Pokaż menu

Firmy z okładek

Firmy z okładek
    
 

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 02/2022

Ważenie, Dozowanie, Pakowanie
numer 02/2022Robert Maciągowski
Automatyzacja produkcji – jak zapobiegać reklamacjom i poprawić jakość wyrobu
Nieodłącznym elementem realizacji działalności w przemyśle, a przede wszystkim w zakładach produkcyjnych, są narzędzia pomiarowe.

***

Dzięki sondzie radarowej VEGAPULS 6X firma VEGA otwiera nową erę w dziedzinie pomiaru poziomu. 6X: prosta formuła radaru dla optymalizacji procesów
Jak zoptymalizować czujnik poziomu, który ma już wszystko: najlepsze skupienie wiązki, najwyższą dokładność, prostą obsługę i uniwersalną komunikację? To, co mogłoby się wydawać pytaniem retorycznym, doprowadziło firmę VEGA do stworzenia czegoś więcej niż tylko lepszy czujnik. Z VEGAPULS 6X większe znaczenie niż sama sonda  ma to, co możemy dzięki niej uzyskać – po prostu lepsze procesy.

***

Najnowszy system wagowy od KPZ Waagen. Widły ważące KPZ 76FD
Kluczowe cechy to możliwość połączenia systemu ważącego z panelem sterującym za pomocą funkcji Bluetooth, wykonanie akumulatorowe, kompaktowe baterie litowo-jonowe, duża dokładność pomiaru, łatwość obsługi. Ponadto KPZ 76FD posiada duże czytelne klawisze obsługi panelu sterującego, co zdecydowanie usprawnia odczyt pomiaru w każdych warunkach.

***

Międzynarodowe wiodące Targi Inteligentnej Automatyki i Mechatroniki automatica
Nowości: nowe zagadnienia, nowe wyzwania, nowi wystawcy – to wszystko nas czeka na najbliższej edycji Targów automatica w Monachium.

***

Maszyny pakujące z Krakowa
Doświadczenie sięgające 1969 roku, wykwalifikowana kadra konstruktorów, innowacyjność i elastyczność stawiają Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny w pierwszym rzędzie polskich producentów maszyn i linii do pakowania substancji płynnych i stałych. Nieszablonowe podejście, wsłuchiwanie się w potrzeby Klientów, maszyny „szyte na miarę” gwarantują sukces Twojej firmy!

***

Etykieta kameleon, czyli jak uszlachetnieniami zmienić etykietę, nie zmieniając koncepcji graficznej
Jak wiemy, wysoka jakość produktu nie wystarczy. W produktach na półce (online oraz stacjonarnie) bardzo często klient nie jest w stanie sprawdzić jakości lub ocenić, czy dany zapach albo konsystencja mu odpowiada.

***

Ochrona przetwornika wagi przed przeciążeniem
Klasa dokładności przetwornika wagi zawsze odnosi się do jego maksymalnej nośności. Czujniki tensometryczne nie mogą być przewymiarowane do dowolnego poziomu, w zależności od wymaganej dokładności ważenia i najmniejszych mierzonych porcji, ponieważ bezwzględny błąd pomiaru jest wprost proporcjonalny do ich maksymalnej nośności.

***

Anna Szymczak
KPO – Krajowy Plan Odbudowy – czy jest potrzebny przedsiębiorcom?
W ostatnich tygodniach sporo słychać o problemach z uruchomieniem środków dla Polski z nowego programu wsparcia, tj. z Krajowego Planu Odbudowy. Mówi się o niezbędności tych środków, ale czego one faktycznie dotyczą? Co mogą wspierać w polskich firmach?

***

Cyfrowe propozycje UTILCELL
Hiszpański producent w swojej gamie produktowej posiada urządzenia dedykowane do cyfrowych instalacji systemów kontroli i ważenia.

***

Terminale IND360 to najlepszy sposób włączenia ważenia w procesy
Zaprojektowanie i wdrożenie niestandardowego rozwiązania automatyzacji wymaga zainwestowania znacznych ilości czasu i pieniędzy w prace inżynierskie, integrację i szkolenie operatorów. Rodzina kompaktowych terminali IND360 umożliwia zminimalizowanie tej złożoności dzięki standaryzacji w jednej, uznanej na całym świecie, technologii bazowej. Elastyczny terminal IND360 zapewnia stałe skrócenie czasu oczekiwania na wyniki w wielu zastosowaniach.

***

DriveRadar® firmy SEW-Eurodrive dla przekładni przemysłowych. Warto wiedzieć już dziś, co stanie się jutro
DriveRadar® oferuje kompleksowy predykcyjny system zarządzania konserwacją, który cyfrowo gromadzi i ocenia dane oraz przewiduje zdarzenia – dotyczy to również przekładni przemysłowych.

***

TREPKO – lider w pakowaniu masła
Innowacyjność w rozumieniu TREPKO to wdrażanie nowości w każdej sferze działalności firmy oraz nieustanne tworzenie nowych rozwiązań w ofercie produktowej. Ciągłe udoskonalanie zaplecza technicznego, produkcyjnego oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników pozwala na tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla klientów.

***

Hanna Żakowska
Certyfikacja opakowań zawierających surowce odnawialne
W Unii Europejskiej wprowadzono już systemy oceny materiałów opakowaniowych pod kątem udziału w nich surowców odnawialnych. Niezbędnym elementem takiego systemu są badania, na podstawie których możliwe jest określenie procentowej zawartości takich surowców w wyrobie i ustalenie zawartości węgla „starego” i „nowego”. Wyroby z tworzyw polimerowych można podzielić na stworzone ze „starego” i „nowego” węgla (rys. 1). Wiek węgla w tym przypadku dotyczy czasu, jaki potrzebny jest, aby uzyskać surowiec do produkcji danego materiału. Klasyczne tworzywa produkowane przy użyciu ropy naftowej zawierają węgiel, który wytwarzany był przez miliony lat w czasie długotrwałych procesów geologicznych. Natomiast materiały z roślin uprawianych w rolnictwie (kukurydza, trzcina cukrowa, ziemniaki itd., a także odpady z przemysłu rolno-spożywczego) zawierają węgiel, którego cykl obiegu w przyrodzie wynosi maksymalnie kilka lat (dla materiałów pochodzących z drewna kilkadziesiąt lat).

***

Edward Pająk
Źródła marnotrawstwa w systemach produkcyjnych
Podstawą koncepcji lean jest przede wszystkim likwidacja każdego marnotrawstwa, niezależnie od miejsca jego występowania. Dotyczyć więc może procesów produkcyjnych i wytwórczych – zadań wykonywanych w tych procesach, ale również produktów i funkcji spełnianych przez produkty (przykładowo eliminacja funkcji zbędnych). Może też dotyczyć procesów przygotowania produkcji, a także działań administracyjnych. Wynika to z faktu, że marnotrawstwo jest wszechobecne (nie tylko w przedsiębiorstwach, ale również w naszym życiu codziennym), a stwierdzenie jego występowania (czyli zauważenie problemu) może być początkiem jego likwidacji.

***

Edward Pająk
Filary koncepcji oszczędnego wytwarzania (lean manufacturing)
W poprzednim rozdziale wskazano miejsca (muda), w których najczęściej występuje marnotrawstwo; jego likwidacja jest podstawowym zadaniem koncepcji lean manufacturing. Opiera się ona na podstawowych zasadach, które wskazują podstawowe kierunki działania zgodne z koncepcją lean. W literaturze zasady te nazwane są filarami Domu Toyoty. Każdy z tych filarów wyposażony jest w różne narzędzia, których zadaniem jest lepsze lub gorsze wspomaganie pracowników we wdrażaniu zasad.

***

Bartłomiej Gładysz, Michał Grabia, Krzysztof Santarek
Terminal przeładunkowy
Omawiane wdrożenie zostało zrealizowane w polskim porcie morskim, w którym znajduje się terminal przeładunkowy materiałów sypkich. Materiały są przeładowywane z przypływających statków na samochody ciężarowe, jak również z samochodów ciężarowych na statki. W terminalu przeładunkowym jest pięć stanowisk dla pojazdów ciężarowych: dwa stanowiska do załadunku/rozładunku przy użyciu wózków spalinowych oraz trzy stanowiska do załadunku bezpośredniego przy użyciu instalacji rurociągowej.

***

Anna Kucharska
Polityka transformacji energetycznej
Wyjaśnienie zagadnienia transformacji energetycznej należy rozpocząć od przybliżenia definicji pojęć. Polityka transformacji energetycznej opiera się głównie na bezpieczeństwie energetycznym, surowcowym i środowiskowo-klimatycznym. W dalszej części tego podrozdziału zostaną wyjaś­nione związki i zależności między tymi pojęciami. 

Reklama