdzewnej spełniają wymogi normy IP68 i nadają się idealnie do zastosowania w systemach ważących pracujących w środowiskach agresywnych.

***
Stowarzyszenie Producentów Wag w Polsce – działalność w okresie czerwiec-październik 2003r.:
W dn. 3-4 października br. zorganizowane zostało w Izabelinie k/Warszawy w Ośrodku Dydaktycznym Kampinoskiego Parku Narodowego seminarium dla producentów urządzeń ważących, w którym uczestniczyło ponad 30 przedstawicieli firm zrzeszonych w organizacji oraz zaproszeni goście z Głównego Urzędu Miar.

***
Reprezentanci 12 krajów na CONTROL-TECH 2003
- Trzecia edycja Targów Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-TECH odbyła się w pawilonach wystawowych Targów Kielce w dniach od 24 do 26 września br. W tegorocznej edycji CONTROL-TECH-u udział wzięło 70 firm z 12 krajów: Australii, Czech, Holandii, Finlandii, Francji, Japonii, Niemiec, Norwegii, Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch i USA. Wystawcy prezentowali m.in.: aparaturę i systemy pomiarowe, przyrządy pomiarowe wielkości elektrycznych, interferometrię laserową, aparaturę diagnostyczną, urządzenia do kontroli biernej i czynnej, sprzęt pomocniczy w metrologii mechanicznej, metody i środki pomiaru wielkości mechanicznych. Targi odwiedziło ponad 3000 specjalistów z różnych branż.

***
Systemy dezynfekcji wody - generator dwutlenku chloru
Generator (wytwornica) dwutlenku chloru znajduje szerokie zastosowanie w wielu procesach technologicznych związanych z ochroną naturalnego środowiska oraz produkcją zdrowej żywności.

***
Istniejemy przeszło 30 lat
Rozmowa z Pawłem Kulą, kierownikiem działu marketingu i sprzedaży, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Mechanizacji Pakowania EMPAK.

Reklama